Projekt, montaż, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

25 sierpnia 2021 Kingspan Woda
Domestic BioDisc Installed - Ground Level view

Mała przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które sprawdzi się idealnie w gospodarstwach bez dostępu do kanalizacji miejskiej, a także wszędzie tam, gdzie mieszkańcy chcą się uniezależnić od sieci zewnętrznej. Aby jednak móc cieszyć się w pełni jej funkcjonalnością, należy zdecydować się na zaprojektowanie i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków idealnie odpowiadającej potrzebom domu i jego mieszkańców. W poniższym artykule podpowiadamy, jak to zrobić.

Budowa oczyszczalni przydomowej a przepisy prawa

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy liczyć się z koniecznością przestrzegania określonych przepisów prawnych. Najważniejszym wymogiem jest stosowna lokalizacja oczyszczalni na działce. Jeśli na terenie znajduje się studnia wody pitnej, to jej minimalna odległość od korpusu zbiornika wynosi 15 m, a od systemu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie do gruntu – 30 m. Odległość od okien i drzwi domów w zabudowie jednorodzinnej musi wynosić przynajmniej 5 m, od granicy sąsiedniej działki, ciągu pieszego bądź drogi – 2 m, od drzew – 3 m, kabli energetycznych – 0,8 m, a od rur gazowych i wodociągowych przynajmniej 1,5 m.

Przedstawione wytyczne to zaledwie niewielka część przepisów określających wymagania dotyczące montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane znaleźć można m.in. w Ustawie o Prawie wodnym z 2017 r. oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawą sprawnie i wydajnie działającego systemu jest wykonanie poprawnego projektu przydomowej oczyszczalni ścieków. To dokument, który składa się z części opisowej oraz rysunkowej. W pierwszej znajdują się informacje dotyczące m.in. sposobu działania instalacji, a także obliczenia dotyczące ilości oraz wskazanie jakości dopływających ścieków. Konieczne jest również określenie wymaganej prawem redukcji zanieczyszczeń w ściekach oraz planowanej lokalizacji montażu oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Eksperci dostosowują też rodzaj oczyszczalni do warunków geologiczno-wodnych działki, jej zabudowy i wielkości, liczby domowników oraz ilości produkowanych ścieków.

W części rysunkowej należy z kolei wskazać lokalizację małej oczyszczalni przydomowej na działce inwestora, przy zachowaniu wymaganych prawem odległości od studni wody pitnej, granicy działki czy budynku. Specjaliści tworzą więc plan oraz umiejscowienie oczyszczalni, biorąc pod uwagę odpowiednie przepisy prawne. Ważną kwestią jest też właściwy dobór oraz sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków z instalacji.

Trzeba mieć na uwadze, że rzetelnie zrealizowany projekt przydomowej oczyszczalni ścieków to podstawa, dzięki której wykonanie instalacji przez profesjonalną firmę odbędzie się sprawnie i skutecznie, a powstały w ten sposób system będzie efektywnie funkcjonował przez długie lata.

Poszukując wykonawców projektu, należy zdecydować się na doświadczoną firmę wyspecjalizowaną w tego rodzaju zadaniach. Firma Kingspan od lat współpracuje ze sprawdzonymi biurami projektowymi na terenie całej Polski. Możemy więc zaoferować naszym klientom nie tylko najlepszej jakości małe przydomowe oczyszczalnie, ale również skierować ich do polecanego biura projektowego w konkretnej okolicy.

Mała oczyszczalnia przydomowa to instalacja składająca się z kilku podstawowych elementów: właściwego urządzenia, systemu rozsączania ścieków oczyszczonych oraz przyłączy z budynku. Budowa oczyszczalni przydomowej obejmuje często dodatkowe elementy, takie jak studzienki rozdzielcze czy pompownie, w zależności od warunków panujących na działce.

Dokładny projekt oczyszczalni oraz zastosowanych w niej rozwiązań i elementów opracowuje specjalista, bazując na wymaganiach klienta i specyfikacji otoczenia. Nie ma jednego schematu, który byłby odpowiedni dla każdej lokalizacji i dowolnych warunków. Każdorazowo dobór takich części instalacji, jak np. zasadność użycia pompowni albo rodzaj rozsączenia, wpływa na finalny schemat systemu. To sprawia, że projekt i montaż oczyszczalni przydomowej  powinny być zawsze dopasowywane indywidualnie, po wcześniejszej wizycie firmy wykonawczej na działce inwestora.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – praktyczne wskazówki

Montaż oczyszczalni przydomowej najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni, choć w zależności od pogody zazwyczaj możliwa jest również instalacja zimą. Istotne jest także, aby termin zakończenia prac uwzględniał czas zasiedlenia domu, ponieważ niektóre systemy są uzależnione od dostaw ścieków, inne z kolei potrzebują nieco czasu, by uzyskać pełną skuteczność i wydajność.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym  a więc opartej na osadniku gnilnym należy, przemyśleć. Tego typu układ wymaga dość dużej powierzchni na działce inwestora, a także przepuszczalnych gruntów z nisko położonym zwierciadłem wody gruntowej. Przed podjęciem decyzji polecamy wizytę autoryzowanego instalatora, który na podstawie wizji na działce, badań geologicznych oraz własnego doświadczenia dobrze system odpowiedni dla Inwestora. To daje pewność, że budowa oczyszczalni ścieków przebiegnie w pełni profesjonalny sposób, a sama instalacja będzie wydajna, funkcjonalna i skuteczna przez długie lata. W przypadku oczyszczalni biologicznej zbiorniki można zainstalować wcześniej, ale uruchomienie powinno nastąpić w chwili zasiedlenia domu, ponieważ do właściwego działania instalacji niezbędny jest regularny dopływ ścieków.
 

Przeczytaj nasze pozostałe artykuły

Nasze produkty: