Czym Jest Płyn AdBlue?

Czym jest AdBlue®/NOXy®?

AdBlue®/NOXy® to nazwa handlowa wodnego roztworu mocznika. Roztwór ten jest powszechnie stosowany w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w katalizatory SCR (ang. Selective Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna). Stosowanie rozwiązań z systemem SCR umożliwia spełnienie obowiązujących, rygorystycznych norm w zakresie emisji spalin dla silników Diesla.W zależności od kraju płyn AdBlue®/NOXy® może występować pod różnymi nazwami, np. w Stanach Zjednoczonych jest nazywane DEF (Diesel Exhaust Fluid), w Brazylii – ARLA32. Nazwa techniczna substancji to AUS32. Dodatek AdBlue®/NOXy® jest środkiem redukującym wykorzystywanym w systemach SCR, który rozkłada szkodliwe dla środowiska tlenki azotu na nieszkodliwy  azot i wodę.


Wprowadzone w 2005 roku rozporządzenia w zakresie emisji ilości spalin dla pojazdów napędzanych silnikami Diesla narzuciły konieczność znacznej redukcji emisji tlenków azotu (NOx), będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza powodującą smog w wielu miastach. W 2011 roku zarządzenie zostało rozszerzone o sektor maszyn poza drogowych. Ta zmiana w legislacji spowodowała, że producenci pojazdów musieli dostosować rozwiązania stosowane w układach wydechowych, zwłaszcza w dużych samochodach dostawczych. Konieczność zmiany stosowanych rozwiązań doprowadziła do powstania technologii opartej na systemach SCR, które są obecnie powszechnie stosowane w pojazdach poza drogowych, samochodach, pociągach i pojazdach komercyjnych. AdBlue®/NOXy® jest substancją drażniącą, wchodząca w reakcje z wieloma materiałami. Materiały odporne na działanie AdBlue®/NOXy® zostały opisane w normie ISO 22241 jako „Odporne na działanie AdBlue®/NOXy®”. Substancje reagujące z AdBlue®/NOXy® mogą powodować usterki katalizatorów lub systemów SRC dlatego, tak ważne jest przechowywanie AdBlue®/NOXy® w odpowiednio przygotowanych zbiornikach.

Wymagania dotyczące przechowywania dodatku AdBlue®

AdBlue®/NOXy® należy zawsze chronić przed bezpośrednią ekspozycją na promienie słoneczne. Idealna temperatura przechowywania substancji wynosi od 0°C do 30°C. AdBlue®/NOXy®, substancja zamarza w temperaturze -11°C. Do przechowywania AdBlue®/NOXy® powinno wykorzystywać się zbiorniki, które gwarantują, że temperatura przechowywanej substancji będzie utrzymywała się w odpowiednim, wspomnianym wcześniej zakresie. Jeśli płyn AdBlue®/NOXy® zamarznie użycie substancji jest możliwe jedynie po rozmrożeniu i przywróceniu do pierwotnego stanu.

Wykorzystanie zanieczyszczonego AdBlue®/NOXy® może mieć poważne konsekwencje dla floty pojazdów. Nawet niewielkie ilości paliwa/ smaru/ pyłu/ brudu mogą zniszczyć system SCR, ważne jest zatem aby AdBlue®/NOXy® było przechowywane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach.

AdBlue®/NOXy® powinno być właściwie zabezpieczone już w procesie produkcji, po właściwe przechowywania aż po moment stosowania substancji. Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia substancji, system SRC zmniejszy swoją wydajność, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania pojazdu lub w najgorszym przypadku do potencjalnych wysokich kosztów napraw. Długookresowe stosowanie zanieczyszczonego płynu AdBlue®/NOXy® może doprowadzić nawet do uszkodzenia katalizatora. Prawidłowe przechowywanie AdBlue®/NOXy® jest istotne również z punktu widzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia pojazdu, w przypadku jego uszkodzenia.

Porozmawiaj z nami

Nasi eksperci i zespół ds. obsługi klienta są do Państwa dyspozycji, aby udzielić informacji na temat oferowanych przez nas rozwiązań.

Skontaktuj się z nami