KS1000 FF sa trapezastim profilisanjem

FF_panel_Kroc

Product information

Trapezasto profilisani sistem KS1000 FF izuzetan je u pogledu otpornosti na požar. Univerzalna upotreba ovog profila predstavlja snažan proizvod u našoj ponudi.

Type: Roof panel
Length: 3.0 m to 13.0 m
Width: 1000 mm
Core thickness: 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm
Thermal insulation core: K-Roc® mineral wool

Pregled proizvoda

Jednostavno fleksibilno
Sistem KS1000 FF ima izuzetna svojstva otpornosti na požar, a to na krovu i kao zidni panel. Što se tiče montaže pogodan je za sve vrste zgrada sa nagibom od minimalno 5° (8,5 %)bez izrade poprečnih spojeva ili minimalno do 8° (14 %) prilikom izrade poprečnih spojeva.
KS1000 FF je sistem bez bilo kakvih formaldehida i potpuno je bezopasan po zdravlje. Plesni i trulež nemaju nikakvu šansu. Ponudite vašem klijentu profil sa širokom paletom nijansi površine, tačno prema potrebama za realizaciju.

Tehničke karakteristike

Specifikacija panela sa trapezastim profilisanjem
Dimenzije i težina
Materijali
Karakteristika
Pakovanje i transport
Manipulacija, skladištenje i montaža
Kvalitet i garancija
Boje
Planet Passionate
Krovni panel KS1000 FF sa trapezastim profilisanjem gornjeg lima pričvrstite pomoću standardne metode vidljivog ankerisanja. Panel je pogodan za sve vrste zgrada sa minimalnim nagibom krovne konstrukcije:
 • veći od 5° (8.5 %)za krovove sa jednim panelom u nagibu krova (jedan panel od strehe do grebena)
 • veći od 8° (14 %)za panele u više redova iznad sebe
d – debljina jezgra [mm] 60 80 100 120 150 200
D – ukupna debljina [mm] 94 114 134 154 184 234
Težina [kg/m²] 18,65 21,25 23,85 26,45 30,35 35,79
Dužine panela
Standardne dužine panela suod 2 do 10 m(paneli debljine od 60 mm samo do 7 m). Paneli kraći od 2 m smanjuju se na gradilištu. Za mogućnosti dimenzija i isporuku panela obratite se na servisno odeljenje firme Kingspan.
 • Odrez panela (Cut Back)- neodvojeni i neodrezani, samo sa ugrađenom trakom za odvajanje
 • Ako vaš projekat povezivanje panela zahteva u nagibu krova, paneli se ugrađuju sa preklopom pomoću odreza.
Panele KS1000 FF standardno isporučujemo bez odreza. U slučaju zahteva paneli se mogu izraditi sa ugrađenom trakom za razdvajanje na spoljašnjem limu za pravljenje smanjenje dužine od 200-250 mm(rezanje donjeg lima i uklanjanje mineralne izolacije mora se izvoditi tek na gradilištu).
Prilikom porudžbine molimo navedite da paneli treba da budu izrađeni sa ugrađenom trakom za odvajanje. U porudžbini odredite dužinu kasnijeg odreza navodeći da li se radi o levom ili desnom panelu - prema pravcu postavljanja na krovnu konstrukciju.
Kada se panel sa trapezastim limom postavlja gore, odrez je okrenut u pravcu prema vama, levi panel je taj koji ima slobodni uzdužni talas na levoj strani. Pravac montaže je u tom slučaju sa leva na desno (preporučujemo montažu protiv pravca prevladavajućih vetrova).
 

Površinski limovi
Vruće pocinkovani čelik Z275 prema ČSN EN 10346 sa nizom mogućnosti konačne završne obrade – Poliester, Spectrum™, PVDF, Plastisol i Foodsafe.
Debljina čeličnih površinskih limova

 • standardna debljina spoljašnjeg lima 0,60 mm
 • standardna debljina unutrašnjeg lima 0,50 mm
Mogućnosti završne obrade – spoljašnji lim
 1. Standardni Poliester – PES
  Površinska zaštita u obliku poliester laka nanosi se u nominalnoj debljini od 25 μm na vruće pocinkovani čelični lim. Završna obrada pogodna za normalnu spoljašnju sredinu. To je standardna završna obrad koju isporučuje naša firma.

 2. Spectrum™
  Kingspan Spectrum™ je poliuretanska polusjajna završna obrada nominalne debljine od 50 μm sa blago zrnastim efektom.
  Pruža izvanrednu trajnost i otpornost na vremenske uslove, koroziju i UV zračenje. Pokazuje visoki stepen zadržavanja boje i sjaja. Zbog dobre elastičnosti ima visoku otpornost na mehanička oštećenja.
  Kingspan Spectrum vam nudimo u širokom spektru klasičnih i metalik boja. Ne sadrži hlor, ftalate ni plastifikatore i može da se 100% reciklira.
Mogućnosti završne obrade – unutrašnji lim
 1. Poliester unutrašnji - PEI
  Poliester sloj za standardnu unutrašnju sredinu nominalne debljine 15 μm. Standardna boja je sivo-bela (slična RAL 9002).

 2. Standardni Poliester – PES
  Poliester je univerzalna i po povoljnoj ceni dostupna završna obrada za normalnu unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nominalna debljina sloja je 25 μm.

 3. Foodsafe
  Foodsafe je specijalna netoksična površina koja se dobro pere, namenjena za direktne i indirektne kontakte sa hranom. To je završna obrada na bazi PVC nominalne debljine 150 μm. Preporučujemo ju za upotrebu u prehrambenoj industriji, odnosno za upotrebu u sredini sa višim higijenskim zahtevima.
  Standardna boja je bela (slična 9010).

U vezi sa drugim završnim obradama savetujte se sa tehničkim odeljenjem firme Kingspan.
Izolaciono jezgro
Izolaciono jezgro od mineralnog vlakna nije goreće, pogodno je za primenu gde se zahteva otpornost na požar duže od 45 minuta, pogodno je za toplotnu zaštitu zgrada i izolaciju.
Zaptivanje
Zaptivanje uzdužnog udubljenja panela: Panel je već iz proizvodnje opremljen PVC zaptivnom trakom koja se nalazi u slobodnom talasu na spoljašnjoj strani panela. Na osnovu zahteva ili ako je to propisano u dokumentaciji za realizaciju standardnu zaptivnu traku možemo montažno zameniti za butil traku.
U sredinu sa visokim stepenom vlažnosti vazduha ili kada je velika razlika temperature između interijera i eksterijera preporučujemo u zarez po dužini sa unutrašnje strane panela dopuniti zaptivnu traku ili kit. Druga zaptivanja nego kojima su paneli standardno opremljeni već iz proizvodnje treba poručiti posebno, i na panele se ugrade tek posle isporuke na gradilište.
Zaptivanje poprečnog povezivanja: U slučaju kada više panela morate stavljati jedan iza drugog u nagibu, tada u unapred pripremljeni odrez panela morate naneti zaptivnu butil traku (P21)u dva reda iza sebe zbog osiguranja hidroizolacione funkcije panela. Ova traka nije deo isporuke panela i mora se naručiti posebno.

Toplotno-izolaciona svojstva

Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Koef. prenosa toplote U [W/m2K]
60 0,673
80 0,516
100 0,409
120 0,344
150 0,277
200 0,210
Vrednosti koeficijenta prenosa toplote određene su prema ČSN EN ISO 10211:2009; u skladu sa ČSN EN 14509 i ČSN 730540-4.
Biološko stajalište
 • Izolacioni sendvič paneli Kingspan imuni su na napade plesni, gljivice, insekte.
 • Iz panela se ne oslobađaju nikakve štetne materije.
Otpornost na požar
Sendvič paneli Kingspan KS1000 FF sa izolacionom jezgrom od K-Roc® minerale vune ne šire požar preko površine u zoni opasnosti od požara, i ne dolazi do padanja ili kapanja čestica koje sagorevaju ili ne sagorevaju.
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Otpornost na požar prema ČSN EN 13501-2 i ČSN 73 0810
60 N
80 REI 90 DP1
RE 120 DP1
100
120 REI 120 DP1
150 REI 90 DP1
200
Paneli KS1000 FF u skladu su sa njihovim ponašanjem prilikom testiranja krovova izloženih delovanju spoljašnjeg požara klasifikovani u klasu *Broof(t3) prema ČSN EN 13501-5+A1.
Upozorenje: U vezi sa detaljnim informacijama, ograničenjima ili uslovima za ispunjavanje otpornosti na požar ili požarne klasifikacije, obratite se na tehničko odeljenje firme Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.
Akustična svojstva
Debljina izolacionog jezgra panela [mm] Rw [dB]
60 31
80
100 32
120 33
150
200
 • wW - indeks nepropusnosti vazduha
  Sertifikati i protokoli
  Paneli Kingspan sertifikovani su prema raznim zahtevima (građevinski, požarni, toplotno tehnički, mehanički, statički, akustični, i sl.) i pod raznim uslovima primene. Za više informacija obratite se tehničkom odeljenju firme Kingspan a.s.

Pakovanje

 • standardno pakovanje – drumski transport
 • Iz razloga povećanog kapaciteta prevoza panela TOP-DEK stavljamo ih na polistirenske blokove ili drvene palete spoljašnjim stranama (tj. trapezi) na sebe. Zidovi snopova zaštićeni su pločama od penastog polistirena. Celi snop se obmotava polietilenskom folijom.
 • Broj panela u snopu zavisi od debljine panela, kao što je videti iz tabele navedene dole. Broj panela u snopu koji je duži od standardne maksimalne dužine srazmerno se umanjuje.
 • standardna visina pakovanja je do 1 100 m
Debljina izolacionog jezgra [mm] 60 80 100 120 150 200
Broj panela u pakovanju
 
14 10 8 8 6 4

 • Isporuka
  Ako nije određeno drugačije, sve isporuke panela vršimo putem drumskog transporta na mesto gradnje.
  Za istovar odgovara kupac/klijent. Detaljne informacije u vezi prevoza, manipulacije i skladištenja panela u toku isporuke na gradilište možete da nađete u brošuri Tehnički priručnik, ili ćete da dobijete na zahtev na tehničkom odeljenju naše firme Kingspan.

Skladištenje i manipulacija

 • Primalac isporuke mora da obezbedi odgovarajući istovar u skladu sa uputstvima na snopovima panela. Prevoznik je dužan da u dostavnici navede način manipulacije.
 • Prilikom manipulacije sa snopovima panela neophodno je postupati u skladu sa uputstvom za skladištenje i manipulaciju, uputstvo se nalazi na svakom snopu panela.
 • Kako bi se osiguralo bezbedno slaganje snopova panela, uvek koristite odgovarajuće mehanizme i alate (uglavnom u zavisnosti od dužine panela), elemente za distancu, tekstilne trake i sl.

Skladištenje
Tokom skladištenja sprečite prikupljanje vode između panela, preterano opterećenje panela i zaštitite ih od direktnog sunčevog sjaja, kiše i prašine.
Montaža panela
Postupci i uputstva za montažu panela dostupni su u tehničkom odeljenju naše firme, tel.:495 866 150, e-mail:techinfo@kingspan.cz,  gde možete da se dogovorite o pružanju stručne obuke radnika za montažu.
Detaljne informacije za istovar, skladištenje, manipulaciju i montažu možete da nađete u tehničkom priručniku.

Kvalitet
Izolacione sendvič panele Kingspan izrađujemo od materijala najvišeg kvaliteta i uz upotrebu najnovije tehnologije za proizvodnju. Ispunjavaju stroge kontrole kvaliteta, zadovoljavaju standarde ISO9001:2010 i garancija su dugog veka trajanja i pouzdanosti.

Građevinski propisi

Sendvič izolacioni paneli Kingspan KS1000 FF zadovoljavaju važeće građevinske propise i standarde, ispunjavaju uslove definisane u  harmonizovanom evropskom standardu ČSN EN 14509: Samo-nosivi sendvič paneli sa toplotnom izolacijom i površinskim pločama - Prefabrikovani proizvodi - Specifikacija.
Garancija
Garancije koje pruža firma Kingspan procenjuju se pojedinačno za svaki projekat, pre svega u zavisnosti od agresivne sredine i izabrane vrste završne obrade.
Upozorenje uz opseg
Iako su sve informacije koje se nalaze na ovom web sajtu i u publikacijama objavljenim na sajtu prema uverenju firme Kingspan tačne i kompletne, nije moguće oslanjati se na njihovu prikladnost njihove upotrebe u svim konkretnim slučajevima. Sve informacije, savete i preporuke predstavljamo samo kao pomoć za korisnike pod pretpostavkom da firma Kingspan, njeni zaposleni ili zastupnici neće biti odgovorni za štetu nastalu usled njihovog korišćenja.
Zakoni, propisi, standardi, vladina uredba, izdate potvrde i izveštaji ili drugi propisi i regulativa mogu da se menjaju tokom vremena. Ako su potrebne dodatne i ažurirane informacije obratite se tehničkom odeljenju firme Kingspan.

Planet Passionate

Kroz naš novi desetogodišnji program održivosti „Planet Passionate” koji se sprovodi na nivou grupacije, za cilj imamo da načinimo značajne korake ka održivosti u okviru našeg poslovanja i naših proizvoda.

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "Prihvati i zatvori" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "Prihvati i zatvori" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vreme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPoštaavićemo da ste pročitali i razumeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obaveštenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.