klapy dachowe

Pobieranie
Kingspan_rooflight classic plus-double flap_Image_DE_01
Previous
Next

Zalety / Cechy

Zastosowanie kalenicy i pełnych klap w podstawowym naświetlach ciągłych zależy od szerokości rozpiętości naświetla.
 Klapy pełne o wielkości 1 m lub 2 m mogą być stosowane przy rozpiętości od 1 m do 2,52 m, klapy kalenicowe 1,5 m nadają się do rozpiętości od 2 m do 6 m.
 Klapy kalenicowe o wielkości 2,5 m są stosowane dla rozpiętości od 2,7 m do 6 m.
 Nasze klapy kalenicowe i pełne mogą być stosowane jako klapy wentylacyjne do wentylacji naturalnej, ale w połączeniu z naszymi urządzeniami oddymiania dymu i ciepła mogą być również częścią systemów oddymiania.

Karta produktu

Kingspan Pasmo świetlne Basic - Karta produktu

07/2020

Produkt

Duża liczba wariantów szklenia pozwala na dostarczenie indywidualnych rozwiązań dla wszystkich wymagań, np. ochrony termicznej, akustycznej, słonecznej lub emisyjnej. Naświetle podcieniowe moŏna kombinowaä z płytami ESSMANN AeroTech lub wyposaŏaä w grubsze szyby w celu uzyskania lepszej izolacji termicznej o wartoıci Ug do 0,73 W/m2K. 
Kingspan_rooflight-basic-apex-vent-fully-opened-F6_Image_DE