Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jak działa i jakie mogą być koszty jej instalacji?

3 czerwca 2021 Kingspan Woda
20120510501

Oczyszczanie ścieków własnym sumptem od lat prowadzone jest przez inwestorów indywidualnych, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci. Warunkiem skutecznego usuwania nieczystości staje się wyposażenie przydomowej przestrzeni w oczyszczalnię ścieków. Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków? Czy dla projektu przydomowej oczyszczalni ścieków cena z montażem jest wysoka? W czym widać skuteczność tego rozwiązania na tle innych propozycji?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jak działa?

Podstawę działania każdej oczyszczalni przydomowej stanowią procesy biologiczne, które skutkują rozkładaniem ścieków bytowych. Oczyszczanie ścieków współczesnymi metodami gwarantuje dobre parametry czystości wody, którą można następnie odprowadzić do gruntu lub wód powierzchniowych. Proces oczyszczania ścieku zachodzi dwuetapowo - przybiera najpierw formę beztlenową, by w kolejnym etapie rozpocząć tlenowe oczyszczanie. Analizując zagadnienie przydomowej oczyszczalni ścieków jak działa cały system w dużej mierze zależy od jakości jego elementów składowych.

Pierwszą fazą procesu oczyszczania ścieków staje się jego umiejscowienie w komorze z osadnikiem wstępnym, gdzie królują bakterie beztlenowe. Po kilku dniach następuje przepływ cieczy do sfery biologicznej- w zależności od technologii ze złożem fluidalnym obrotowym lub zraszanym. Neutralizowanie pozostałych zanieczyszczeń odbywa się tam w warunkach tlenowych, po czym oczyszczone ścieki można odprowadzić w kierunku rzeki, jeziora lub gruntu.

Przydomowe oczyszczanie ścieków występują w kilku wersjach technologicznych, wobec których zastosowano inną metodę usuwania zanieczyszczeń. W wielu domostwach spotkamy zbiorniki z drenażem rozsączającym. Jest to tzw. szambo ekologiczne, które od biologicznej oczyszczalni ścieków różni się w wielu aspektach.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jak działa wspomniany drenaż? Występuje wiele różnych technologii oczyszczania ścieków. Klasycznym rozwiązaniem, które powoli odchodzi do lamusa jest rozwiązanie z osadnikiem gnilnym i drenażem. Otóż jest nim system rur z regularnymi otworami, które należy zakopać na głębokość występowania mikroorganizmów. Pierwsza faza oczyszczania pozostaje taka sama i odbywa się w osadniku gnilnym. Dopiero po kilku dniach następuje rozprowadzenie ścieków po zainstalowanym orurowaniu, gdzie zachodzą procesy tlenowego oczyszczania.

Wytwarzająca się tam błona biologiczna stanowiąca zespół bakterii tlenowych powoli i systematycznie będzie przytykała otwory w gruncie oraz pod rurą drenażową powodując jego kolmatację- jest to główny powód, dla które należy brać pod uwagę instalację biologicznej oczyszczalni ścieków. Ze względu na rozkład ścieków pod drenażem taki system zazwyczaj po kilku latach się zatyka- kolmatuje. 

Oczyszczalnia przydomowa koszt całkowity

Przyjrzyjmy się teraz z bliska kwestiom finansowym. Wiele osób poszukuje informacji o następujących zagadnieniach: „przydomowa oczyszczalnia ścieków cena z montażem” lub „oczyszczalnia przydomowa koszt”. Na koszt największy wpływ ma wybór technologii oczyszczania ścieków oraz wybór systemu rozsączenia oczyszczonych ścieków. Ten drugi wynika z lokalnych uwarunkowań na działce inwestora- rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Koszt oczyszczalni przydomowej czyni z inwestycji działanie o dużym zaangażowaniu finansowym inwestora jednak koszt oczyszczalni przydomowej nigdy nie stanowi wydatku bez korzyści. Główną zaletą jest niezwykle szybki zwrot z inwestycji, mieszczący się najczęściej w granicach kilku lat. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena z montażem

Dla przydomowych oczyszczalni ścieków cennik podlega znacznym wahaniom. Podajmy jednak szacunkowe wartości, które najczęściej występują na polskim rynku. Oczyszczanie ścieków jest bardzo zróżnicowane dlatego też rozbieżności w cenach są bardzo duże.   Jak zatem radzić sobie ze ściekami? Najtańszym rozwiązaniem jest oczywiście montaż zbiornika bezodpływowego- a więc klasycznego szamba. Koszt z montażem zazwyczaj waha się od 5 do 7 tysięcy zł. Takie rozwiązanie jest jednak drogie w eksploatacji i ze względu na częste opróżnianie również niewygodne. Najtańszą oczyszczalnią przydomową jest rozwiązanie oparte na osadniku gnilnym i drenażu. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszt oczyszczalni domowej wraz z montażem wyniesie średnio od 6 do 9 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać o sporym zapotrzebowaniu na teren, gruncie przepuszczalnym, niskim poziomie wód gruntowych oraz faktem kolmatowania drenażu- zatykania. Droższym w zakupie, ale racjonalnym jest montaż biologicznej oczyszczalni ścieków. W zależności od wybranej technologii zazwyczaj jest to koszt od 13 do 25 tysięcy zł. Przydomowe oczyszczalnie ścieków cennikiem nieco odbiegają od innych rozwiązań takich jak zbiorniki bezodpływowe jednak zapewniają w pełni autonomiczny proces, z minimalną ingerencją ze strony właściciela.

Komfort użytkowania przydomowej oczyszczalni oraz oszczędności finansowe, jakie z niej płyną, stanowią główną przyczynę rosnącej popularności tego rozwiązania w polskiej rzeczywistości. Indywidualny charakter większości domów sprawia, że ostateczna cena będzie możliwa do ustalenia po wizji lokalnej.

Kingspan to firma, która dostarcza gotowych oczyszczalni ścieków w rozmaitych wersjach. Oczyszczalnia przydomowa ukazuje się jako technologia funkcjonalna, dla której komfort i bezpieczeństwo stanowią priorytet.
 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuły

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektów z segmentu kanalizacji ściekowej.

Zadaj nam pytanie