Zintegrowany System Zarządzania

Podstawą harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa jest dobra strategia oraz  wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania. Kingspan Sp. z o.o. od wielu lat podejmuje starania, aby utrzymać wizerunek firmy, którą znamionują: wysoka jakość produktów, perfekcyjna obsługa klienta, dbałość o środowisko naturalne i wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Już w 2004 roku uzyskaliśmy pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie produkcji płyt warstwowych, zgodny z normą ISO 9001, który ciągle jest poddawany cyklicznym przeglądom przez kierownictwo naszej firmy i zewnętrznej jednostki certyfikującej.

Ostatni audyt dotyczący normy ISO 9001 odbył się w naszej firmie w czerwcu 2018 roku. Po pomyślnym spełnieniu wszystkich wymaganych warunków i standardów, dysponujemy obecnie aktualnym certyfikatem potwierdzającym spełnianie wskazanej normy.

Certyfikat ISO 9001

09/2019

Naszym kolejnym celem było uzyskanie certyfikacji  Systemu Zarządzania Środowiskowego -  zgodnego  z normą ISO 14001, oraz Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - zgodnego z normą PN-N-18001. W roku 2014 przeszliśmy przeszliśmy pomyślnie etapy audytu certyfikacyjnego i otrzymaliśmy certyfikaty ISO 14001 oraz ISO 18001. Ostatni audyt z czerwca 2018 potwierdził spełnianie przez naszą firme wymagań ISO 14001:2015.

Certyfikat ISO 14001

09/2019

Certyfikat OHSAS 18001

09/2019

Polityka zarządzania Kingspan

Zintegrowana Polityka Systemów Zarządzania

Na stronie internetowej www.kingspan.com korzystamy z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas typach plików cookies lub zmienić preferencje tych plików, np. cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką i kontrolą plików cookies.

Aby zgodzić się na korzystanie z plików cookies na stronie, prosimy o kliknięcie „Akceptuj i zamknij”. Jeżeli opcja „Akceptuj i zamknij” nie zostanie wybrana, a będą Państwo nadal korzystać ze strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies firmy Kingspan i osób trzecich w celu ulepszania wydajności, funkcjonalności serwisu i badań widowni internetowej zgodnie z zasadami Polityki plików cookies i kontroli; niniejszym przyjmuje się że Państwo zapoznali się i zgadzają z Polityką plików cookies i kontroli.

Polityka Plików Cookies oraz Informacja o Prywatności na stronie zostały zaktualizowane 13 sierpnia 2018.