Opróżnianie i czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków

10 kwietnia 2022 Kingspan Woda
1i1h0007_c

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet. Jedną z nich jest eksploatacja. Rozwiązania działają niemal bez ingerencji przez bardzo długi czas. Jednak nawet najbardziej zaawansowany system wymaga pewnych czynności. Zazwyczaj oznacza to również czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków. W jaki sposób to zrobić? I na co uważać? O tym można dowiedzieć się z naszego poradnika.

Na czym polega opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Należy sobie zdawać sprawę, że w skład ścieków surowych pochodzących z gospodarstwa domowego wchodzą części biologiczne, które są biodegradowalne w urządzeniu oraz części niebiodegradowalne. Części niebiodegradowalne stanowiące w większości osady mineralne należy okresowo usuwać. Procedurę opróżniania przydomowej oczyszczalni ścieków BioFicient , BioDisc BA, BioTec należy przeprowadzać raz w roku. Procedurę usuwania osadów powinna przeprowadzić wykwalifikowana firma taborem asenizacyjnym, a miejsca i ilości osadów do odpompowania określają Instrukcje poszczególnych urządzeń.

Zapchana oczyszczalnia przydomowa – co robić?

Problemy z zatkanym odbiornikiem ścieków, którym może być drenaż, studnia chłonna, tunele rozsączające itp. zdarzają się. Ich źródłem może być niepoprawnie wykonana instalacja- nieprawidłowy dobór powierzchni i rodzaju rozsączania do do rodzaju gruntów lub niewłaściwa eksploatacja. W pierwszym przypadku zawinił wykonawca i to po jego stronie leży obowiązek naprawy. Z kolei złe użytkowanie to przede wszystkim obniżenie skuteczności oczyszczania, która wiąże się z przedostawaniem się zanieczyszczeń poza zbiornik oczyszczalni. Jak uniknąć takiej sytuacji?

Przede wszystkim należy odpowiednio dobrać oczyszczalnię ścieków oraz system odprowadzenia ścieków. W zależności od ilości i składu ścieków, rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej, dobierany jest system odprowadzenia ścieków do gruntu. Na pewno na tym etapie nie powinno się oszczędzać ponieważ tylko poprawnie eksploatowane urządzenia współpracujące z odpowiednio dobranym i wykonanym systemem rozsączania są w stanie zagwarantować długowieczną pracę.

Na czym polega opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Należy sobie zdawać sprawę, że w skład ścieków surowych pochodzących z gospodarstwa domowego wchodzą części biologiczne, które są biodegradowalne w urządzeniu oraz części niebiodegradowalne. Części niebiodegradowalne stanowiące w większości osady mineralne należy okresowo usuwać. Procedurę opróżniania przydomowej oczyszczalni ścieków BioFicient , BioDisc BA, BioTec należy przeprowadzać raz w roku. Procedurę usuwania osadów powinna przeprowadzić wykwalifikowana firma taborem asenizacyjnym, a miejsca i ilości osadów do odpompowania określają Instrukcje poszczególnych urządzeń.

Czyszczenie oczyszczalni przydomowej – jak często?

W zależności od ilości i składu ścieków surowych i wybranego rozwiązania usuwanie osadów powinno odbywać się jeden do dwóch razy w roku. W przypadku oczyszczalni biologicznych BioFicient, BioDisc BA, BioTec raz w roku. Oczywiście istnieją od tego wyjątki związane są m.in. z ilością produkowanych ścieków. Dlatego wykonując czyszczenie oczyszczalni przydomowej dobrze sprawdzić przynajmniej raz na kwartał, czy wszystko działa we właściwy sposób. Dotyczy to zwłaszcza filtrów i pomp.

Samodzielne czy fachowe opróżnianie oczyszczalni przydomowej?

Jak widać na powyższych przykładach, do obsługi przydomowej biologicznej oczyszczalni nie potrzeba fachowej wiedzy, a zainwestowane środki będą zwracały się podczas eksploatacji systemu.

Kluczowym jest dobór wielkości i technologii oczyszczalni, a także fachowy dobór i instalacja systemu rozsączania. Kingspan posiada siatkę Autoryzowanych Instalatorów, którzy są w stanie wykonać inwestycję „pod klucz”- od doboru, poprzez wykonanie dokumentacji, aż po montaż i serwis.

Przeczytaj nasze pozostałe artykuły