Separatory w pełni retencyjne, koalescencyjne

Pobieranie
full-rentition-cutaway-1
Previous
Next

Szczegóły produktów

Separatory w pełni retencyjne są stosowane w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko zanieczyszczenia wód deszczowych związkami ropopochodnymi. W modelach o pełnej retencji związki ropopochodne separowane są z całego przepływu. Zastosowano tu wysokowydajne separatory koalescencyjne oraz zintegrowane osadniki piasku. W modelach z by-passem zastosowano dziesięciokrotne obejście burzowe, który jest w stanie przepuścić ściek deszczowy dalej, bez podczyszczania w układzie koalescencyjnym.


Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.

Separatory Katalog

Korzyści
Informacje techniczne
Kontakt
 • Wysoka skuteczność dzięki filtrom koalescencyjnym.
 • Typoszeregi od 3-200l/s.
 • Zintegrowane osadniki piasku.
 • Monolityczne zbiorniki z PE lub GRP.
 • Lekkie i łatwe w instalacji.
 • Certyfikat CE.
 • Dostępny system alarmowy informujący o przepełnieniu części olejowej.
 • Możliwość przeprowadzenia konserwacji z poziomu gruntu.
 • Przedłużenie włazu w przypadku głębszego posadowienia.

Firma Kingspan Klargester była pierwszym producentem, którego separatory o przepływie 3-30l/s otrzymały certyfiację zgodnie z normą EN 858-1. Numer NSFP / NSFA oznacza maksymalny przepływ oczyszczania strugi ścieków w separatorze. Typoszereg tych separatorów został poddany testom wydajnościowym i otrzymał certyfiację Brytyjskiego Instytutu Norm (BSI) pod względem przepływu i wydajności procesowej w celu zagwarantowania jakości ścieków zgodnie z wymogami normy EN 858-1.
Większe konstrukcje separatorów zostały określone na podstawie obliczeń w oparciu o typoszereg testowy. Konstrukcja każdego separatora w pełni retencyjnego spełnia określone wymogi objętościowe dla:

 • wydajności separacji oleju,
 • objętości magazynowej oleju,
 • objętości osadnika,
 • wkładu koalescencyjnego (tylko urządzenia klasy I),
 • automatycznego systemu zamykającego.

Separatory w pełni retencyjne marki Klargester są przeznaczone do oczyszczania całego przepływu nominalnego.

Kingspan Short Privacy Notice:
Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.
 Security code

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie