Kontrolera podataka

Grupacija Kingspan i svaka podružnica kompanije Kingspan su zasebni, nezavisni kontrolori podataka i kada obrađuju lične podatke, to čine na zasebnoj, nezavisnoj osnovi u sopstvene svrhe i svako od njih će biti zasebno odgovoran za poštovanje obaveza kontrolora po važećem zakonu o zaštiti podataka. 

Ako kao subjekat podataka želite da iskoristite neko od svojih prava navedenih u Obaveštenju o privatnosti, obratite se odgovarajućem niže navedenom kontroloru podataka

Kingspan Holdings (Ireland) Limited, 
Dublin Road,  
Kingscourt, 
Co. Cavan, 
A82 XY31, 
Republika Irska.  
+353 (0)42 969 8000 
admin@kingspan.com 


Kingspan d.o.o. Serbia
Partizanske avijacije 18/stan 13
11070 Novi Beograd–Bezanijska kosa
Serbia

Kingspan Access Floors Limited
Burma Drive
Marfleet
Hull
Yorkshire
HU9 5SG
United Kingdom
+44(0)1482 781 701