Klasyczne wąwozy

Pobieranie
Kingspan_Gully classic-angled-Bitumen_Image_DE
Previous
Next

Zalety/ Cechy

Seria Gully Classic jest wersją z kołnierzem stałym i jest przygotowana fabrycznie do homogenicznych połączeń membran dachowych z PCV, PEC, UAE i FPO/TPO.
Wąwozy klasyczne mogą być zarówno nieogrzewane jak i ogrzewane. Do ogrzewania stosuje się grzałkę oporową 230 V.

Wszystkie korpusy wpustów są wykonane z PCV i są izolowane termicznie przez podwójne ściany. Dotyczy to wszystkich wpustów z wyjątkiem wielkości DN 150 w pionie. Dla tego wariantu wpustu dostępny jest oddzielny zespół nadstawki o wysokości izolacji cieplnej do 270 mm.

Warianty wpustów są wymienione poniżej.

Wpust klasyczny wersja pionowa                                                                       
Wersja kątowa Gully classic
Nadstawka wpustowa klasyczna

 

Karta produktu

Klasyczne wąwozy - karta produktu

Kingspan Light + Air

ESSMANN Polska Sp. z o.o

ul. Franciszka Klimczaka 1

Budynek Royal Wilanów

Warszawa – Wilanów

02-797

+48 539 678 044