Zidni izolacioni paneli KS1150 NF/TF sa vidljivim elementima ankerisanja

KS1150_ NF _Box_DE

Product information

Panel KS1150 NF/TF je vidljivo pričvršćeni sistemkoji se koristi za oblaganje zgrade kao zaštita od toplote ili hladnoće. Zahvaljujući mogućnosti horizontalne ili vertikalne montažei površinskim varijantama zgrada će imati atraktivan izgled. Postavljanje panela može da bude vertikalno ili horizontalno. Panele preporučujemo za sve tipove zgrada, pogodni su za hladnjače ili  zamrzivače.

 • Izolaciono jezgro IPN ili QuadCore
 • paneli imaju odličnu otpornost na starenje i vremenske uslove
Area of ​​application: External side wall
Production length: 2.0 m - 13 m
Module width: 600/750/900 mm
Core thickness: 60, 80, 100, 120, 150 mm
Thermal insulation core: IPN

Pregled proizvoda

Zidni izolacioni paneli KS1150 NF/TF prikladni su za sve vrste zgrada. Zahvaljujući novom obliku uzdužnog udubljenja imaju izuzetno svojstvo u pogledu propusnosti vazduha, koje za vas možemo još više poboljšati tako da panele opremimo specijalnom zaptivnom trakom.
Panele NF/TF standardno isporučujemo sa zaptivnom trakom u uzdužnom udubljenju. Pre svega preporučujemo ju za oblaganje zgrada po obodu. Ovaj tip panela možete da koristite i za primenu u hladnjačama i zamrzivačima. Za primene gde se udubljenje mora zaptivati i dostaviti panele bez zaptivnih traka koristite panele NC/TC.

Insulation core

Tehničke karakteristike

Upotreba & Boje
Dimenzije i težina & Karakteristika
Materijali
Manipulacija, skladištenje i montaža
Kvalitet i garancija & Pakovanje i transport
Planet Passionate
 • KS1150 NF/TF su fasadni sendvič paneli sa vidljivim elementima ankerisanja
 • ovaj tip panela pogodan je zaaplikacije po obodu i na unutrašnji zid  ili za spuštene plafone
 • novi tip udubljenja NF za debljine od 100 mm
 • u slučaju veoma visokih zahteva u pogledu nepropusnosti vazduha nudimo mogućnost da se u uzdužna udubljenja ugradi specijalna zaptivna traka
 • paneli su pogodni i za upotrebu spuštenih plafona
Panel - tip udubljenja TF     NF        
d – debljina izolacionog jezgra [mm] 40 60 80 100 120 150 170 200
Težina [kg/m²] 10,09 10,89 11,69 12,49 13,29 14,49 15,29 16,49
Izrađujemo ove dužine panela
Standardne dužine panela su od 2 do 13,5 m. Paneli kraći od 2 m smanjuju se na gradilištu. O mogućnostima isporuke dužih panela kontaktirajte naše servisno odeljenje.
 

Karakteristika


Tip udubljenja
Debljina izolacionog jezgra panela

[mm]
Koeficijent prenosa toplote U
IPN

[W/m2K]
Koeficijent prenosa toplote U
IPN QuadCore

[W/m2K]
TF 40 0,595  
  60 0,370  
  80 0,277  
NF 100 0,222 0,18
  120 0,185 0,15
  150 0,149 0,12
  170 0,131 0,11
  200 0,112 0,09
Vrednosti koeficijenta prenosa toplote utvrđene su u skladu sa ČSN EN ISO 10211, ČSN EN 14509 i ČSN 730540-4.
Biološko stajalište
Izolacioni sendvič paneli Kingspan imuni su na napade plesni, gljivice, insekte.
Iz panela se ne oslobađaju nikakve štetne materije.
Otpornost na požar
Sendvič paneli Kingspan KS1150 NF i TF sa izolacionom jezgrom IPN ili IPN QuadCore (FIREsafe) i standardne završne obrade ne šire požar preko površine u zoni opasnosti od požara, sa plafona ne padaju ili ne kapaju čestice koje sagorevaju ili ne sagorevaju.
Tip udubljenja panela Debljina izolacionog jezgra panela
[mm]
*Otpornost na požar prema ČSN EN 13501-2
  Obodni omotač Unutrašnje grede
  Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije
TF 40 N N N N
  50
  60 *EW 15 (i→o)
*EI 15-ef (i←o)
*EI 15
 
  80
NF 100 EW 15 (i→o)
EI 15-ef (i←o)
EI 15
  120
  150
  170
  200
*Beleška: U vezi sa detaljnim informacijama, ograničenjima ili uslovima za ispunjavanje otpornosti na požar ili požarne klasifikacije obratite se na naše tehničko odeljenje, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustična svojstva
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Indeks nepropusnosti vazduha RW [dB]
40 24
60 25
 
80  
100 26
120
150 27
170
200

Završni limovi
Vruće pocinkovani čelik Z275 prema ČSN EN 10346 sa nizom mogućnosti finalne završne obrade: PES 25, PVDF 25 , Plastisol 200, Spectrum i Plastisol 150 – Foodsafe.
Debljina čeličnih završnih limova

 • standardna debljina spoljašnjeg lima 0,60 mm
 • standardna debljina unutrašnjeg lima 0,40 mm
 • ostale debljine limova možemo vam isporučiti po dogovoru sa predstavnicima firme
Spoljašnje završne obrade
 1. Standardni Poliester – PES
  Površinska zaštita u obliku poliester laka nanosi se u nominalnoj debljini od 25 μm na vruće pocinkovani čelični pleh. Završna obrada pogodna za normalnu spoljašnju sredinu. To je standardna završna obrada koju isporučuje naša firma.
 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je poliuretanska polusjajna završna obrada nominalne debljine od 50 μm sa blago zrnastim efektom.
  Pruža izvanrednu trajnost i otpornost na vremenske uslove, koroziju i UV zračenje. Pokazuje visok stepen zadržavanja boje i sjaja. Zbog dobre elastičnosti ima visoku otpornost na mehanička oštećenja.
  Kingspan Spectrum je dostupan u širokom spektru klasičnih i metalik boja. Ne sadrži hlor, ftalate ni plastifikatore i može da se 100% reciklira.
Unutrašnje završne obrade
 1. Poliester unutrašnji – PEI
  Poliester sloj za standardnu unutrašnju sredinu nominalne debljine 15 μm. Standardna boja je sivo-bela (slična RAL 9002).
 2. Standardni Poliester – PES
  Poliester je univerzalna i po povoljnoj ceni dostupna završna obrada za normalnu unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nominalna debljina sloja je 25 μm.
 3. Foodsafe
  Foodsafe je specijalna netoksična površina koja se dobro pere, namenjena za direktne i indirektne kontakte sa hranom. To je završna obrada na bazi PVC nominalne debljine 150 μm. Preporučujemo ju za upotrebu u prehrambenoj industriji, odnosno za upotrebu u sredini sa višim higijenskim zahtevima.
  Standardna boja je bela (slična 9010)

U vezi sa drugim završnim obradama savetujte se sa tehničkim odeljenjem firme Kingspan.
Izolaciono jezgro
Standardno isporučujemo izolaciono jezgro od čvrste pene Kingspan IPN ili  IPN QuadCore (PIR)sa zatvorenim ćelijama. Izolaciona pena ne utiče na zdravlje, nema nikakav potencijal oštećivanja ozonskoga omotača (Zero Ozone Depletion Potential) i ne sadrži CFC/HCFC (tvrde i meke freone).
Zaptivanje
Uzdužne spojeve panela sa udubljenjem TF već se tokom proizvodnje opremaju zaptivnom trakom protiv kondenzacije. Uzdužni spoj panela sa novim oblikom udubljenja NF tokom proizvodnje opremamo sa dve zaptivne trake koje osiguravaju otpornost od atmosferskih uticajaizuzetnu nepropusnost vazduha. Udubljenje panela sa unutrašnje strane u slučaju zahteva možemo opremiti specijalnom zaptivnom trakom koja ispunjava veoma visoke zahteve u pogledu nepropusnosti vazduha i pare.

SpectrumTM (PUR)
Premium Metallic
Kingspan Polyester (PES)

Standardno pakovanje – drumski transport
Panele Kingspan polažemo na polistirenske blokove ili drvene palete. Zidove snopova štite ploče od penastog polistirena. Celi snop se obmotava polietilenskom folijom.
Broj panela u snopu zavisi od debljine panela, videti tabelu dole. Broj panela u snopu koji je duži od standardne maksimalne dužine srazmerno se umanjuje. Standardna visina palete je 1 100 m. Maksimalna težina palete je 3 000 kg.

Debljina izolacionog jezgra panela (mm) 40 60 70 80 100 120 150 170 200
Broj panela u pakovanju 26 17 15 13 10 8 7 6 5
 • Isporuka
  Ukoliko nećete tražiti drugačije, sve isporuke vršimo putem drumskog transporta na mesto gradnje.
  Za istovar odgovara kupac/klijent. Detaljne informacije u vezi prevoza, manipulacije i skladištenja panela u toku isporuke na gradilište možete da nađete u brošuri Tehnički priručnik, ili ćete dobiti na zahtev u tehničkom odeljenju naše firme.

Pakovanje i transport


Tip udubljenja
Debljina izolacionog jezgra panela

[mm]
Koeficijent prenosa toplote U
IPN

[W/m2K]
Koeficijent prenosa toplote U
IPN QuadCore

[W/m2K]
TF 40 0,595  
  60 0,370  
  80 0,277  
NF 100 0,222 0,18
  120 0,185 0,15
  150 0,149 0,12
  170 0,131 0,11
  200 0,112 0,09
Vrednosti koeficijenta prenosa toplote utvrđene su u skladu sa ČSN EN ISO 10211, ČSN EN 14509 i ČSN 730540-4.
Biološko stajalište
Izolacioni sendvič paneli Kingspan imuni su na napade plesni, gljivice, insekte.
Iz panela se ne oslobađaju nikakve štetne materije.
Otpornost na požar
Sendvič paneli Kingspan KS1150 NF i TF sa izolacionom jezgrom IPN ili IPN QuadCore (FIREsafe) i standardne završne obrade ne šire požar preko površine u zoni opasnosti od požara, sa plafona ne padaju ili ne kapaju čestice koje sagorevaju ili ne sagorevaju.
Tip udubljenja panela Debljina izolacionog jezgra panela
[mm]
*Otpornost na požar prema ČSN EN 13501-2
  Obodni omotač Unutrašnje grede
  Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije
TF 40 N N N N
  50
  60 *EW 15 (i→o)
*EI 15-ef (i←o)
*EI 15
 
  80
NF 100 EW 15 (i→o)
EI 15-ef (i←o)
EI 15
  120
  150
  170
  200
*Beleška: U vezi sa detaljnim informacijama, ograničenjima ili uslovima za ispunjavanje otpornosti na požar ili požarne klasifikacije obratite se na naše tehničko odeljenje, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustična svojstva
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Indeks nepropusnosti vazduha RW [dB]
40 24
60 25
 
80  
100 26
120
150 27
170
200
Planet Passionate

Kroz naš novi desetogodišnji program održivosti „Planet Passionate” koji se sprovodi na nivou grupacije, za cilj imamo da načinimo značajne korake ka održivosti u okviru našeg poslovanja i naših proizvoda.

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "Prihvati i zatvori" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "Prihvati i zatvori" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vreme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPoštaavićemo da ste pročitali i razumeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obaveštenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.