klapy powietrza nawiewnego

Kingspan_fresh air flap-facade_Image_DE_01

Zalety + Cechy

Jednostki powietrza nawiewanego do systemów oddymiania dymu i ciepła (SHEVS) są stosowane w fasadach hal w celu osiągnięcia pełnej efektywności aerodynamicznej systemów oddymiania dymu i ciepła jako otwory nawiewne. Jednostka nawiewna składa się z ramy montażowej, która jest montowana w dolnej trzeciej części fasady w ramach wymiany dostarczonej przez klienta, oraz z przepustnicy powietrza nawiewanego, która jest mocowana do ramy montażowej od spodu za pomocą zawiasów.
  •  Kontrolowany dopływ powietrza do systemu odprowadzania spalin i ciepła jest zapewniony, jeśli jest prawidłowo   zwymiarowany i umieszczony
  • Ręczne zwalnianie za pomocą pneumatycznej stacji awaryjnego zwalniania
  • Możliwa automatyczna kontrola poprzez wyzwalanie urządzeń wydechowych dymu i ciepła (zalecane)
  • Automatyczne otwieranie we wczesnej fazie pożaru zapewnia pełną sprawność aerodynamiczną urządzeń wyciągowych dymu i ciepła.
  • Pozwala na utworzenie stabilnej warstwy wolnej od spalin w hali
  • Optymalne, optyczne zintegrowanie z fasadą poprzez ewentualną okładzinę z profilem elewacyjnym