33188

Specjalistyczne zarządzanie odpadami dla firmy Primark

Firma Primark napotkała na kilka przeszkód przy obsłudze odpadów na miejscu. Dlatego zwrócili się do nas.

Projekt

Wyzwanie

Będące w budowie centrum dystrybucyjne firmy Primark napotkało na znaczne wyzwania geograficzne, gdyż znajduje się w pewnej odległości od takich usług jak kanalizacja, co sprawia, że kwestia usuwania odpadów ma zasadnicze znaczenie dla projektantów.

Ponadto utylizacja ścieków jest bardziej złożona z uwagi na dużą wrażliwość środowiska wokół lokalnej rzeki.

Rozwiązanie

Zdecydowano, że obsługa odpadów na miejscu byłaby korzystniejsza dla zespołu niż ich wywóz. 

Dlatego główny wykonawca prac budowlanych Sir Robert McAlpine zwrócił się do Kingspan Klargester o specjalistyczną poradę. Ponieważ centrum jest usytuowane na niewielkim wzniesieniu, rozwiązanie do oczyszczania ścieków musi być zainstalowane na głębokości od trzech do sześciu metrów — co powoduje kłopoty z załadunkiem zbiornika.

Co więcej, wielkość terenu i duża liczba pracowników wskazywały, że będzie wymagana duża oczyszczalnia. Inny problem polegał na tym, że przecieki z oczyszczalni mogłyby trafić do cieku wodnego.

Mając to na uwadze, zespół Kingspan Klargester określił, że najlepiej będzie się tu nadawać oczyszczalnia ścieków Envirosafe przeznaczona do środowisk chronionych. Envirosafe to elastyczne i modułowe rozwiązanie, które projektanci wykorzystali do stworzenia dwóch połączonych zbiorników w celu osiągnięcia wystarczającej pojemności i efektywnego zarządzania zbieraniem, przetwarzaniem biologicznym i unieszkodliwianiem odpadów.

Roger Smart, główny inżynier w firmie Sir Robert McAlpine, który nadzoruje montaż, radzi: „Envirosafe zapewnia, że przyszłe odpady ściekowe będą całkowicie utylizowane w obrębie siedziby, minimalizując wpływ na środowisko. 

Rok:
2016