Watchman® Connect

Watchman Connect

Nowoczesna platforma telemetryczna do zarządzania magazynowaną substancją wraz z jej stałym monitorowaniem

Regularne, personalizowane raporty pozwalają na kontrolę:
 • stanu magazynowego,
 • kosztów,
 • poziomu cieczy.
Oprogramowanie telemetryczne Kingspan

Korzyści biznesowe

Watchman Connect
Wielokrotnie nagradzane rozwiązania telemetryczne Kingspan dostarcza kluczowe dane i raporty dotyczące paliw, olejów, smarów, AdBlue®, nawozów płynnych, LPG, chemikaliów, materiałów sypkich, cementu i wody.
Aby uzupełnić naszą ofertę inteligentnego monitoringu, opracowaliśmy Watchman® Connect - bezpieczną bazę danych, która komunikuje się ze zdalnymi nadajnikami za pomocą sieci mobilnych i internetowych. Watchman® Connect zapewnia całkowitą kontrolę i wgląd we wszystkie obszary Twojej firmy oraz pomaga monitorować koszty, zużycie energii i znacznie więcej.

ZADZWOŃ

Jak działa Watchman® Connect:

Watchman Connect - infografika

Dokumenty do pobrania

Katalog produktów telemetrycznych Smart Monitoring

Smart Monitoring - katalog produktów

Katalog produktów telemetrycznych Smart Monitoring od Kingspan

Watchman® Connect
Kontrola, analiza i zarządzanie Twoimi stanami magazynowymi.

Paliwa, smary, ciecze
Materiały - magazynowanie hurtowe
Woda

Przy rosnących kosztach zakupu i magazynowania paliw, właściwe kontrolowanie zasobów jest bardzo ważne. Rozwiązania telemetryczne Kingspan Smart Monitoring idealnie sprawdza się przy monitorowaniu:

 • oleju opałowego,
 • oleju napędowego,
 • oleju smarowego,
 • płynów / dodatków,
 • AdBlue®,
 • oleju zużytego,
 • wody,
 • nawozów płynnych,
 • substancji chemicznych,
 • nawozów,
 • materiałów sypkich,
 • cementu.
Mamy możliwość mierzenia niemal wszystkiego, również materiałów sypkich. Telemetria Smart Monitoring znajduje zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:
 • rolnictwo - nawozy płynne, paliwo, woda, zboże, chemia,
 • produkcja - materiały sypkie takie jak kruszywo czy cement, płyny eksploatacyjne, paliwa, oleje i smary, ścieki, chemia i wiele innych,
 • gospodarstwa domowe - deszczówka, olej opałowy, ścieki.
Woda jest bezsprzecznie najcenniejszym zasobem. Firma Kingspan jest ekspertem w dziedzinie zrównoważonej gospodarki wodnej.
Możemy instalować systemy telemetryczne służące do pomiaru zużycia wody oraz poziomu ścieków w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska. Smart Monitoring umożliwia monitorowanie cieczy w:
 • szambach i zbiornikach osadowych,
 • odtłuszczalnikach,
 • separatorach,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • zbiornikach na wodę deszczową,
 • przepompowniach,
 • zbiornikach na ścieki.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

 1. Wchodzimy na stronę www.kingspanconnect.com
 2. Wpisujemy login i hasło
 3. Wybieramy język, w którym chcemy się poruszać
 4. Klikamy przycisk „Zaloguj”
 5. Do dodania karty RFID lub breloka potrzebujemy czytnik RFID. Czytnik RFID podłączamy do złącza USB w komputerze
 6. Przechodzimy do zakładki „Kartoteki” z rozwijanego menu w lewym górnym rogu, następnie do zakładki „Karty RFID” i klikamy przycisk „Nowa karta”
 7. Przykładamy kartę RFID lub brelok RFID do czytnika
 8. Następuje sczytanie numeru automatycznego. Kolejny numer jest wydrukowany na karcie lub na breloku. Wprowadzamy go w polu „Numer”
 9. Przypisujemy kartę do grupy. Grupą kart jest numer terminala
 10. Określamy typ karty jako „User”
 11. Klikamy przycisk „Zapisz”

Instrukcja wideo

 1. Wchodzimy na stronę www.kingspanconnect.com
 2. Logujemy się na swoje konto przy pomocy loginu i hasła
 3. Wybieramy język, w którym chcemy się poruszać 
 4. Klikamy przycisk „Zaloguj”
 5. Przechodzimy do zakładki „Kartoteki” z rozwijanego menu w lewym górnym rogu, a następnie do zakładki „Karty RFID” 
 6. Wpisujemy w polu „Wyszukaj karty”, numer naszej karty 
 7. Karta jest przypisana do systemu jako „Użytkownik” i nie jest powiązana z żadnym obiektem
 8. Przechodzimy do zakładki „Pracownicy”
 9. Klikamy przycisk „Nowy Pracownik” 
 10. Tworzymy nową kartę pracownika wprowadzając jego dane
 11. Wybieramy strefę czasową
 12. Uzupełniamy dane „Telefon”, „Telefon komórkowy” i wszystkie pozostałe dane, które są nam potrzebne
 13. Po wypełnieniu potrzebnych pól klikamy przycisk „Zapisz”
 14. Przypisujemy kartę do terminala, klikając w pole „Grupa” i wybierając numer naszego terminala
 15. Ponownie klikamy przycisk „Zapisz” i zamykamy kartę „Nowy pracownik”
 16. W tabelce powinien pojawić się nowy pracownik
 17. Utworzonego pracownika przypisujemy do karty, klikając przycisk „Przypisywanie kart” po prawej stronie
 18. Pojawi się nowe okno. W polu „Karty RFID” wyszukujemy numer karty wprowadzenia
 19. Po zatwierdzeniu karty zapisujemy ustawienia. Do użytkownika została dopisana karta
 20. Żeby karta działała na terminalu, musimy przejść do zakładki „Zbiorniki”, a następnie kliknąć „Synchronizuj karty” na naszym terminalu 
 21. Następnie powinniśmy przenieść nasze karty do kolumny „Udostępnione karty” za pomocą ikonki „+”. Klikamy przycisk „Zapisz”
 22. W tym momencie została przesłana karta RFID, która będzie funkcjonowała na wszystkich naszych terminalach

Instrukcja wideo

 1. Wchodzimy na stronę www.kingspanconnect.com i logujemy się na swoje konto przy pomocy loginu i hasła
 2. Wybieramy język, w którym chcemy się poruszać
 3. Wchodzimy na konto
 4. Przechodzimy do zakładki „Kartoteki”
 5. Przechodzimy do zakładki „Karty RFID”
 6. Wybieramy pozycję „Nowa karta”
 7. W tym momencie potrzebujemy sczytać kod karty za pomocą czytnika RFID
 8. Przykładamy brelok do czytnika
 9. Na breloku wydrukowany jest numer
 10. Wpisujemy numer breloka 
 11. Przypisujemy brelok do grupy kart, czyli do naszego terminala 
 12. Dla breloka ustawiamy pozycję „Pojazd”
 13. W tym celu w pozycji „Typ” wybieramy „Master”
 14. Następnie zapisujemy
 15. Raz dodany brelok do systemu nie może być nadpisany ponownie

Instrukcja wideo

 1. Wchodzimy na stronę www.kingspanconnect.com i logujemy się na swoje konto przy pomocy loginu i hasła
 2. Wybieramy język w którym chcemy się poruszać i wchodzimy na swoje konto
 3. Przechodzimy do zakładki kartoteki
 4. Jesteśmy w zakładce „Pojazdy i obiekty”
 5. Tworzymy nowy pojazd 
 6. Uzupełniamy pola „Nowy pojazd”, „Nazwa pojazdu”
 7. Przypisujemy do grupy powiązanej z numerem terminala
 8. Wprowadzamy dane pojazdu 
 9. Wybieramy strefę czasową i uzupełniamy niezbędne dane
 10. Wprowadzenie zużycia średniego pojazdu pozwoli nam na uzyskanie informacji  w raporcie o ewentualnych nadużyciach
 11. Utworzony pojazd zapisujemy
 12. Raz dopisany pojazd nie może być nadpisany
 13. Następnie przechodzimy do zarządzania kartami i brelokami RFID
 14. Wyszukujemy nasz brelok
 15. Jak widzimy, został utworzony dla pojazdu, czyli typ karty MASTER nie jest aktualnie powiązany z żadnym innym obiektem
 16. Przechodzimy w pole „Pojazdy”, wyszukujemy pojazd do którego chcemy przypisać brelok  i przechodzimy na „Przypisywanie kart”
 17. Wprowadzamy numer breloka i przypisujemy do pojazdu
 18. Żebyśmy mogli z niego skorzystać w zbiorniku, należy przejść do zakładki „Zbiorniki”. Następnie przechodzimy do naszego terminala i synchronizujemy karty
 19. W tym celu udostępniamy na nowo wszystkie karty
 20. Udostępniliśmy brelok do dwóch różnych terminali

Instrukcja wideo

 1. Wchodzimy na stronę www.kingspanconnect.com
 2. Logujemy się na swoje konto przy pomocy loginu i hasła
 3. Wybieramy opcję językową, w której chcemy się poruszać i wchodzimy na konto
 4. Przechodzimy do zakładki „Kartoteki” -> „Zbiorniki”
 5. Klikamy przycisk „Synchronizuj karty”
 6. Karty, które mamy wprowadzone do systemu w tym momencie przypisane  są do dwóch grup kart
 7. Jeżeli chcemy, aby dana karta była obsługiwana przez oba posiadane terminale  lub ich większą liczbę, wszystkie muszą znaleźć się w pozycji „Udostępnione karty”
 8. Jeżeli natomiast interesuje nas, aby dana karta była dostępna tylko w wybranym terminalu, musimy w polu „Udostępnione karty” wskazać, które mają być obsługiwane 
 9. Wchodzimy w synchronizację kart naszego terminala 
 10. Chcemy, żeby wszystkie karty były dalej obsługiwane przez ten terminal, a karty terminala z innej lokalizacji chcemy udostępnić dla wybranych osób
 11. W tym celu rozwijamy grupę kart, wybieram karty, które nas interesują i przenosimy je w pole „Udostępnianie”
 12. Po kliknięciu przycisku „Zapisz”, terminale będą obsługiwały karty przypisane standardowo  do naszego pierwotnego terminala i będą obsługiwały karty, które udostępniliśmy
 13. Wszystkie pozostałe karty nie będą obsługiwane w tym momencie przez nasz terminal 
 14. Analogicznie jeśli chcemy inne karty przypisać do kolejnego terminala przechodzimy  na nowy terminal w pozycję „Synchronizuj karty”. Jeżeli chcemy, aby wszystkie karty danej grupy były obsługiwane dalej przez ten terminal, przenosimy je w całości
 15. Jeżeli chcemy, aby wybrane karty z naszego terminala obsługiwane były również przez inny terminal, musimy je zaznaczyć
 16. Po zapisaniu tej pozycji tylko karty „Użytkownik” i „Pojazd” będą obsługiwane przez daną grupę kart

Instrukcja wideo

 1. W tym celu wchodzimy na swoje konto przez stronę www.kingspanconnect.com 
 2. Używamy loginu i hasła
 3. Wybieramy wersję językową, w której chcemy się poruszać i wchodzimy na konto
 4. Przechodzimy do zakładki „Kartoteki”, „Pojazdy” i wyszukujemy pojazd, który  nas interesuje i który aktualnie używa danego breloka
 5. Przechodzimy do przypisywania kart i odznaczamy zarejestrowany brelok RFID
 6. Wybieramy nowy pojazd, z którym nie jest powiązana żadna karta i przypisujemy ponownie kartę, wprowadzając numer breloka
 7. Zapisujemy
 8. Żeby terminal pamiętał nowe ustawienia, należy je zsynchronizować
 9. Przechodzimy do zakładki „Zbiorniki” -> „Synchronizuj karty” i udostępniamy nowo zapisane dane do terminala

Instrukcja wideo

 1. Logujemy się na stronie www.kingspanconnect.com używając loginu i hasła
 2. Wybieramy wersję językową i wchodzimy na swoje konto
 3. Przechodzimy do zakładki „Kartoteki”
 4. Przechodzimy do zakładki „Pracownicy”
 5. Jeżeli mamy utworzonego nowego pracownika, do którego jeszcze nie mamy przypisanej karty i pracownika, do którego mamy już przypisaną kartę, możemy zmienić przypisaną kartę pomiędzy użytkownikami
 6. Należy przejść najpierw do przypisanego użytkownika przypisanej karty i zapisać jako puste pole
 7. Następnie należy przejść do nowego pracownika do przypisanej karty i wpisujemy numer karty który chcemy powiązać
 8. Następuje powiązanie karty z nowym użytkownikiem
 9. Następnie należy przejść do zakładki „Zbiorniki”, „Synchronizuj karty” i odświeżyć zsynchronizowane karty z terminala
 10. W tym celu udostępniamy ponownie wszystkie karty​

Instrukcja wideo

Powiązane produkty

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektu dotyczącego monitoringu i telemetrii.

Zadaj nam pytanie