Warunki korzystania ze strony

Ostatnia aktualizacja niniejszej strony miała miejsce 26.04.2019. Jeżeli niniejsze warunki korzystania ze strony ulegną zmianie, zostaną o niej Państwo powiadomieni.

Witamy na naszej stronie internetowej. Korzystając ze strony, zgadzają się Państwo na przestrzeganie zapisów zawartych w niniejszych warunkach, które wraz z Informacją o prywatności na stronie określają stosunek Kingspan do użytkownika strony. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek zapisem w niniejszych warunkach użytkowania, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony.

Terminy „Kingspan” lub „my” odnoszą się do właściciela strony, z zarejestrowaną siedzibą w Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Irlandia i jego spółek zależnych. Lista tych firm znajduje się tutaj. Termin ‘Państwo’ odnosi się do użytkownika przeglądającego stronę.

Korzystanie ze strony podlega następującym warunkom:

 • Zawartość strony służy wyłącznie do przekazania ogólnych informacji i wykorzystania ich przez użytkownika. Zawartość może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Kingspan ani strony trzecie nie udzielają gwarancji w zakresie dokładności, terminowości, wykonania, kompletności lub przydatności informacji i materiałów zawartych na stronie do jakichkolwiek celów. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę, że informacje i materiały zawarte na stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy i Kingspan wyraźnie nie ponosi za nie odpowiedzialności w największym stopniu przewidzianym przez prawo.
 • Korzystanie z materiałów lub informacji zawartych na stronie odbywa się wyłącznie na Państwa ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje zawarte na stronie spełniają jego wymagania.
 • Strona zawiera materiały, które są własnością lub na licencji Kingspan. Materiały obejmują między innymi: projekt i wygląd strony, a także użyte grafiki. Kopiowanie zawartości w celach innych niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która sanowi część niniejszych warunków, jest zabronione.
 • Nieautoryzowane korzystanie ze strony może być powodem do wniesienia roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
 • Użytkownikom zabrania się publikowania na stronie treści niezgodnych z prawem.
 • Strona może zawierać łącza do innych stron. Łącza są umieszczone w celu zapewnienia dodatkowych informacji. Umieszczenie łącza do innej strony internetowej nie oznacza, że aprobujemy w pełni jej treść. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą łącza zamieszczone na naszej stronie.
 • Jeżeli chcą Państwo przekazać swoje uwagi na temat działania lub korzystania ze strony, prosimy o przesłanie jej na piśmie do odpowiedniego oddziału Kingspan. Dane adresowe oddziałów znajdują się tutaj. Odpowiemy na Państwa pismo i natychmiast wdrożymy środki naprawcze przewidziane prawnie.
 • Korzystanie ze strony i jakiekolwiek spory wynikłe z jej używania podlegają prawu irlandzkiemu i niniejszym wyrażają Państwo zgodę, aby sądy irlandzkie miały wyłączną jurysdykcję w każdym wynikłym sporze.
 • Aby móc korzystać ze strony, muszą Państwo zapewnić odpowiednie zasoby sprzętowe. Korzystanie z zasobów odbywa się wyłącznie na Państwa koszt.
 • Z tej strony internetowej można korzystać:
  • na komputerach z systemem Vista, Windows 7, 8, XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowszymi wersjami;
  • na dowolnym urządzeniu zdolnym do obsługi tych systemów z szybkością łącza co najmniej 700 kB / s;
  •  używając Firefoks 20.X, Safari 4.X, Chrome 23.X (tylko Windows) lub nowszych.
 •  Aby w pełni korzystać z tej witryny zalecamy używanie plików cookie i włączanie obsługi języka JavaScript. Przed skorzystaniem z tej witryny zalecamy sprawdzenie, czy Państwa system spełnia te wymagania.  
Zawartość strony www.kingspan.com jest chroniona prawami autorskimi © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.

Na stronie internetowej www.kingspan.com korzystamy z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas typach plików cookies lub zmienić preferencje tych plików, np. cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką i kontrolą plików cookies.

Aby zgodzić się na korzystanie z plików cookies na stronie, prosimy o kliknięcie „Akceptuj i zamknij”. Jeżeli opcja „Akceptuj i zamknij” nie zostanie wybrana, a będą Państwo nadal korzystać ze strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies firmy Kingspan i osób trzecich w celu ulepszania wydajności, funkcjonalności serwisu i badań widowni internetowej zgodnie z zasadami Polityki plików cookies i kontroli; niniejszym przyjmuje się że Państwo zapoznali się i zgadzają z Polityką plików cookies i kontroli.

Polityka Plików Cookies oraz Informacja o Prywatności na stronie zostały zaktualizowane 13 sierpnia 2018.