GR Fuel &Oil Seps SUBPG

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory są instalowane w systemach kanalizacji deszczowej, w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi. Separator oleju przydatny jest głównie przy kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z obszarów o podwyższonym ryzyku skażenia substancjami ropopochodnymi, spowodowanym np. wyciekami z pojazdów samochodowych lub przypadkowym rozlaniem.

Nasze produkty

Znajdź produkt

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie