Zintegrowany System Zarządzania

Podstawą harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa jest dobra strategia oraz  wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Kingspan Sp. z o.o. od wielu lat podejmuje starania, aby utrzymać wizerunek firmy, którą znamionują: wysoka jakość produktów, perfekcyjna obsługa klienta, dbałość o środowisko naturalne i wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Już w 2004 roku uzyskaliśmy pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie produkcji płyt warstwowych, zgodny z normą ISO 9001, który ciągle jest poddawany cyklicznym przeglądom przez kierownictwo naszej firmy i zewnętrznej jednostki certyfikującej.

Ostatni audyt dotyczący normy ISO 9001 odbył się w naszej firmie w czerwcu 2018 roku. Po pomyślnym spełnieniu wszystkich wymaganych warunków i standardów, dysponujemy obecnie aktualnym certyfikatem potwierdzającym spełnianie wskazanej normy.

Certyfikat ISO 9001

09/2019

Naszym kolejnym celem było uzyskanie certyfikacji  Systemu Zarządzania Środowiskowego -  zgodnego  z normą ISO 14001, oraz Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - zgodnego z normą PN-N-18001. W roku 2014 przeszliśmy przeszliśmy pomyślnie etapy audytu certyfikacyjnego i otrzymaliśmy certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 18001. Ostatni audyt z czerwca 2018 potwierdził spełnianie przez naszą firme wymagań ISO 14001:2015.

Certyfikat ISO 14001

09/2019

Certyfikat OHSAS 18001

04/2021

Zintegrowana Polityka Systemów Zarządzania

11/2020

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

Recepcja: +48 48 378 31 00

Kingspan Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko
woj. mazowieckie

Kontakt z nami