Wałek zielonego dachu

Kingspan_skylight-domes-classic-flatroof_Image_DE

Zalety/ Cechy

Zielone dachy płaskie wymagają odpowiedniej wilgotności. Aby jednak zapobiec powstawaniu niepożądanych wilgotnych biotopów, dachy zielone muszą być wyposażone w dobrze przemyślany system odwadniania, a tym samym być odwadniane w sposób kontrolowany. Zielony trzon dachu jest idealny, aby utrzymać swobodny odpływ ścieków.
 
  • Bariera/filtr przeciwko grubym zanieczyszczeniom
  •  Zapobiega erozji zielonego terralu dachu
  •  Kompatybilny z systemami zasilania rur DN 70
  • Dostępny pod adresem
  • W wersji 500 PUR z napędem (do 0,5 t obciążenia kół)

Karta produktu

Wałek zielonego dachu - karta produktu

Jednostka rozszerzająca do szybu dachowego zielonego

Przedłużacze wału zielonego dachu służą do zwiększenia wysokości o 70 lub 90 mm.
Kingspan_skylight-domes-classic-flatroof_Image_DE

Znajdź produkt

Kingspan Light + Air

ESSMANN Polska Sp. z o.o

ul. Franciszka Klimczaka 1

Budynek Royal Wilanów

Warszawa – Wilanów

02-797

+48 539 678 044