Systemy odprowadzania dymu i ciepła

Kingspan_fall and fall-through protection-rooflight classic -flap-NSHE pneum F6_Image_DE

Naturalna wentylacja dymu i ciepła

... z Kingspan Light + Air | ESSMANN zapewnia zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych w przypadku pożaru oraz gwarantuje ochronę ludzi, mienia i nieruchomości. Portfolio systemu jest certyfikowane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Znajdź produkt

kingspan_rooflight_flap_opened_fall_through_protection_F6_Detail_Image_DE