Obaveštenje o privatnosti na veb-sajtu

Obaveštenje o privatnosti na veb-sajtu
Rezime
Ova stranica je poslednji put ažurirana 2020.06.23. Uvek kada u ovo Obaveštenje unesemo materijalne izmene, objavićemo pregled najvažnijih izmena na našem veb-sajtu.

Ovo obaveštenje o privatnosti je namenjeno svim korisnicima, uključujući korisnike koji su već klijenti, kandidati za posao i investitori. Pažljivo pročitajte ovo obaveštenje o privatnosti jer je u njemu opisano na koji način koristimo vaše lične podatke.

Ko smo „mi“ („Kingspan“, „mi“ ili „naše“)?

Mi smo kompanija Kingspan Holdings (Ireland) Limited („grupacija Kingspan“) i njene podružnice (svaka od njih se naziva „podružnica kompanije Kingspan“).

Imamo globalni veb-sajt čiji je vlasnik grupacija Kingspan, kao i lokalne veb-sajtove za svaku zemlju u kojoj posluju podružnice kompanije Kingspan. Vlasnik svakog lokalnog veb-sajta je odgovarajuća podružnica koja posluje u toj zemlji.

Kada koristite naš globalni veb-sajt, www.kingspan.com, grupacija Kingspan ima ulogu kontrolora vaših ličnih podataka koje se prikupljaju ili pribavljaju putem veb-sajta. Kada koristite lokalnu veb-stranicu podružnice kompanije Kingspan, vaše lične podatke će nezavisno obrađivati podružnica(e) koja je vlasnik lokalnog sajta u toj zemlji.

Grupacija Kingspan i svaka podružnica kompanije Kingspan su zasebni, nezavisni kontrolori podataka i kada obrađuju lične podatke, to čine na zasebnoj, nezavisnoj osnovi u sopstvene svrhe i svako od njih će biti zasebno odgovoran za poštovanje obaveza kontrolora po važećem zakonu o zaštiti podataka. U ovom obaveštenju o privatnosti objašnjavamo svaku od ovih svrha. To znači da je svaki kontrolor podataka zasebno odgovoran za ispunjavanje obaveza kontrolora po važećem zakonu o zaštiti podataka.
Kliknite ovde da biste pristupili listi Kingspan kontrolora podataka i njihovih podataka za kontakt. 
Ako kao subjekat podataka želite da iskoristite neko od svojih prava (navedenih u ovom obaveštenju o privatnosti), obratite se odgovarajućoj podružnici kompanije Kingspan u vašoj zemlji, ili grupaciji Kingspan ako vam je tako lakše, koja će pratiti vaša uputstva kako bi vaš zahtev poslala odgovarajućem kontroloru podataka.
Vaše lične podatke koristimo u marketinške svrhe. Da biste saznali više o tome kako koristimo vaše podatke u marketinške svrhe, pogledajte odeljak „Marketing“ dalje u ovom obaveštenju.
Tamo gde to potrebno, ili ako vi date odobrenje za to, vaše lične podatke delimo sa drugim Kingspan pravnim licima i nezavisnim stranama. Da biste saznali više o tome kako delimo vaše lične podatke, pogledajte odeljak „Sa kim delimo vaše lične podatke?“ dalje u ovom obaveštenju.
Važno je da nam date samo svoje lične podatke i da se postarate da lični podaci koje nam dajete budu tačni i ažurni. Imajte u vidu da ćete vi biti odgovorni za sve netačne, lažne ili lične podatke trećih strana koje nam date.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim obaveštenjem o privatnosti, obratite se odgovarajućem kontroloru podataka.
Naši Uslovi i odredbe korišćenja veb-sajta objašnjavaju uslove pod kojima vam je dozvoljeno da koristite naš veb-sajt, www.kingspan.com, preko kojeg možete pristupiti našim proizvodima i uslugama, kao i brojnim drugim korisnim informacijama.

O nama

Grupacija Kingspan je svetski lider u tehnologijama izolacije visokih performansi i gradnje. Svako od Kingspan pravnih lica obrađuje vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka zemalja u kojima poslujemo.
Imamo globalni veb-sajt čiji je vlasnik grupacija Kingspan, kao i lokalne veb-sajtove za svaku zemlju u kojoj posluju podružnice kompanije Kingspan. Vlasnik svakog od njih je odgovarajuća podružnica koja posluje u toj zemlji.
Kontrolor vaših podataka će biti različita Kingspan pravna lica u zavisnosti od toga ko ste i koja je svrha u koju se podaci obrađuju.
Kada koristite naš globalni veb-sajt, www.kingspan.com, grupacija Kingspan ima ulogu kontrolora vaših ličnih podataka koje se prikupljaju ili pribavljaju putem veb-sajta. Kada koristite lokalnu veb-stranicu podružnice kompanije Kingspan, vaše lične podatke će nezavisno obrađivati odgovarajuća podružnica koja je vlasnik tog dela lokalnog sajta u toj zemlji.
Budući da su grupacija Kingspan i svaka podružnica kompanije Kingspan zasebni, nezavisni kontrolori podataka, kada obrađuju lične podatke, to čine na zasebnoj, nezavisnoj osnovi i u sopstvene svrhe. Ovo je detaljnije objašnjeno u nastavku, u odeljcima „Koje podatke prikupljamo“ i „Šta radimo sa vašim ličnim podacima“.
Kliknite ovde da biste pristupili listi Kingspan kontrolora podataka i njihovih podataka za kontakt.


Povremeno ćemo možda unositi izmene u ovo obaveštenje o privatnosti tako što ćemo ažurirati ovu stranicu. Preporučujemo vam da proveravate stranicu s vremena na vreme kako biste bili sigurni da vam izmene odgovaraju. Međutim, ako te izmene imaju materijalni uticaj na način na koji obrađujemo vaše lične podatke, navešćemo pregled najvažnijih izmena na našem veb-sajtu.

Korisne reči

„Lične informacije/lini podaci/vaše informacije/vaši podaci“ su podaci koji se odnose na identifikovanog ili pojedinca koji se može identifikovati. To obuhvata podatke kao što su brojevi telefona, imena, adrese, e-adrese, fotografije, snimke govora.  Takođe obuhvata izražavanje mišljenja i naznake o namerama u vezi sa subjektima podataka (kao i njihovo izražavanje mišljenja/namera). Tu spadaju i informacije koje same po sebi ne identifikuju osobu, ali koje bi je identifikovale ako bi se spojile sa drugim informacijama koje posedujemo ili ćemo verovatno posedovati u budućnosti;
„Grupacija Kingspan“ označava kompaniju Kingspan Holdings (Ireland) Limited;

„Podružnica kompanije Kingspan“ označava svaku od pridruženih kompanija kompanije Kingspan Holdings (Ireland) Limited;

„Kingspan/mi/nas/naše“ označava kompaniju Kingspan i njene pridružene kompanije koje obrađuju vaše lične podatke. Imajte u vidu da se to ne odnosi na sve podružnice kompanije Kingspan jer neće sve od njih obrađivati vaše lične podatke
;
„Vi/vaše“ označava svakog korisnika veb-sajta. To može da obuhvata korisnike koji su klijenti, potencijalni klijenti, investitori, potencijalni investitori ili kandidati za posao.

Koje podatke prikupljamo?
Kada koristite ovaj veb-sajt, u zavisnosti od vašeg pristanka na korišćenje kolačića gde je to relevantno, beležićemo:
 • oblasti veb-sajta koje posetite;
 • vaše postavke jezika;
 • kampanju/URL adresu sa koje ste došli na veb-sajt;
 • vašu aktivnost na veb-sajtu, na primer, koje ste proizvode pregledali, koje ste resurse preuzeli, kao i sve podatke koje nam date, uključujući transkripte svake komunikacije sa vama putem ćaskanja na mreži;
 • informacije o vašem računaru, na primer, koji pregledač koristite, vašu mrežnu lokaciju i tip veze koju koristite (npr. širokopojasnu, ADSL, itd) i vašu IP adresu; i
 • tehničke i druge informacije koje vas ne identifikuju kao ličnost.
Ovo radimo pomoću kolačića. U našem dokumentu Politika i kontrola korišćenja kolačića  možete naći više informacija o tome šta su to kolačići, kako ih koristimo na našem veb-sajtu i kako možete da deaktivirate određene kolačiće.

Kada, između ostalog, konfigurišete korisnički nalog, pošaljete upit putem mreže, zatražite informacije od nas, registrujete se za bilten ili za neki događaj, možda ćemo od vas tražiti neke ili sve od sledećih informacija, a pored tih dodatnih informacija možete dobrovoljno da navedete sledeće:
 • svoje ime;
 • lozinku za nalog;
 • ulogu;
 • naziv kompanije;
 • e-adresu;
 • poštansku adresu;
 • broj telefona; i
 • naziv projekta.
Nakon što napravite korisnički nalog i prijavite se na njega ili pošaljete informacije preko našeg veb-sajta, znaćemo ko ste, a vi prihvatate da vaše aktivnosti na ovom veb-sajtu i informacije o vama i/ili vašoj kompaniji mogu da se snimaju na našim sistemima, što obuhvata i sisteme u informatičkom oblaku.

Neke informacije koje su potrebne su obavezne, a prepoznaćete ih po tome što su označene zvezdicom (*), ali ostale informacije su opcionalne. Dve dodatne informacije će nam pomoći da odgovorimo na vaš upit. Ako ne navedete obavezne informacije, možemo da odbijemo da odgovorimo na zahtev u vezi sa kojim su te informacije tražene.

Šta radimo sa podacima koje prikupljamo? 
U ovom tabeli smo dali kratak pregled svrha u koje koristimo vaše lične podatke, kao i ko koristi vaše podatke za svaku od svrha:
 
Vaše podatke koristimo za: Kontrolor vaših podataka je:
administraciju veb-sajta kako bismo mogli:
 • istragu kršenja zakona ili pravila veb-sajta;
 • istragu potencijalnih povreda naših sistema i mreža ili sistema i mreža nezavisnih strana;
 • obezbeđivanje i programiranje veb-sajta za vas;
 • omogućavanje vašeg korisničkog naloga ako je primereno; i
 • ažuriranje vaših podataka za kontakt u našim sistemima.
 
Grupacija Kingspan kada koristite www.kingspan.com
 
Odgovarajuće podružnice kompanije Kingspan u zemlji iz koje pregledate veb-sajt
Odgovaranje na vaše upite u vezi sa:
 
 • mogućnostima zapošljavanja
 • svim upitima u vezi sa kompanijom Kingspan
Kingspan
 
Odgovaranje na upite medija
 
 
Kingspan
 
Odgovaranje na vaše upite:
 
 • upućene podružnici kompanije Kingspan
 • poslate putem ćaskanja na mreži
 
Odgovarajuće podružnice kompanije Kingspan u zemlji iz koje pregledate veb-sajt
Postavljanje kolačića i drugih alatki za praćenje na vaš uređaj radi prikupljanja korisnik ili strogo neophodnih informacija (kao što je objašnjeno u našem dokumentu Politika i kontrola korišćenja kolačića koji je dostupan ovde)
 
Kingspan
Bavljenje vašim upitima i njihovo slanje odgovarajućoj podružnici kompanije Kingspan
 
 
Grupacija Kingspan će biti kontrolor podataka samo u cilju provere kojoj pridruženoj kompaniji želite da pošaljete upit, a odgovarajuće podružnica kompanije Kingspan će biti kontrolor vaših podataka kada primi upit.
 
Postupanje u skladu sa ugovorom o uslugama koji imate sa nama
 
Odgovarajuća podružnica kompanije Kingspan
Slanje marketinških dopisa, obavljanje ciljanih marketinških aktivnosti, deljenje vaših podataka sa drugim podružnicama ili nezavisnim stranama (ako date pristanak za to) u marketinške svrhe. Više informacija potražite u nastavku u odeljku „Marketing“.
 
Odgovarajuća podružnica kompanije Kingspan kojoj ste dali pristanak ili sa kojom poslujete.
Ispunjavanje zakonske obaveze Kingspan
 
Upravljanje prijavama kandidata za posao Kingspan
 
Davanje informacija i komunikacija sa investitorima
 
Grupacija Kingspan
 

 Zakonske osnove za obradu
Zakonske osnove na kojima obrađujemo vaše lične podatke su:
 • neophodne za ispunjavanje zakonske ili regulatorne obaveze koja važi za nas;
 • neophodne za realizaciju ugovora sa vama ili za preduzimanje koraka na vaš zahtev pre potpisivanja ugovora sa vama;
 • neophodne u svrhu naših legitimnih interesa. Na primer:
  • u marketingu i promovisanju naših proizvoda i usluga i poslovanju na odgovoran i komercijalno pametan način; ili
  • kada grupacija Kingspan dobije zahtev koji je upućen nekoj od naših pridruženih kompanija, interes je grupacije Kingspan da vam pruži najbolju moguću uslugu, i zato će ona vaš zahtev poslati odgovarajućoj pridruženoj kompaniji umesto vas umesto da traži ga ponovo pošaljete.
Nećemo obrađivati vaše lične podatke u ove svrhe ukoliko vaši vlastiti interesi, prava i slobode isključuju ove legitimne interese; ili
 • u ograničenim okolnostima, prihvatili ste obradu vaših ličnih podataka, na primer, da biste dobijali marketinške dopise od nezavisnih strana ili da biste prihvatili korišćenje kolačića grupacije Kingspan ili nezavisnih strana.
Marketing


Želimo da vam pružimo informacije o proizvodima i uslugama kompanije Kingspan, kao i druge informacije iz kompanije Kingspan za koje smatramo da će vam biti zanimljive. Te informacije možemo da vam šaljemo poštom, e-poštom i/ili telefonom ako prihvatite da to činimo.
Uz vaš izričiti pristanak, za slanje ponuda i marketinških dopisa od kompanije Kingspan koristićemo spoljne organizacije. One će u tu svrhu ili prikupljati podatke direktno od vas, ili ćemo im mi dostaviti vaše lične podatke. U te spoljne organizacije spadaju izvođači radova, prodavci, distributeri, trgovci i drugi pružaoci usluga koji nisu deo kompanije Kingspan.  Kada radimo u partnerstvu sa spoljnim pružaocima usluga, zajedno odlučujemo kako će se koristiti vaši lični podaci i svi partneri imaju obavezu da se pridržavaju zakona. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa obradom vaših podataka u svrhe marketinga, obratite se odgovarajućem kontroloru podataka.  Više informacija o spoljnim pružaocima usluga i njihovom korišćenju ličnih podataka u marketinške svrhe potražite u našoj Politici korišćenja kolačića .
U svakom trenutku možete da opozovete svoju saglasnost za prijem marketinških dopisa. Ako ste dobijali marketinške dopise od nekog od Kingspan pravnih lica i odlučite da više ne želite da ih primate, odjavite se putem veze u e-poruci ili na drugi način o kojem vas obavestimo. 
Imajte u vidu da je svako pravno lice nezavisan kontrolor podataka i da mi kao grupacija nemamo globalnu marketinšku bazu podataka, što znači da grupacija Kingspan ne može centralno da vas odjavi sa prijema marketinških poruka od svih Kingspan kompanija.

Sa kim delimo vaše podatke? 

Podružnice kompanije Kingspan dele vaše lične podatke sa grupacijom Kingspan jer grupacija Kingspan održava globalni veb-sajt.
Vaše lične podatke možemo da otkrijemo nezavisnim stranama u vašoj i u drugim zemljama uz poštovanje važećih zakona.  
Ako imamo izričito odobrenje, vaše lične podatke možemo da dajemo nezavisnim stranama (tj. izvođačima radova, prodavcima, distributerima, trgovcima, medijskim agencijama i pružaocima usluga nezavisnim od kompanije Kingspan) kako bi oni mogli da kontaktiraju sa vama u vezi sa svojim promocijama, uslugama, događajima i drugim aktivnostima povezanim sa proizvodima i uslugama kompanije Kingspan bez potrebe da sami pribave vaše odobrenje. Primer toga je pružalac usluga koji postavlja kolačiće na vašem uređaju radi personalizovanja informacija o našim proizvodima i uslugama koje vam nudimo.


Budući da smo globalna kompanija, zemlje u koje se vaši lični podaci šalju mogu imati drugačiji standard zaštite podataka nego zemlja u kojoj se nalazite. Međutim, uveli smo odgovarajuće mere i sredstva zaštite kako bismo obezbedili da vaši podaci budu zaštićeni na odgovarajući način i da postupamo u skladu sa zaštitom.  Ako želite da znate više o merama zaštite koje smo uveli da bismo očuvali bezbednost vaših podataka, obratite se grupaciji Kingspan ili pridruženoj kompaniji sa kojom obično poslujete. Listu kontrolora podataka i njihovih podataka za kontakt možete naći ovde.

U slučajevima kada vam uslugu u naše ime pružaju organizacije nezavisne od kompanije Kingspan ili nam pomažu da vam pružimo uslugu (npr. tako što vam šalju literaturu koju ste tražili od nas ili nam pomažu da odgovorimo na vaš zahtev u vezi sa tehničkim funkcionisanjem veb-sajta) ili nam daju stručan savet, možda ćemo deliti vaše lične podatke sa tim organizacijama koje će ih koristiti isključivo za pružanje odgovarajuće usluge. Međutim, kontrolu nad vašim ličnim podacima ćemo zadržati mi, a nezavisni pružalac usluga kojeg koristimo mora da postupa u sklad sa našim uputstvima i da zaštiti poverljivost i bezbednost ličnih podataka na primeren način.
Vaše lične podatke možemo da delimo sa kupcem ili potencijalnim kupcem naše kompanije.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo nezavisnim stranama, njihovim agentima i stručnim savetnicima, u zavisnosti od obaveza poverljivosti, za potrebe sprovođenja dubinske kontrole poslovanja koju nezavisne strane obavljaju u vezi sa predloženim spajanjem, akvizicijom, reorganizacijom ili prenošenjem nekog dela našeg poslovanja na bilo koju osobu koja predlaže da učestvuje, promoviše, osigura ili upravlja takvim sporazumom.
U nekim okolnostima, vaše lične podatke ćemo možda morati da otkrijemo po zakonu, zbog toga što sud, policija ili neki drugi organ za sprovođenje zakona zatraži to od nas.

Čuvanje vaših podataka 

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to neophodno da bismo ih koristili kao što je prethodno opisano ili da bismo postupali u skladu sa svojim zakonskim obavezama

Tamo gde se vaši lični podaci obrađuju uz vaše odobrenje (npr. u marketinške svrhe), ti lični podaci se čuvaju dok ne povučete saglasnost za njihovu obradu ili dok ne bude dostignuto vremensko ograničenje koje određuje zakon.

Vaša prava, kako možete da dobijete kopije ili ispravite i dopunite podatke koje smo prikupili i kako možete da uložite prigovor

Po zakonima o zaštiti podataka, možete da zatražite detalje ličnih podataka koje imamo o vama. Ako želite da iskoristite neko od prava navedenih u nastavku, obratite se direktno svom kontrolu podataka, čije podatke možete da nađete ovde.
Ako ne postoji zakonska obaveza za nas da obavljamo određenu obradu podataka, i ukoliko pravo na protivljenje nije izričito isključeno nekom klauzulom u dokumentu kojim je ova obrada odobrena, možete da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka kada postoje legitimne osnove za to. Da ne bi bilo nedoumica, uvek možete da se usprotivite obradi u marketinške svrhe.

Ako smatrate da su podaci koje kompanija Kingspan ima o vama netačni, nepotpuni ili da se obrađuju na neodgovarajući način, pišite grupaciji Kingspan i ona će proslediti vaš zahtev kontroloru(ima) podataka. Takođe možete da se obratite direktno svom kontroloru podataka  i on će izbrisati, blokirati, ispraviti, ažurirati ili prestati da obrađuje podatke u skladu sa zakonskim odredbama.
Tamo gde se podaci obrađuju na osnovu vašeg odobrenja, imate pravo da povučete odobrenje u bilo kom trenutku.


Tamo gde se naša obrada vaših ličnih podataka zasniva na odobrenju koje ste dali, ili je neophodna radi realizacije ugovora sa vama, možete tražiti da vama, ili nekoj nezavisnoj strani, dostavimo kopiju vaših ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom mašinski čitljivom formatu.

Ako želite da date uputstva u vezi sa postupanjem sa vašim ličnim podacima posle vaše smrti, recite nam to i mi ćemo poštovati vaše naloge.

Ako želite da uložite prigovor u vezi sa navodnim kršenjem zakona, pošaljite prigovor u pismenom obliku Kingspan kompaniji o kojoj je reč na adresu prikazanu ovde.  Odgovorićemo na prigovore i sprovesti korektivne mere u skladu sa zakonskim odredbama. U svakom trenutku možete zasebno da podnesete žalbu organu za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se nalazi sedište Kingspan kompanije o kojoj se radi ili u zemlji u kojoj živite.

Bezbednost

Kompanija Kingspan je posvećena brizi o bezbednosti vaših podataka. Da bismo sprečili neovlašćeni pristup ili otkrivanje, uveli smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke procedure gde je primereno da biste zaštitili i obezbedili podatke koje prikupljamo.

Ako u nekom trenutku posumnjate ili saznate za neki bezbednosni incident (npr. vaša lozinka za pristup vašem registrovanom nalogu na ovom veb-sajtu je ukradena ili dobijete sumnjivu poruku od nekoga ko se predstavlja kao zaposleni kompanije Kingspan ili sa lažnog veb-sajta koji tvrdi da je povezan sa kompanijom Kingspan), prosledite poruke nama ili prijavite incident e-poštom na admin@kingspan.com ili poštom na Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republika Irska što je pre moguće.

Povezivanje na druge veb-sajtove

E-poruke sa našeg veb-sajta ili naše marketinške poruke ponekad sadrže veze prema veb-sajtovima nezavisnih strana koji nisu pod našom kontrolom. Nakon što izađete sa našeg veb-sajta/iz marketinške e-poruke, ne možemo da budemo odgovorni za sadržaj veb-sajtova tih nezavisnih strana niti za zaštitu i privatnost podataka koje dajete tim veb-sajtovima. Potrebno je da budete obazrivi i da pročitate obaveštenje/politiku privatnosti veb-sajta o kojem se radi.