System układania ASM

Kingspan_metal skylight base_Image_DE-1

Zalety/ Cechy

System rozbudowy ASM firmy Kingspan ESSMANN umożliwia szybką i łatwą renowację kopuł i podstaw świetlików. Składa siĊ on z dwuskorupowego, izolowanego i oddzielonego termicznie elementu wysuwnego z nadbudówkami po stronie systemowej dla Ğwietlików kopuĜkowych Kingspan ESSMANN z napĊdem wentylacyjnym lub bez oraz naturalnych nawiewników dymu i ciepĜa. Rama montażowa i zestaw uszczelniający służą do bezpiecznego i doskonale dopasowanego połączenia z istniejącymi podstawami świetlików wszystkich popularnych marek. Nie jest konieczna żadna ingerencja w membranę dachową. 

Produkty pokrewne

Kingspan Light + Air

ESSMANN Polska Sp. z o.o

ul. Franciszka Klimczaka 1

Budynek Royal Wilanów

Warszawa – Wilanów

02-797

+48 539 678 044