Zidni panel KS1150 FR

KS1150 FR H 2012 - Germany

Product information

Naš zidni elemenat KS 1150 FR ponosan je na tehnološki naprednu završnu obradu i izolaciono jezgro od  K-Roc® mineralne vune. Ovo jezgro nudi pouzdanu sigurnost od požara.

 • može se koristiti za sve vrste zgrada
 • elemente možete postavljati horizontalno i vertikalno
 • prevazilazite standarde – sa završnom obradom od poliesterena i sistemom obrade Spectrum koji je otporan na koroziju i ima visoku otpornost na UV  zračenje
Type: Wall panel
Length: 2.0 m to 13.5 m
Width: 1150 mm
Core thickness: 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm
Recording: Looking
Insulation: mineral wool

Pregled proizvoda

KS1150 FR je perfektno rešenje zidnog elementa ako vaš klijent postavlja visoke zahteve u pogledu protivpožarne otpornosti. Opremili smo ih posebnom geometrijom pukotina i spojem pero-utor, zahvaljujući tome zidni elemenat ima izuzetnu protivpožarnu otpornost, i to prema debljini elementa i pravcu postavljanja. Ovi naši paneli odgovaraju klasi A, znači da nisu gorivi.

Prilagođavanje za prostorije hlađenja
Imate za svoj projekat neobične zahteve? Za prostorije hlađenja možemo elemenat premazati specijalnom završnom obradom pogodnom za hranu (FoodSafe 150 μm). Unutrašnji pokrivni sloj imaće glatku površinu.
Zidni elemenat KS1150 FR nudimo u standardnim dužinama od 2,0 do 13,50 m. Na vaš zahtev sa zadovoljstvom ćemo izraditi i druge dužine. Maksimalna dužina tokom proizvodnje je 14,20 m. 

Tehničke karakteristike

Upotreba
Dimenzije i težina
Materijali
Karakteristika
Pakovanje i transport
Manipulacija, skladištenje i montaža
Kvalitet i garancija
Boje
Planet Passionate

Panel KS1150 FR je zidni panel sa izolacionim jezgrom od mineralne vune i standardnog načina pričvršćenja pomoću vidljivog elementa ankerisanja.

 • panele možete da koristite za spoljašnje ili unutrašnje zidne primene i za spuštene plafone
 • visoka otpornost od požara, primena kao odvojive komponente koje ne podržavaju požar
 • dobra akustična svojstva – Rw čak do 32 dB
 • pogodni za sve vrste zgrada, osim prostorija sa niskom unutrašnjom temperaturom (ispod 0 °C)
 • na osnovu zahteva za visokom nepropusnosti vazduha i pare omotača uzdužna udubljenja panela možemo da opremimo specijalnom zaptivnom trakom.
d – debljina izolacionog jezgra [mm] 60 80 100 120 150 175 200
Težina [kg/m²] 16,85 19,25 20,66 22,86 26,16 28,91 31,90

Dužine panela
Standardne dužine panela su od 2 m do 10 m (maks. 14,3 m). Paneli kraći od 2 m smanjuju se na gradilištu. O mogućnostima isporuke dužih panela, molimo da kontaktirate servisno odeljenje naše firme.

Površinski limovi
Vruće pocinkovani čelik Z275 prema ČSN EN 10346 sa nizom mogućnosti konačne finalne obrade – Poliester, Spectrum™, PVDF, Plastisol i Foodsafe.
Debljina čeličnih površinskih limova

 • standardna debljina spoljašnjeg lima 0,60 mm
 • standardna debljina unutrašnjeg lima 0,50 mm
 • ostale debljine limova isporučujemo po dogovoru sa predstavnicima naše firme
Spoljašnje završne obrade
Standardni Poliester – PES
 • Površinska zaštita u obliku poliester laka nanosi se u nominalnoj debljini od 25 μm na vruće pocinkovani čelični lim. Završna obrada je pogodna za normalnu spoljašnju sredinu. To je standardna završna obrada koju isporučuje naša firma.
Spectrum™
 • Kingspan Spectrum™ je poliuretan polusjajna završna obrada nominalne debljine od 50 μm sa blago zrnastim efektom.
 • Pruža izvanrednu trajnost i otpornost na vremenske uslove, koroziju i UV zračenje. Pokazuje visoki stepen zadržavanja boje i sjaja. Zbog dobre elastičnosti ima visoku otpornost na mehanička oštećenja.
 • Kingspan Spectrum je dostupan u širokom spektru klasičnih i metalik boja. Ne sadrži hlor, ftalate ni plastifikatore i može da se 100% reciklira.

Unutrašnje završne obrade
Poliester unutrašnji – PEI
Poliester sloj za standardnu unutrašnju sredinu nominalne debljine 15 μm. Standardna boja je sivo-bela (slična RAL 9002).
Standardni Poliester – PES
Poliester je univerzalna i po povoljnoj ceni dostupna završna obrada za normalnu unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nominalna debljina sloja je 25 μm.
Foodsafe
Foodsafe je specijalna netoksična površina koja se dobro pere, namenjena za direktne i indirektne kontakte sa hranom. To je završna obrada na bazi PVC nominalne debljine 150 μm. Namenjena je za korišćenje u prehrambenoj industriji, odnosno za upotrebu u sredini sa višim higijenskim zahtevima.
Standardna boja je bela (slična 9010)
U vezi sa drugim završnim obradama savetujte se sa tehničkim odeljenjem firme Kingspan.
Izolaciono jezgro
Mineralno vlakno visoke specifične težine pogodno je za primenu koja zahteva otpornost od požara u vremenu trajanja duže od 45 minuta.
Zaptivanje
Uzdužni spojevi panela KS1150 FR standardno su u toku proizvodnje opremljeni zaptivnom trakom koja se nalazi u udubljenju panela sa spoljnje strane.
Udubljenje panela sa unutrašnje strane u slučaju potrebe možemo opremiti specijalnom zaptivnom trakom koja ispunjava visoke zahteve nepropusnosti vazduha i pare. Primenu ove trake preporučujemo kod svih objekata sa visokim zahtevima u pogledu nepropusnosti vazduha ili u sredini sa visokom vlažnosti unutrašnjeg vazduha.

SpectrumTM (PUR)
Premium Metallic
Kingspan Polyester (PES)
Toplotno-izolaciona svojstva

Debljina izolacionog jezgra panela [mm]
Koeficijent prenosa toplote U [W/m²K]
60 0,680
80 0,520
100 0,411
120 0,346
150 0,279
175 0,247
200 0,210
Vrednosti koeficijenta prenosa toplote određene su u skladu sa ČSN EN ISO 10211 i ČSN 730540-4.
Biološko stajalište
Izolacioni sendvič paneli Kingspan imuni su na napade plesni, gljivice, insekte.
Iz panela se ne oslobađaju nikakve štetne materije.
Otpornost na požar
Sendvič paneli KS1150 FR sa izolacionim jezgrom od K-Roc® mineralnog vlakna klasifikovani su klasom reakcije na vatru A2-s1,d0 u skladu sa ČSN EN 13501-1. Paneli standardne završne obrade ne šire požar preko površine u zoni opasnosti od požara, i sa plafona ne padaju ili ne kapaju čestice koje sagorevaju ili ne sagorevaju.
Debljina izolacionog jezgra [mm] *Otpornost na požar prema ČSN EN 13501-2
Obodni omotač Unutrašnje grede
Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije
60 EW 30 (i→o)
EI 30 (i←o)
EW 30 (i→o)
EI 30 (i←o)
EW 30
EI 30
(i↔o)
EW 30
EI 30
(i↔o)
80
100 EW 90 (i→o)
EI 90 (i←o)
EW 120 (i→o)
EI 60 (i←o)
EW90
EI90
(i↔o)
EW 120
EI 60
(i↔o)
120 EW 120 (i→o)
EI 90 (i←o)
EW 120 (i→o)
EI 90 (i←o)
EW 120
EI 90
(i↔o)
EW 120
EI 90
(i↔o)
150 EW 180 (i→o)
EI 180 (i←o)
EW 120 (i→o)
EI 120 (i←o)
EW 180
EI 180
(i↔o)
EW 120
EI 120
(i↔o)
200
*Upozorenje: navedene vrednosti otpornosti na požar važe za direktne primene i u pogledu upotrebe mogu imati određena ograničenja.
U vezi sa detaljnim informacijama, ograničenjima ili uslovima za ispunjavanje otpornosti na požar ili požarne klasifikacije, obratite se na tehničko odeljenje firme Kingspan, tel.: (+420) 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.
Akustična svojstva
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Indeks nepropusnosti vazduha RW [dB]
60 31
80
100 32
120
150
200

Standardno pakovanje – drumski transport
Panele KS1150 FR  polažemo na polistirenske blokove ili drvene palete. Zidove snopova štite ploče od penastog polistirena. Celi snop se obmotava polietilenskom folijom.
Broj panela u snopu zavisi od debljine panela, videti tabelu dole. Broj panela u snopu koji je duži od standardne maksimalne dužine srazmerno se umanjuje. Standardna visina palete je 1 100 m. Maksimalna težina palete je 3 000 kg.

Debljina izolacionog jezgra panela [mm] 60 80 100 120 150 200
Broj panela u pakovanju
 
17 13 10 8 7 5
Isporuka
 • Ako ne odredite drugačije, sve isporuke vršimo putem drumskog transporta na gradilište.
 • Za istovar odgovara kupac/klijent. Detaljne informacije u vezi prevoza, manipulacije i skladištenja panela u toku isporuke na gradilište naći ćete u Tehničkom priručniku, ili ćete da dobijete na zahtev na tehničkom odeljenju firme Kingspan.

Skladištenje i manipulacija

 • Primalac isporuke mora da obezbedi odgovarajući istovar u skladu sa uputstvima na snopovima panela. Prevoznik je dužan da u dostavnici navede način manipulacije.
 • Prilikom manipulacije sa snopovima panela neophodno je postupati u skladu sa uputstvom za skladištenje i manipulaciju, uputstvo se nalazi na svakom snopu panela.
 • Kako bi se osiguralo bezbedno slaganje snopova panela, uvek koristite odgovarajuće mehanizme i alate (uglavnom u zavisnosti od dužine panela), elemente za distancu, tekstilne trake i sl.

Skladištenje
Tokom skladištenja neophodno je sprečiti prikupljanje vode između panela, preterano opterećenje panela i zaštitite ih od direktnog sunčevog sjaja, kiše i prašine.
Montaža panela
Postupci i uputstva za montažu panela dostupni su u tehničkom odeljenju naše firme, tel.:495 866 150, e-mail:techinfo@kingspan.cz, gde možete da se dogovorite o pružanju stručne obuke radnika za montažu.
Detaljne informacije za istovar, skladištenje, manipulaciju i montažu možete da nađete u tehničkom priručniku.

Kvalitet
Izolacione sendvič panele Kingspan izrađujemo od materijala najvišeg kvaliteta i uz upotrebu najnovije tehnologije za proizvodnju. Ispunjavaju stroge kontrole kvaliteta, zadovoljavaju standarde ISO9001:2010i garancija su dugog veka trajanja i pouzdanosti.
Građevinski propisi
Sendvič izolacioni paneli Kingspan KS1000 FR zadovoljavaju važeće građevinske propise i standarde, ispunjava uslove definisane u harmonizovanim evropskim standardima ČSN EN 14509: Samo-nosivi sendvič paneli sa toplotnom izolacijom i površinskim pločama - Prefabrikovani proizvodi - Specifikacija.
Garancija
Garancije koje daje naša firma procenjuju se za svaki projekat pojedinačno, pre svega u zavisnosti od agresivne sredine i izabrane vrste završne obrade.
Upozorenje uz opseg
Iako su sve informacije koje se nalaze na ovom web sajtu i u publikacijama objavljenim na sajtu prema uverenju firme tačne i kompletne, nije moguće oslanjati se na njihovu prikladnost njihove upotrebe u svim konkretnim slučajevima. Sve informacije, savete i preporuke predstavljamo samo kao pomoć za korisnike pod pretpostavkom da firma Kingspan, njeni zaposleni ili zastupnici neće biti odgovorni za štetu nastalu usled njihovog korišćenja.
Zakoni, propisi, standardi, vladina uredba, izdate potvrde i izveštaji ili drugi propisi i regulativa mogu da se menjaju tokom vremena. Ako su potrebne dodatne i ažurirane informacije obratite se tehničkom odeljenju firme Kingspan.

Mogućnosti završne obrade u interijeru
 
Mogućnosti završne obrade u eksterijeru
Poliester (PES) – 25 μm – standardna završna obrada
 
SpectrumTM (PUR) – 50 μm, garancija čak 10 godina
 
 
Spectrum Premium Metalic (PUR) – 50 μm, garancija čak 10 godina
 
Upozorenje:
Boje na ovom sajtu samo su orijentacione. Prilikom izbora boje obratite se na Kingspan ili koristite šablon RAL.

Planet Passionate

Kroz naš novi desetogodišnji program održivosti „Planet Passionate” koji se sprovodi na nivou grupacije, za cilj imamo da načinimo značajne korake ka održivosti u okviru našeg poslovanja i naših proizvoda.

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "Prihvati i zatvori" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "Prihvati i zatvori" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vreme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPoštaavićemo da ste pročitali i razumeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obaveštenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.