Separatory z by-passem

Pobieranie
bypass-separator
Previous
Next

Szczegóły produktów

Separatory w pełni retencyjne są stosowane w miejscach, gdzie istnieje mniejsze ryzyko zanieczyszczenia wód deszczowych związkami ropopochodnymi. W modelach z by-passem zastosowano dziesięciokrotne obejście burzowe, który jest w stanie przepuścić ściek deszczowy dalej, bez podczyszczania w układzie koalescencyjnym.


Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.

Separatory Katalog

Korzyści
Informacje techniczne
Kontakt
  • Wysoka skuteczność dzięki filtrom koalescencyjnym.
  • Przepływ max. do 1300l/s.
  • Zintegrowane osadniki piasku.
  • Monolityczne zbiorniki z PE lub GRP.
  • Lekkie i łatwe w instalacji.
  • Certyfikat CE.
  • Dostępny system alarmowy informujący o przepełnieniu części olejowej.
  • Możliwość przeprowadzenia konserwacji z poziomu gruntu.
  • Przedłużenie włazu w przypadku głębszego posadowienia.

Kingspan Klargester był jednym z pierwszych producentów, którego separatory zostały przetestowane zgodnie z normą EN 858-1. Firma poszerzyła swoją ofertę o przetestowane i certyfiowane separatory z obejściem serii NSBD, gdzie numer
NSBP/NSBD oznacza maksymalny przepływ oczyszczania strugi scieków w separatorze. Typoszereg separatorów w pełni retencyjnych marki Klargester został przetestowany i otrzymał certyfiację Brytyjskiego Instytutu Norm (BSI) pod względem przepływu i wydajności procesowej na podstawie oceny jakości ścieków zgodnie z wymogami normy EN 858-1. Konstrukcja separatorów z obejściem spełnia parametry określone w ramach testów dla tego typoszeregu oraz określone wymogi objętościowe dla: wydajności separacji oleju, objętości magazynowej oleju, objętości osadnika, wkładu koalescencyjnego.

Dodatkowo, urządzenie zostało zaprojektowane do uzdatniania 10% maksymalnego przepływu. Wielkość powierzchni zlewni przypadającej na każdy separator jest obliczana na podstawie wzoru gdzie NSB = 0,0018A (m). Przepływy generowane wskutek bardziej intensywnych opadów deszczu są kierowane przez separator z ominięciem głównej komory separacji (wkład koalescencyjny). Klasa I separatorów została zaprojektowana dla osięgnięcia stężenia poniżej 5mg/l oleju w standardowych warunkach testowych. Klasa II separatorów została zaprojektowana dla osięgnięcia stężenia oleju poniżej 100 mg/l w standardowych warukach testowych.

 

Kingspan Short Privacy Notice:
Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.
 Security code

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie