Pobieranie
KS1150_FR_render_CZ
Previous
Next

Charakterystyka

Płyta ścienna KS 1150 FR charakteryzuje się zaawansowaną technologicznie powłoką i rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej. Rdzeń gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe.
 • płyta przeznaczona do wszystkich typów budynków
 • może być montowana poziomo i pionowo
 • przekraczajcie standardy - z powłoką poliestrową i systemem powłoki Spectrum odpornej na korozję i promieniowanie UV

Możliwość zastosowania w pomieszczeniach chłodniczych

Państwa projekt musi spełniać specjalne wymagania? Płyty do montażu w pomieszczeniach chłodniczych można pokryć specjalną powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością (FoodSafe 150 μm). Wewnętrzna okładzina będzie miała przy tym gładką powierzchnię.

Płyty ścienne KS1150 FR są dostępne w standardowych długościach od 2,0 do 9,0 m. Na życzenie dostępne są również inne długości. Maksymalna dostępna długość wynosi 14,30 m.

Płyty te dostępne są w szerokościach modularnych 1000, 1150 i 1200 mm.

Informacje techniczne

Zastosowanie
Rozmiar i ciężar
Materiały
Charakterystyka
Pakowanie i dostawa
Rozładunek, magazynowanie i montaż
Jakość i gwarancja
Kolory podstawowe - paleta PES
Kolory podstawowe - paleta Spectrum™
Płyta KS1150 FR to płyta ścienna z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej i standardowym mocowaniem za pomocą widocznych łączników.
 • płyty można montować na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych oraz do sufitu
 • wysoka odporność ogniowa, stosowane jako nienośna konstrukcja ograniczająca rozprzestrzenianie ognia
 • dobre właściwości akustyczne – Rw aż 32 dB
 • przeznaczone do wszystkich typów budynków, za wyjątkiem pomieszczeń o niskiej temperaturze wewnątrz (poniżej 0 °C)
 • w przypadku wymogu wysokiej szczelności i paroszczelności okładziny, do podłużnych zamków płyt można zamocować specjalną taśmę uszczelniającą.

d – grubość rdzenia izolacyjnego [mm]

60

80

100

120

150

175

200

Ciężar [kg/m²]

16,77

19,17

20,58

22,78

26,08

30,57

33,57


Dostępne długości płyt

Standardowe długości płyt wynoszą od 2 do 9 m (max. 14,3 m). Płyty krótsze niż 2 m skracane są na budowie. W sprawie możliwości dostawy dłuższych płyt prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta naszej firmy.
 

Blachy zewnętrzne

Blacha stalowa powlekana cynkiem o ciężarze minimum 225  lub  275 g/m2, zgodnie z PN-EN10346:2011 z wieloma możliwościami zewnętrznej powłoki : PES 25, PVDF 25, Plastisol 200, Spectrum i Foodsafe.


Grubości stalowych blach zewnętrznych

 • standardowa grubość blachy zewnętrznej 0,60 mm
 • standardowa grubość blachy wewnętrznej 0,50 mm
 • dostawę płyt o innej grubości należy uzgodnić z przedstawicielem firmy Kingspan


Powłoki powierzchni zewnętrznej

Standardowy Poliester – PES

 • Powłoka ochronna w postaci farby poliestrowej, nanoszonej w grubości nominalnej 25 μm na blachę stalową ocynkowaną ogniowo. Powłoka odpowiednia do stosowania w normalnym środowisku zewnętrznym. Jest to standardowa powłoka dostarczana przez firmę Kingspan.


Spectrum™

 • Powłoka Kingspan Spectrum™ to poliuretanowa półmatowa powłoka o grubości nominalnej 50 μm z efektem niewielkiej ziarnistości.
 • Charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na działanie warunków atmosferycznych, korozję i promieniowanie UV. Zapewnia wysoką trwałość koloru i połysku. Dzięki dobrej elastyczności jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne.
 • Powłoki Kingspan Spectrum są dostępne w szerokiej gamie kolorów standardowych i metalicznych. Nie zawierają chloru, ftalanów ani plastyfikatorów i w 100 % podlegają recyklingowi.


Powłoki powierzchni wewnętrznej

Poliester wewnętrzny - PEI

Warstwa poliestrowa o grubości nominalnej 15 μm do stosowania w standardowych pomieszczeniach. Standardowy kolor to szaro-biały (podobna do RAL 9002).


Standardowy Poliester – PES

Poliester to uniwersalna i cenowo korzystna powłoka mająca zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz. Grubość nominalna warstwy wynosi 25 μm.


Foodsafe

Foodsafe to specjalna, nietoksyczna i dobrze zmywalna powłoka, przeznaczona również do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością. Jest to powłoka ochronna na bazie PCV o nominalnej grubości 150 μm. Przeznaczona do zastosowania w przemyśle spożywczym, ewentualnie w innym środowisku o wyższych wymaganiach sanitarnych.
Standardowy kolor to biały (podobny do 9010)

W sprawie innych wariantów powłok prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Kingspan.


Rdzeń izolacyjny

Rdzeń izolacyjny o wysokiej gęstości, odpowiedni do zastosowania w projektach wymagających odporności ogniowej powyżej 45 minut.


Uszczelnienie

Do podłużnych złączy płyt KS1150 FR fabrycznie dodaje się taśmę uszczelniającą mocowaną w zamku płyty po zewnętrznej stronie.

Na życzenie zamek płyty na stronie wewnętrznej można wyposażyć w specjalną taśmę uszczelniającą spełniającą wysokie wymagania w zakresie szczelności powietrza i paroszczelności. Zastosowanie tej taśmy jest zalecane w przypadku obiektów o wysokich wymogach w zakresie szczelności lub o wysokiej wilgotności powietrza wewnątrz obiektu.
 

Właściwości termoizolacyjne

Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ dla płyt KS1000/1150/1200 FR jest różny w zalezności od grubości płyty i wynosi odpowiednio:
λ = 0,044 W/mK dla grubości 60-80 i 175-200 mm,
λ = 0,043 W/mK dla grubości 100-150 mm.
 

Grubość rdzenia izolacyjnego 
[mm]

Współczynnik przenikania ciepła U
[W/m²K]

60

0,68

80

0,52

100

0,41

120

0,35

150

0,28

175

0,25

200

0,22Wartości współczynnika przenikania ciepła są określane zgodnie z normą PN EN ISO 10211.


Czynniki biologiczne

Izolacyjne płyty warstwowe Kingspan są odporne na rozwój pleśni, grzybów i szkodników.
Płyty nie wydzielają szkodliwych substancji.


Odporność ogniowa

Panele warstwowe KS1150 FR z rdzeniem izolacyjnym w włókna mineralnego mają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0 zgodnie z normą PN EN 13501-1. Płyty ze standardową powłoką nie rozprzestrzeniają ognia po powierzchni w strefie zagrożenia pożarowego a z sufitów nie odpadają i nie kapią palące się lub niepalące cząstki.
 

Grubość rdzenia izolacyjnego
[mm]

Odporność ogniowa zgodnie z PN EN 13501-2*

60

NRO; EI30

80

100

NRO; EI90

120

150

NRO; EI180

175

200


*Uwaga: podane wartości odporności ogniowej dotyczą montażu bezpośredniego i w zależności od zastosowania mogą mieć pewne ograniczenia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, informacji o ograniczeniach lub spełniania warunków odporności ogniowej lub klasyfikacji ogniowej prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Kingspan: +48 48 378 31 00, e-mail: tech@kingspan.pl.


Właściwości akustyczne

Grubość rdzenia izolacyjnego
[mm]

Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Rw [dB]

60

31

80

100

32

120

150

175

200


 

Standardowe pakowanie – transport drogowy

Płyty KS1150 FR są układane na styropianowych blokach lub drewnianych paletach. Boki paczek chronią płyty z pianki styropianowej. Cała paczka jest owijana w folię polietylenową.
Liczba płyt w paczce zależy od grubości płyt, zob. tabela poniżej. Liczba płyt w paczce, które są dłuższe niż najdłuższe standardowe płyty, jest proporcjonalnie zmniejszana. Standardowa wysokość palety wynosi 1 100 m. Maksymalny ciężar palety wynosi 3 000 kg.
 

Grubość rdzenia izolacyjnego płyty
[mm]

60

80

100

120

150

175

200

Liczba płyt w paczce

18

14

11

9

7

6

5


Dostawa

 • Wszystkie dostawy realizujemy za pośrednictwem transportu drogowego na miejsce budowy, chyba że ustalono inaczej.
 • Za rozładunek odpowiada odbiorca/klient. Szczegółowe informacje dotyczące transportu, rozładunku i magazynowania płyt przy dostawie na budowę znajdują się w  Podręczniku technicznym, ewentualnie na żądanie w Dziale Technicznym firmy Kingspan.

Rozładunek

 • Odbiorca dostawy musi zapewnić należyty wyładunek zgodnie ze wskazówkami podanymi na paczkach. Obowiązkiem przewoźnika jest wpisanie do dokumentu dostawy informacji o sposobie rozładunku.
 • W trakcie rozładunku paczek z płytami należy postępować zgodnie ze wskazówkami magazynowania i manipulowania, które znajdują się przy każdej paczce.
 • W celu zapewnienia bezpiecznego rozładunku paczek z płytami należy stosować odpowiednie mechanizmy i środki (szczególnie w zależności od długości płyt), deski rozporowe, pasy tkaninowe itp.


Magazynowanie

Podczas magazynowania należy unikać gromadzenia się wody między płytami, nadmiernego obciążenia płyt oraz chronić płyty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i kurzu.


Montaż płyt

Procedury i wskazówki dotyczące montażu płyt są dostępne w Dziale Technicznym naszej firmy, tel.: +48 48 378 31 00, e-mail: tech@kingspan.pl, gdzie można również uzgodnić specjalistyczne szkolenie pracowników montażowych.

Szczegółowe informacje dotyczące rozładunku, magazynowania, manipulacji i montażu znajdują się w podręczniku technicznym.
 

Jakość

Izolacyjne płyty warstwowe Kingspan produkujemy z materiałów najwyższej jakości przy zastosowaniu najnowszych technologii produkcyjnych. Spełniają one rygorystyczne wymagania kontroli jakości, odpowiadają standardom ISO 9001:2015 i gwarantują długą żywotność i niezawodność.


Przepisy budowlane

Izolacyjne płyty warstwowe Kingspan KS1150 FR są produkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i norm budowlanych, spełniają wymagania określone w europejskiej normie zharmonizowanej PN EN 14509: Samonośne płyty warstwowe z termoizolacją i okładziną metalową - Produkty prefabrykowane - Specyfikacje.


Gwarancja

Firma Kingspan udziela gwarancji na każdy projekt indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim agresywność środowiska i wybrany typ powłoki.


Uwagi do treści

Chociaż informacje podane przez firmę Kingspan na jej stronach internetowych publikujemy z przekonaniem, że są prawdziwe, pełne i nie wprowadzają w błąd, nie powinny być podstawą do podejmowania decyzji w szczególnych okolicznościach. Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są na tych stronach z zastrzeżeniem, że firma Kingspan, jej pracownicy i autorzy stron internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych na tychże stronach.

Ustawy, rozporządzenia, normy, rozporządzenia rządowe, wydane certyfikaty i protokoły lub inne przepisy i rozporządzenia mogą z czasem ulec zmianie. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych i aktualnych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Kingspan.
 
PES colours PL-2
Spectrum Colours PL-2

Opcje profilowania blachy

Profilowanie płyty warstwowej KS1150 FR - zewnętrzna profilacja blachy
Profilowanie płyty warstwowej KS1150 FR - wewnętrzna profilacja blachy
Przekrój płyty KS1150 FR
Micro_profile_CEER
M (micro) - profilacja zewnętrzna
Euro_profile_PL
E (euro) - profilacja zewnętrzna
Minibox_profile_external_PL
I (minibox) - profilacja zewnętrzna
Box_profile_external_PL
B (box) - profilacja zewnętrzna
P_plank_profile_external_PL
P (plank) - profilacja zewnętrzna
Segment_profile_CEER
S (segment) - profilacja zewnętrzna
MiniBox_profile_internal_PL
I (minibox) - profilacja wewnętrzna
Box_profile_internal_PL
B (box) - profilacja wewnętrzna
KS1150_FR_zamki_PL

Do pobrania

Kingspan_Karta_Produktowa_KS1150 FR_PL_cover

Kingspan Płyta ścienna KS1000_1150_1200 FR - Karta produktu

Kingspan KS1150 FR - Tabela rozpiętości

Powiązane akcesoria

Zobacz także inne nasze produkty

Potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

... lub porady, które płyty izolacyjne lub akcesoria będą najlepiej pasować do Państwa projektu? Nasi eksperci postarają się, aby wspólna realizacja była jak najmniej skomplikowana a materiały zostały dobrane odpowiednio do potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Na stronie internetowej www.kingspan.com korzystamy z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas typach plików cookies lub zmienić preferencje tych plików, np. cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką i kontrolą plików cookies.

Aby zgodzić się na korzystanie z plików cookies na stronie, prosimy o kliknięcie „Akceptuj i zamknij”. Jeżeli opcja „Akceptuj i zamknij” nie zostanie wybrana, a będą Państwo nadal korzystać ze strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies firmy Kingspan i osób trzecich w celu ulepszania wydajności, funkcjonalności serwisu i badań widowni internetowej zgodnie z zasadami Polityki plików cookies i kontroli; niniejszym przyjmuje się że Państwo zapoznali się i zgadzają z Polityką plików cookies i kontroli.

Polityka Plików Cookies oraz Informacja o Prywatności na stronie zostały zaktualizowane 13 sierpnia 2018.