KS1000 PC i PC Double skin

Render_KS1000 PC_Roof lite_DE

Product information

Sistem providnih panela KS1000 PC od od ćelijskog polikarbonatasmo razvili za održivost koju će oceniti vaš klijent i životna sredina. Već pri optimizaciji providnim panelom na 5 % krovne površine smanjiće se potrošnja energije tokom dana za 70 %. Možete da ih kombinujete sa krovnim izolacionim panelima KS1000 RW.

 • jednostavna i brza montaža
 • mala vlastita težina sa visokom otpornosti
 • visoki ROI, isto tako zbog izuzetne energetske efikasnosti
 • može se koristiti sa krovnim elementom KS1000 RW

Pregled proizvoda

Ušteda u sjaju svetlosti
Jedan od najefikasnijih načina kako obezbediti dovoljnu količinu prirodnog dnevnog svetlaunutar objekta je izrada providnih traka u krovu. Prirodno svetlo u zgradama ne samo da osigurava štednju potrošnje energije. Studije takođe potvrđuju da ima pozitivan efekat na zdravlje i koncentraciju. Na taj se nači poboljšava radna atmosfera i sopstveni osećaj zaposlenih.
KS1000 PC se mogu koristiti za sve vrste zgrada sa nagibom krova minimalno 6°. Kroz toplotnu zaštitu obezbeđuje vrednostU = 2,0 W /m²Ki ima i perfektnu otpornost od UV. Efikasno osvetljeni interijer zgrade vaših klijenata napravićete uz pomoć prodiranja svetlosti od 62 %.
Ako za objekat kreirate krovni panel KS1000 RW, tada sa tim izolacionim panelom možete kombinovati providne panele KS1000 PC ili KS1000 PC Double Skin (sa dvostrukom polikarbonatskom pločom).

Tehničke karakteristike

Upotreba
Dimenzije i težina

Karakteristika
Pakovanje i transport
Manipulacija, skladištenje i montaža
Planet Passionate
Providne panele KS1000 PC ili PC Double Skin možete kombinovati sa krovnim izolacionim panelima KS1000 RW. Mogu se koristiti za različite vrste industrijskih objekata, kao što su fabrike, magacini, hale i za objekte civilne izgradnje. Upotrebu providnih panela ne preporučujemo u sredini sa povećanom relativnom vlažnosti u interijeru).
 • Providni paneli KS1000 PC i KS1000 PC Double Skin pogodni su za krovove  sa nagibom od 6° (10 %).
 • Providni paneli uvek se moraju ugraditi između dva izolaciona panela KS1000 RW, i to kako u vertikalnom pravcu na nagib, tako i u pravcu nagiba.
  KS1000 PC KS1000 PC Double Skin
d – debljina polikarb. ploče [mm] 20 40
D - ukupna debljina panela [mm] 55 75
Težina panela [kg/m²] 3,3 6,2

Izrađujemo ove dužine panela
Standardna dužina panela PC ili PC Double Skin je od 1 m do 8 m uključujući odrez. Panele kraće i veće dužine ne možemo isporučiti i na gradilištu prilagoditi.
Odrez panela
Svi paneli KS1000 PC ili PC Double Skin već tokom proizvodnje imaju odrez veličine od 175 mm. Paneli se naručuju već unapred određeni da li se radi olevom ili desnom paneluu smislu ugradnje na krovnu konstrukciju. Za naručivanje koristite formular za porudžbinu koji ćete dobiti od tehničkog odeljenja ili odeljenja za korisnike naše firme.

Toplotno-izolaciona svojstva

Providni panel Debljina polikarb.
ploče d [mm]
Koef. prenosa toplote
U [W/m2K]
KS1000 PC 20 2,0
KS1000 PC Double Skin 40 1,09
Vrednosti koeficijenta prenosa toplote određene su u skladu sa ČSN EN ISO 10211:2009.
Propusnost svetlosti prema ČSN EN 410
Providni panel Faktor prenosa svetlosti
τv [%]
Ukupan faktor solarne energije
g [%]
KS1000 PC 65 65
KS1000 PC Double Skin 36 45
Požarna svojstva
Ispitivanjem za procenu kapanja materijala sa plafona i krovova u skladu sa ČSN 73 0865providnih panela KS1000 PC i KS1000 PC Double skin smo otkrili da prilikom ispitivanja:
 • ne dolazi do padanja ni kapanja materijala koji sagoreva
 • ne dolazi do kapanja materijala koji ne sagoreva
 • ne dolazi do padanja materijala koji ne sagoreva

Paneli se mogu koristiti u slučajevima kada se ne zahteva da prilikom požara ne dolazi do padanja materijala.
Zahtevi za kapanje i padanje materijala sa plafona i krovova obuhvaćeni su u standardima ČSN 73 0831 i ČSN 73 0842 i u regulativi MV br. 23/2008 Zb.
Upozorenje uz opseg
Iako su sve informacije koje se nalaze na ovom web sajtu i u publikacijama objavljenim na sajtu prema uverenju firme tačne i kompletne, nije moguće oslanjati se na prikladnost njihove upotrebe u svim konkretnim slučajevima. Sve informacije, savete i preporuke predstavljamo samo kao pomoć za korisnike pod pretpostavkom da naša firma, njeni zaposleni ili zastupnici neće biti odgovorni za štetu nastalu usled njihovog korišćenja.
Zakoni, propisi, standardi, vladina uredba, izdate potvrde i izveštaji ili drugi propisi i regulativa mogu da se menjaju tokom vremena. Ako su vam potrebne bilo koje dodatne i ažurirane informacije obratite se  tehničkom odeljenju naše firme.

Upozorenje i definicija garancija

Nabavljač i budući korisnik uzimaju na savest da je prirodna karakteristika polikarbonatskih providnih panela higroskopna struktura materijala koja omogućuje adsorpciju i prenos vodene pare. U zavisnosti od okolne sredine tako može doći do kondenzacije vodene pare u ćelijama i "zamagljenju" panela. Ova pojava se u skladu sa ČSN EN 14963 (prilog A, st. A.3.6) smatra za prirodnu karakteristiku, nipošto za grešku, i na nju se ne odnosi primena garancije.
KS1000 PC nebo KS1000 PC Double Skin standardno su u toku proizvodnje opremljeni zaptivnom trakom koja se nalazi sa oba kraja panela za sprečavanje prodiranja vlage u panel i znatno smanjuje nastanak kondenzacije i rošenja panela.

Pakovanje

 • Standardno pakovanje – drumski transport
 • Iz razloga povećanog kapaciteta prevoza panele stavljamo na polistirenske blokove ili drvene palete spoljnjim stranama (tj. trapezi) na sebe. Zidove snopova štite ploče od penastog polistirena. Celi snop se obmotava polietilenskom folijom.

Isporuka
Ako nećete trebati drugačije, sve isporuke panela vršimo putem drumskog transporta na gradilište. Za istovar odgovara kupac/klijent. Detaljne informacije u vezi prevoza, manipulacije i skladištenja panela u toku isporuke na gradilište možete da nađete u brošuri Tehnički priručnik, ili ćete da dobijete na zahtev na tehničkom odeljenju naše firme.

Skladištenje i manipulacija

 • Primalac isporuke mora da obezbedi odgovarajući istovar prema uputstvima navedenim na snopovima panela. Prevoznik je dužan da u dostavnici navede način manipulacije.
 • Prilikom manipulacije sa snopovima panela radite u skladu sa uputstvom za skladištenje i manipulaciju, uputstvo se nalazi na svakom snopu panela.
 • Kako bi se osiguralo ispravno slaganje snopova panela, uvek koristite odgovarajuće mehanizme i alate (uglavnom u zavisnosti od dužine panela), elemente za distancu, tekstilne trake i sl.
Skladištenje
 • Krovne providne panele čuvajte tako da su zaštićeni od vremenskih prilika, kao je kiša, sunce, i sl. Zaštitna pokrivna folija se sa paketa ne sme da skida pre montaže.
 • Ako je providni panel već otvoren, potrebno ga je osigurati od vremenskih prilika, pre svega od vode i vlage. Tako ga treba čuvati čak do montaže prema dole navedenom postupku. Pre nego ga instalirate providni panel nikada nemojte izlagati kiši i vremenskim prilikama!
Montaža panela
 Postupci i uputstva za montažu panela dostupni su u tehničkom odeljenju naše firme, gde možete da se dogovorite o pružanju stručne obuke radnika za montažu.

Detaljne informacije za istovar, skladištenje, manipulaciju i montažu možete da nađete u tehničkom priručniku.

Planet Passionate

Kroz naš novi desetogodišnji program održivosti „Planet Passionate” koji se sprovodi na nivou grupacije, za cilj imamo da načinimo značajne korake ka održivosti u okviru našeg poslovanja i naših proizvoda.

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "Prihvati i zatvori" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "Prihvati i zatvori" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vreme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPoštaavićemo da ste pročitali i razumeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obaveštenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.