Nowe rozporządzenie dot. selektywnego zbierania odpadów.

18 stycznia 2017
PL_titanrecycle_news

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Zakłada ono posiadanie 5 różnych pojemników na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Rozporządzenie określa też kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone odpady:

>  Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”.

>  Odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło”.

>  Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

>  Jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”.

>  Odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Gminy mają nie więcej niż 5 lat na  dostosowanie się do tych wymogów.