Klargester BioSafe® - ekologiczna oczyszczalnia ścieków

Biosafe

Szczegóły produktów

Przydomowe w pełni ekologiczne oczyszczalnie ścieków BioSafe® pracują w uznanej na całym świecie technologii fluidalnych, zanurzonych i ruchomych złóż biologicznych. Dzięki zastosowaniu aż czterech stref, z tego dwóch tlenowych z oczyszczaniem na złożu w jednym zbiorniku, rozwiązanie gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji oraz minimalnym wpływie na otoczenie.


Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.
W oczyszczalni zastosowano bardzo mocny zbiornik z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Seria BioSafe® STANDARD PLUS charakteryzują także zwiększone przepływy obliczeniowe na 1 osobę wynoszące 200l/1RLM.

Ulotka BioSafe

Rysunek uproszczony BioSafe

Opis rozwiązania
Informacje techniczne
Kontakt

Wstęp

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków BioSafe występuje w typoszeregach od  6 do 50RLM. Wszystkie modele łączy monolityczny, mocny zbiornik wykonany z odpornego materiału jakim jest GRP, wysokosprawna technologia oczyszczania złóż fluidalnych, niewielka powierzchnia zabudowy oraz dyskretna instalacja.  

Zasada działania

Proces oczyszczania rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek przepływa do I części tlenowej, gdzie następuje jego napowietrzanie oraz w naturalny sposób wytworzenie osadu czynnego. Osad czynny jest kumulowany na znajdującym się w oczyszczalni złożu z tworzywa tworząc stabilną biomasę. Biomasa w naturalny  sposób oczyszcza ściek z substancji organicznych oraz chemicznych. Dalej, podczyszczony ściek przepływa do II części tlenowej, gdzie w analogiczny sposób następuje jego doczyszczenie. Końcowym elementem jest osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. W celu dodatkowego wzmocnienia procesu biomasa cyklicznie recyrkulowana jest z osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez odpowiednio zaprojektowany króciec odpływowy. 

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnie BioSafe® zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy 
PN-EN:12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Recyrkulacja 

W oczyszczalniach ścieku BioSafe® zastosowano układ recyrkulacji osadu. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w przypadku braku stałego dopływu ścieku.

Niskoprofilowy monolityczny zbiornik

Pojedynczy zbiornik wykonano z włókna szklanego wzmocnionego żywicą tak zwanego GRP. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić i przyspieszyć instalację, oraz zmniejszyć koszty robót ziemnych, nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Dostęp do usuwania osadu oraz  elementów eksploatacyjnych umożliwiają estetyczne, zamykane na klucz włazy dostępowe.

Materiał wykonania zbiornika gwarantuje pełną szczelność oraz nienasiąkliwość materiału. 

Wyposażenie

Biologiczne oczyszczalnie ścieków BioSafe® dostarczane są jako kompletne, gotowe do instalacji jednostki. W skład wyposażenia standardowego wchodzi wyposażony zbiornik wraz z pokrywą oraz sprężarka ze sterowaniem. Oczyszczalnie występują w kilku wersjach wyposażeniowych.

Instalacja

Urządzenia dostarczane są jako gotowe do instalacji jednostki wraz z włazem oraz automatyką pracy. Na terenie całego kraju posiadamy autoryzowanych instalatorów naszych oczyszczalni, którzy przygotują kompleksową ofertę, dobiorą system rozsączania, a także zajmą się formalnościami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
  • Wysokosprawna technologia fluidalnych złóż biologicznych
  • Niskie koszty instalacji
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja
  • 4 komorowa konstrukcja
  • Dwie strefy tlenowe, większa odporność na małe dopływy ścieku
  • Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP
  Unit Inlet Invert (mm)  A:Outlet (mm) B: Overall Length (mm)  C: Overall Height (mm)  D: Ducting Invert (mm)  E: Ducting Invert (mm) F: Overall Diameter (mm)  Unit Volume (Ltrs)  Unit Weight (Kg) 
BioSafe® 1 - Population equivalent 6  450  550  2720  1727  300  270  1530  3580  280
 750  850  2027  600  570  295
 1000  1100  2277  850  820  305
BioSafe® 2 - Population equivalent 12  750  850  3244  2470  355  N/A  1916  6200  500
 1000  1100  2720
BioSafe® 3 - Population equivalent 18 
 
 750  850  3976  2470  355  N/A  1916  8400  650
 1000  1100  2720
BioSafe® 4 - Population equivalent 25  750  850   5550  2470  355  N/A  1916  12100  800
 1000  1100  2720

 

Kingspan Short Privacy Notice:
Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.
 Security code

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie