Urządzenia doprowadzające powietrze

Kingspan_geometrical smoke extraction_Image_DE

Zalety / Cechy

Otwory do odsysania dymu lub geometryczne systemy odsysania dymu są wykorzystywane na przykład do odsysania dymu z klatek schodowych.

Nie wymagają one zatwierdzenia i mogą być np. montowane z kombinacji kopuły świetlika, podstawy świetlika i odpowiedniego otwieracza. Klapy naświetla i okna elewacyjne wyposażone w otwieracz mogą służyć również jako otwory do odprowadzania dymu.

Odpowiedni system moŏna zestawiä z wypróbowanych w praktyce komponentów firmy Kingspan ESSMANN, w zaleŏnoıci od specyficznych wymagaâ i warunków konstrukcyjnych budynku.

Produkty pokrewne

Kingspan Light + Air

ESSMANN Polska Sp. z o.o

ul. Franciszka Klimczaka 1

Budynek Royal Wilanów

Warszawa – Wilanów

02-797

+48 539 678 044