NHSE F6 pneumatyczny otwarty do zaciemnienia klap

Kingspan_darkening-flap_Image_DE_02-2

Zalety / Cechy

Pneumatyczny NSHEV F6 do świetlików kopułkowych montowany jest w ciemnych klapach z podstawą świetlika o wysokości co najmniej 30 cm.

 Kombinacja NSHEV, ciemnej klapy i podstawy świetlika jest zgodna z europejskimi dyrektywami zgodnie z EN 12101-2. 

Karta produktu

NHSE F6 pneumatyczny