klargester-consult-pl

Oczyszczalnie z dofinansowaniem

1) KLIENT INDYWIDUALNY

Niemal codziennie otrzymujemy od Państwa telefony z pytaniami dotyczącymi możliwości dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi. Sytuacja zależna jest od miejsca zamieszkania- gminy, powiatu oraz województwa.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje, które mamy nadzieję pomogą. Zachęcamy także do kontaktu- chętnie pomożemy, skierujemy do lokalnego instalatora, który pomoże w znalezieniu dofinansowania, a także stworzeniu wniosku.

Gdzie szukać dofinansowania?

W gminie i powiecie.

Część gmin oraz powiatów dofinansowuje przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków własnych. W takiej sytuacji poszukiwania najlepiej zacząć od Wydziału Ochrony Środowiska lub Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy, lub Wydziału Ochrony Środowiska w Powiecie, pod który Państwo podlegacie.

Uwaga: Większość gmin dofinansowuje jednak wyłącznie w pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków posiadające badania wykonane z normą PN-EN:12566-3+A1:2009 (lub po 08.2015) PN-EN:12566-3+A2:2013, a więc urządzenia posiadające europejski certyfikat CE. Z przyjemnością informujemy, iż w ofercie Kingspan Environmental Sp. z o.o. posiadamy, aż cztery rodzaje z biologicznych oczyszczalni ścieków spełniających ww. wymagania w tym: BioDisc, Biopura, BioSafe oraz BioTec.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu SYSTEM dofinansowuje instalacje związane z przydomowych oczyszczalniami ścieków. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany rok. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Dobrym przykładem jest np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który umożliwia zaciągnięcie pożyczki łącznie z dotacją na kwotę do 100% kosztów kwalifikowanych z tego;

  • Dotacja stanowi do 40% kosztów kwalifikowanych(20% NFOŚiGW + 20% WFOŚiGW),
  • Pożyczka stanowi do 60%kosztów kwalifikowanych (50% NFOŚiGW + 10% WFOŚiGW).

Kogo obejmuje dane dofinansowanie?

Zgodnie z punktem 6.5 „Regulaminu naboru wniosków w ramach programu SYSTEM”

Cyt.: „Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo – gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynki zamieszkania zbiorowego przeznaczone do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynki do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory).”

Nie wszystkie oczyszczalnie objęte są dofinansowaniem!

Należy jednak zwrócić tu uwagę, iż zgodnie z tym samym punktem nie wszystkie oczyszczalnie na rynku objęte są dofinansowaniem!

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie w pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków posiadające badania wykonane z normą PN-EN:12566-3+A1:2009 (lub po 08.2015) PN-EN:12566-3+A2:2013, a więc urządzenia, które oczywiście znajdują się w ofercie firmy Kingspan Environemntal Sp z o.o. (Produkty typu: BioDisc, Biopura, BioSafe oraz BioTec).

 

Kredyty z preferencyjnym oprocentowaniem.

Kredyty są mniej atrakcyjną formą pomocy, nie mniej jednak warto zastanowić się nad nimi.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomagają w otrzymaniu niskooprocentowanych kredytów na przydomowe oczyszczalnie ścieków.  Kredyty zaciągane są przez Inwestorów w bankach komercyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji polecamy skontaktować się z WFOŚiGW, pod który Państwo podlegają i spytają o możliwości dofinansowań lub uzyskania niskooprocentowanych kredytów.

2) JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Perspektywa finansowa 2013 – 2017 daje nowe możliwości pozyskania środków. Na dzień dzisiejszy dofinansowań można szukać w ramach działania Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszy Norweskich, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Do końca roku 2015 powinny być gotowe nowe programy. Nie czekaj! Przygotuj dokumentację już dziś. Bądź pierwszy w kolejce o dofinansowanie, gdy otwarty zostanie nabór wniosków!

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym. Przedstawi on najbardziej aktualne informacje w interesującym Państwa temacie oraz regionie. 

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie