Trapezasto profilisani KS1000 RW IPN (PIR)

RW_Panel_render_rusite

Product information

KS1000 RW sa trapezastim profilisanjem je zidni elemenat koji se na zgradu pričvrsti vidljivo, naime, većina našeg know-how nalazi se iznutra. Sadrži izolaciono jezgro IPNkoje smo mi razvili. To obezbeđuje bolja toplotno izolaciona svojstva. Za svoj projekat možete izabrati celi spektar boja različitih nijansi i svojoj zgradi dati željenu individualnost.

Type: Wall Panels
Material: QuadCore
Width: 1000 mm
Thickness: 25/40/50/60/70/80/100/120/160 mm
Fire safety class: K0 (15)

Pregled proizvoda

Čuvamo vaše ideje
Paneli KS1000 RW višestrano su korisni. Koriste se za sve vrste zgrada kao zidni elemenat, ali i kao krovni sistem. Tada još zavisi o pogodnom nagibu, minimalno 4° (7%) bez pravljenja poprečnih spojeva ili minimalno 6° (10%) kada se prave poprečni spojevi.
Pomoću izolovanih krovnih elemenata obezbeđuje se toplotna zaštita, potrebna nosivost i zvučna izolacija. U području protivpožarne zaštite imaćete još jednu prednost za veću bezbednost. Zahvaljujući našem izolacionom jezgru IPN (PIR) ovaj fasadni sistem se ubraja u klasu B1 i paneli znači nisu gorivi

Insulation core

Tehničke karakteristike

Upotreba
Dimenzije i težina
Materijali
Karakteristika
Pakovanje i transport
Manipulacija, skladištenje i montaža
Kvalitet i garancija
Boje
Planet Passionate

Fasadni sendvič paneli KS1000 RW koriste se za sve vrste objekata, pre svega na fasadama kada želite naglasiti površinu trapezastim profilisanjem. Paneli KS1000 RW se koriste i kao krovni paneli, tako ćete postići jedinstven izgled objekta. Panele možete po dužini poprečno povezivati pomoću proreza (preklapanja) spoljašnjeg trapezastog lima. Možete ih kreirati za vertikalno i horizontalno postavljanje (preporučujemo dati prednost vertikalnom postavljanju).

d – debljina izolacionog jezgra [mm] 25 40 60 80 100 120 160
D – ukupna debljina [mm] 60 75 95 115 135 155 195
Težina [kg/m²] 9,34 9,94 10,13 10,83 11,53 12,23 13,63
Dužine panela
Standardne dužine panela su od 2 do 13,5 m. Paneli kraći od 2 m smanjuju se na gradilištu. O mogućnostima isporuke dužih panela, molimo da kontaktirate servisno odeljenje naše firme.
Odrez panela (Cut Back)
Poprečno povezivanje panela možete napraviti prekrivanjem sledećeg panela pomoću odreza. Panele isporučujemo sa odrezanim krajem već u toku proizvodnje. Svi RW paneli već imaju minimalno odvojeni odrez od 20 mm sa uklonjenom izolacijom. Naime, sa zadovoljstvom ćemo vam dostaviti i druge dužine odreza u opsegu od 20-250 mm.
Paneli se poručuju već unapred određene dužine odreza i sa oznakom, da li se radi o levom ili desnom panelu u smislu ugradnje na krovnu konstrukciju.
 • instalacija panela sa leva na desno – odrez L (levi)
 • instalacija panela sa desna u levo – odrez R (desni)
Odrez
(Cut Back)
 
Uklonjen unutrašnji lim i izolaciono jezgro Dužina odreza od 20-300mm Specifikacija odreza:
L - levi ili R - desni
R - desni L - levi
 

Završne ploče
Vruće pocinkovani čelik Z275 prema ČSN EN 10346 sa nizom mogućnosti konačne završne obrade: PES 25, Spectrum ili Plastisol 150 – Foodsafe.
Debljina čeličnih površinskih limova

 • standardna debljina spoljašnjeg lima 0,50 mm
 • standardna debljina unutrašnjeg lima 0,40 mm
Spoljašnje završne obrade
Standardni Poliester – PES
Površinska zaštita u obliku poliester laka nanosi se u nominalnoj debljini od 25 μm na vruće pocinkovani čelični lim. Završna obrada pogodna je za normalnu spoljašnju sredinu. To je standardna završna obrada koju isporučuje naša firma.
Spectrum™
Kingspan Spectrum™ je poliuretan polusjajna završna obrada nominalne debljine od 50 μm sa blago zrnastim efektom. Pruža izvanrednu trajnost i otpornost na vremenske uslove, koroziju i UV zračenje. Pokazuje visok stepen zadržavanja boje i sjaja. Zbog dobre elastičnosti ima visoku otpornost na mehanička oštećenja.
Kingspan Spectrum je dostupan u širokom spektru klasičnih i metalik boja. Ne sadrži hlor, ftalate ni plastifikatore i može da se 100% reciklira.
Unutrašnje završne obrade
Poliester unutrašnji – PEI
Poliester sloj za standardnu unutrašnju sredinu nominalne debljine 15 μm. Standardna boja je sivo-bela (slična RAL 9002).
Standardni Poliester – PES
Poliester je univerzalna i po povoljnoj ceni dostupna završna obrada za normalnu unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nominalna debljina sloja je 25 μm.
Foodsafe
Foodsafe je specijalna netoksična površina koja se dobro pere, namenjena za direktne i indirektne kontakte sa hranom. To je završna obrada na bazi PVC nominalne debljine 150 μm. Namenjena je za korišćenje u prehrambenoj industriji, odnosno za upotrebu u sredini sa višim higijenskim zahtevima. Standardna boja je bela (slična 9010).
Druge završne obrade savetujte sa našim tehničkim odeljenjem.
Izolaciono jezgro
Standardno se koristi izolaciono jezgro od čvrste pene Kingspan IPN Firesafe (PIR) ili u slučaju zahteva PUR čvrste pene sa zatvorenim ćelijama. Izolaciona pena ne utiče na zdravlje, nema nikakav potencijal oštećivanja ozonskoga omotača (Zero Ozone Depletion Potential) i ne sadrži CFC/HCFC (tvrde i meke freone).
Zaptivanje
 • Svi uzdužni spojevi panela KS1000 RW već se tokom proizvodnje opremaju zaptivnom trakom protiv kondenzacijesa bočne strane i zaptivnom trakom u slobodnom talasu sa preklopom. Druga zaptivanja nego kojima su paneli standardno opremljeni već iz proizvodnje naručuju se posebno, i na panele se ugrađuju tek posle isporuke na gradilište.
 • Na osnovu zahteva ili ako je to propisano u dokumentaciji za realizaciju standardnu zaptivnu traku u slobodnom talasu sa preklopom možemo zameniti za butil traku prilikom montaže.
 • Ako je potrebno uzeti u obzir veće zahteve u pogledu nepropusnosti pare(posebno u uslovima visoke relativne vlažnosti u interijeru), preporučujemo naneti kit ili zaptivnu traku na vrh uzdužnog udubljenja kod unutrašnje strane panela.
 • Povezivanje panela u uzdužnom spojuizvodite primenom butil zaptivne trake u odrezu. Ova traka nije deo isporuke panela iz proizvodnje i mora se naručiti posebno.
SpectrumTM (PUR)
Premium Metallic
Kingspan Polyester (PES)

Toplotno-izolaciona svojstva

Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Koef. prenosa toplote U [W/m²K]
25 0,803
40 0,521
60 0,334
80 0,254
100 0,206
120 0,172
160 0,131
Vrednosti koeficijenta prolaza toplote određene su u skladu sa ČSN EN ISO 10211:2009, ČSN EN 14509 i ČSN 730540-4.
Otpornost na požar
Sendvič paneli Kingspan KS1000 RW sa izolacionom jezgrom IPN (FIREsafe) i standardne završne obrade ne šire požar preko površineu zoni opasnosti od požara, i ne dolazi do padanja ili kapanja čestica koje sagorevaju ili ne sagorevaju.
Paneli KS1000 RW sa jezgrom IPN testirani su i odobreni. Ispunjavaju građevinske propise i standarde.
Debljina izolacionog jezgra
[mm]
*Otpornost na požar prema ČSN EN 13501-2
Obodni omotač Unutrašnje grede
Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije Vertikalne aplikacije Horizontalne aplikacije
25 N N N N
40
60 EW20 (o←i) EW20 (o←i)
80
100
120
160
*Beleška: U vezi sa detaljnim informacijama, ograničenjima ili uslovima za ispunjavanje otpornosti na požar ili požarne klasifikacije, obratite se na tehničko odeljenje naše firme, tel.:  495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.
Akustična svojstva
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Indeks nepropusnosti vazduha RW [dB]
25 24
40
60
80
100 25
120
160 26

Sertifikati i protokoli
Paneli Kingspan su sertifikovani prema raznim zahtevima (građevinski, požarni, toplotno tehnički, mehanički, statički, akustički, i sl.) i pod raznim uslovima primene. Za više informacija obratite se tehničkom odeljenju naše firme:

Pakovanje

 • Standardno pakovanje- drumski transport
 • standardna visina pakovanja je do 1 100 m
Iz razloga povećanog kapaciteta prevoza panele RW stavljamo na polistirenske blokove ili drvene palete spoljnjim stranama (tj. trapeze) na sebe. Zidovi snopa štite ploču od penastog polistirena. Celi snop se obmotava polietilenskom folijom.
Broj panela u snopu zavisi od debljine panela, videti tabelu dole. Broj panela u snopu koji je duži od standardne maksimalne dužine se srazmerno umanjuje.
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] 25 40 60 80 100 120 160
Broj panela u pakovanju
 
23 17 13 9 7 6 4
Isporuka
 • Ako ne želite drugačije, sve isporuke vršimo putem drumskog transportana mesto gradnje.
 • Za istovar odgovara kupac/klijent. Detaljne informacije u vezi prevoza, manipulacije i skladištenja panela u toku isporuke na gradilište možete da nađete u brošuri Tehnički priručnik, ili ćete da dobijete na zahtev na tehničkom odeljenju naše firme.

Manipulacija
Primalac isporuke mora da obezbedi odgovarajući istovar u skladu sa uputstvima na snopovima panela. Prevoznik je dužan da u dostavnici navede način manipulacije.

 • Prilikom manipulacije sa snopovima panela uvek radite u skladu sa uputstvom za skladištenje i manipulaciju, uputstvo se nalazi na svakom snopu panela.
 • Kako bi se osiguralo bezbedno slaganje snopova panela, uvek koristite odgovarajuće mehanizme i alate (uglavnom u zavisnosti od dužine panela), elemente za distancu, tekstilne trake i sl.

Skladištenje
Tokom skladištenja sprečite prikupljanje vode između panela, preterano opterećenje panela i zaštitite ih od direktnog sunčevog sjaja, kiše i prašine.
Montaža panela
Postupci i uputstva za montažu panela dostupni su u tehničkom odeljenju naše firme, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz, gde možete da se dogovorite o pružanju stručne obuke radnika za montažu.
Detaljne informacije za istovar, skladištenje, manipulaciju i montažu možete da nađete u tehničkom priručniku.

Kvalitet
Izolacione sendvič panele izrađujemo od materijala najvišeg kvaliteta i uz upotrebu najnovije tehnologije za proizvodnju. Ispunjavaju stroge kontrole kvaliteta, zadovoljavaju standarde ISO9001:2010i garancija su dugog veka trajanja i pouzdanosti.
Građevinski propisi
Sendvič izolacioni paneli Kingspan KS1000 RW zadovoljavaju važeće građevinske propise i standarde, ispunjavaju uslove definisane u  harmonizovanom evropskom standardu ČSN EN 14509: Samo-nosivi sendvič paneli sa toplotnom izolacijom i površinskim pločama - Prefabrikovani proizvodi - Specifikacija.
Garancija
Garancije koje daje naša firma procenjuju se za svaki projekat pojedinačno, pre svega u zavisnosti od agresivne sredine i izabrane vrste završne obrade.
Upozorenje uz opseg
Iako su sve informacije koje se nalaze na ovom web sajtu i u publikacijama objavljenim na sajtu prema uverenju firme tačne i kompletne, nije moguće da se oslanja na njihovu prikladnost njihove upotrebe u svim konkretnim slučajevima. Sve informacije, savete i preporuke predstavljamo samo kao pomoć́ za korisnike pod pretpostavkom da naša firma, njeni zaposleni ili zastupnici neće biti odgovorni za štetu nastalu usled njihovog korišćenja.
Zakoni, propisi, standardi, vladina uredba, izdate potvrde i izveštaji ili drugi propisi i regulativa mogu da se menjaju tokom vremena. Ako su potrebne dodatne i ažurirane informacije obratite se tehničkom odeljenju naše firme.

Upozorenje:
Boje na ovom sajtu samo su orijentacione. Prilikom izbora boje obratite se na našu firmu ili koristite šablon RAL.

Planet Passionate

Kroz naš novi desetogodišnji program održivosti „Planet Passionate” koji se sprovodi na nivou grupacije, za cilj imamo da načinimo značajne korake ka održivosti u okviru našeg poslovanja i naših proizvoda.

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "Prihvati i zatvori" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "Prihvati i zatvori" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vreme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPoštaavićemo da ste pročitali i razumeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obaveštenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.