Różnice między przydomową oczyszczalnią ścieków a szambem ekologicznym

9 lipca 2021 Kingspan Woda
IMG_1828

W sytuacji, gdy nie mamy dostępu do kanalizacji możemy zainwestować w tańsze w zakupie, ale drogie i uciążliwe w eksploatacji szambo- zbiornik bezodpływowy, lub wybrać oczyszczalnie ścieków. W ofercie Kingspan znajdują się dwa rodzaje- biologiczne  przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz tak zwane szamba ekologiczne. Jaką zasadę działania przyjmują te dwie metody? Jakie różnice występują między przydomową oczyszczalnią ścieków a szambem ekologicznym? Czy przebudowa szamba na przydomową oczyszczalnię ścieków jest możliwa? Zapraszamy do lektury.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Własna oczyszczalnia ścieków umożliwia oczyszczenie ścieków dzięki połączeniu procesów oczyszczania mechanicznego (zjawisko sedymentacji i flotacji) oraz tlenowego (biologicznego). Tak oczyszczone ścieki nie są już groźne dla środowiska. 

Oczyszczanie mechaniczne zachodzi w częściach osadnikowych. Osad gnilny w formie stałej ulega fermentacji i rozkładowi, a płynna część ścieków przechodzi dalej do strefy oczyszczania biologicznego w warunkach tlenowych.

Budowa własnej oczyszczalni ścieków gwarantuje kompleksowy proces oczyszczania, po którym wodę można odprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne

Wiedząc już, jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków, przejdźmy teraz do zagadnienia szamba ekologicznego, które stanowi mniej skomplikowaną wersję oczyszczalni. Ekologiczne szambo przydomowe to system oczyszczania z osadnikiem gnilnym oraz drenażem rozsączającym, który przybiera formę perforowanych przewodów rozmieszczonych na większej przestrzeni. Ekologiczne szambo przydomowe to pojęcie wykorzystywane również w celach marketingowych jako określenie oczyszczalni drenażowej. W naszym artykule skupimy się jednak na technologicznym aspekcie szamba ekologicznego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne stanowi zagadnienie, w którym można wykazać kilka podstawowych różnic. Ekologiczne szambo przydomowe składa się z osadnika gnilnego i układu drenażu rozsączającego. W przeciwieństwie do tego, jak działają biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, przydomowe szambo ekologiczne kontynuuje proces oczyszczania w różnych sekcjach, a nie w jednym zbiorniku.

Przydomowe szambo ekologiczne cechuje niższy koszt inwestycyjny aniżeli biologiczna oczyszczalnia ścieków. Wymogiem staje się tutaj dorzucanie do toalety specjalnych tabletek z kulturami bakterii. Okresowo konieczne jest również opróżnianie osadnika gnilnego i czyszczenie filtra.
Szambo ekologiczne wymaga dużej powierzchni działki ze względu na konieczność instalacji rozbudowanego systemu drenażowego, w którym zachodzą procesy tlenowe. To rozwiązanie które wymaga także przepuszczałych gruntów oraz niskiego poziomu wód gruntowych, dlatego technicznie nie wszędzie można rozważać jego instalację. Ze względu na fakt zachodzenia procesów oczyszczania w drenażu i bezpośrednio pod nim drenaż i przestrzenie wokół po kilku latach mogą się zatkać uniemożliwiając dalszą eksploatację. 

Które rozwiązanie jest korzystniejsze pod względem ekonomicznym?

Znamy już zasady, jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków a szambo ekologiczne wykazują duże różnice w aspekcie finansowym. Tradycyjne tak zwane ekologiczne szambo przydomowe cechuje się znacznie niższym kosztem początkowym dla inwestycji. Wymaga jednak spełnienia pewnych aspektów technicznych oraz eksploatacyjnych. Problemem jest tu również brak kontroli procesów oczyszczania ścieków. Rozwiązaniem najbardziej kompleksowym staje się przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Zapewnia wysoką wydajność, niskie koszty eksploatacyjne, znikomą ingerencję wizualną z otoczeniem, a także szybki zwrot z inwestycji. Dla domów jednorodzinnych, w których niemożliwe jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej, przydomowa oczyszczalnia ścieków okazuje się metodą oczyszczania o największej efektywności kosztowej.

Pragnąc przebudować istniejące szambo na przydomową oczyszczalnię ścieków, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim ograniczenia przestrzenne oraz lokalne przepisy, które nie zezwalają na takie rozwiązania. Podczas przebudowy problemem może okazać się również stan zbiornika oraz jego wymiary i objętość. 
 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuły

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie