QuadCore

Przekraczamy granice

Firma Kingspan dokonała naukowego przełomu: stworzyliśmy rewolucyjny hybrydowy rdzeń izolacyjny QuadCore™, który przynosi zupełnie nowe, wyjątkowe korzyści. Jako rdzeń izolacyjny płyt warstwowych posiada obecnie najlepsze dostępne na naszym rynku parametry termoizolacyjne w porównaniu do innych produktów tego typu. Rdzeń ten charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ogień, a gwarancja na jego właściwości izolacyjne obejmuje okres aż 40 lat.

Najlepsze parametry

izolacyjne są trudne dostrzeżenia gołym okiem, lecz są naprawdę wyjątkowe. Zmniejszenie ilości materiału przy zachowaniu niezmiennego stopnia izolacyjności jest możliwe dzięki osiągnięciu przez QuadCore™ bardzo niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła o wartości jedynie λ = 0,018 W/(mK).

O 20 % lepiej!

PL_CEE_IPN-QuadCore_Render (1)
Na wykresie pokazano, jaką grubość musi mieć rdzeń płyty, aby osiągnąć wartość U = 0,20 W/(m²K). Z rdzeniem QuadCore™ wystarczy tylko 9 cm, podczas gdy dla płyty z wełną mineralną potrzebujemy dwa razy więcej materiału izolacyjnego, aby uzyskać tę samą wartość U.

Cieńsza płyta to również niższy koszt transportu, ponieważ jednym pojazdem możemy przewieźć znacznie więcej więcej potrzebnych płyt lub dodatkowe akcesoria, a to przekłada się na obniżenie całkowitych kosztów transportu.

To również mniejsza ogólna ilość obóbek blacharskich, krótsze wkręty montażowe oraz więcej przestrzeni wewnątrz budynku (w przypadku przegród wewnętrznych).

Centrum logistyczne

Drawing_QuadCore_Study_CEER
Wymiary budynku (dł. x sz. x wys.): 72,6 x 52,1 x 9,1m (ok. 6 000 m² )
 
  Zainstalowana moc chłodzenia Udział w przesyle energii
Moc chłodzenia 480 kW 97 kW (20,2%)
     
  Technologia QuadCore™ Podobny produkt
Grubość płyty 170 mm 170 mm
Wartość U 0,11 W/m2K 0,14 W/m2K

 

Rezultat

Dzięki płytom warstwowym z technologią QuadCore™ możliwa jest znaczna oszczędności energii.
 
Moc chłodzenia 97 kW
Oszczędność (20%) 19,4 kW
Zaoszczędzona energia na chłodzenie ok. 102.000 kWh/rok (zakładane obciążenie 60 %)  
Zaoszczędzona energia elektryczna ok. 44.000 kWh/ rok
Zaoszczędzone koszty eksploatacji ok. 7.300 €/ rok
Obniżona emisja CO2 ok. 26,6 ton / rok

Ochrona przeciwpożarowa

Do istotnych zalet technologii QuadCore™ w aspekcie ochrony przeciwpożarowej należą: niepalność, bardzo niski stopień przepuszczalności ciepła i wydzielania dymu.

Reakcja na ogień

System klasyfikacji określający klasę reakcji na ogień nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego zachowania się płyty w trakcie pożaru. Najbardziej bezpieczne są materiały oznaczone klasą A1, zwykle dotyczy to materiałów nieorganicznych. Materiał oznaczony klasą F to materiał w zasadzie zupełnie nieodporny na ogień, który łatwo się zapala nawet od małego płomienia.

Poniżej prezentujemy porównanie naszych najpopularniejszych ze względu na stosowanie, płyt warstwowych.
  • Płyty warstwowe Kingspan z rdzeniem izolacyjnym IPN osiągają klasę B-s1,d0 lub B-s2,d0. 
  • Płyty warstwowe Kingspan z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej mają klasę A2-s1,d0. 
 
Klasa reakcji na ogień Rodzaj próby Norma badania
A1 Badanie niepalności PN EN ISO 1182
  Określenie ciepła spalania PN EN ISO 1716 
A2 Badanie niepalności PN EN ISO 1182
  Wydzielanie ciepła SBI PN EN ISO 1716
    PN EN 13823
B Rozprzestrzenianie płomienia (30 s) SBI  
C Rozprzestrzenianie płomienia (30 s) SBI PN EN ISO 11925-2
D Rozprzestrzenianie płomienia (30 s) SBI PN EN 13823
E Rozprzestrzenianie płomienia (15 s) SBI  
F Nie testowano PN EN ISO 11925-2

Odporność ogniowa

Gwarancja bezpieczeństwa

W przypadku wybuchu pożaru najważniejszą funkcją elementu konstrukcji budowlanej jest ograniczanie rozwoju pożaru. Określając jak bardzo materiał spełnia to zadanie, bada się przez ile minut element budowlany zachowuje swoje właściwości użytkowe w czasie ekspozycji na działanie otwartego ognia – odporność ogniową.

 
  QuadCoreTM PIR Standard PUR Standard
EN1364 (120mm) EI 30 (5x6m) EI 30 (3x3m) EI 15 (3x3m)
EN1364 (200mm) EI 60 (bez dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych)) EI 60 EI 30

Certyfikaty FM

W celu oceny swoich wyjątkowych właściwości izolacyjne płyty warstwowe z technologią QuadCoreTM, firmy Kingspan zostały poddane restrykcyjnej procedurze certyfikacji FM.

 
  Opis QuadCore™ PIR Standard PUR Standard
FM4880 Zastosowanie jako system dachowy, ścienny i sufitowy Tak Tak Nie
FM4881 Zastosowanie jako ściana wewnętrzna Tak Tak Może
FM4882   W trakcie prób Nie Nie

Reakcja na działanie ognia

Film ten pokazuje różne zachowanie się materiałów izolacyjnych na działanie ognia. Szczególnie ciekawe jest porównanie rdzenia płyt QuadCore do innych izolacji używanych do produkcji płyt warstwowych, takich jak EPS, PUR czy PIR.

Zrównoważony rozwój

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w znacznym stopniu przyczyniamy się do rozwoju zróżnicowanego budownictwa. Wspieramy tę korzystną ideę poprzez ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod względem ich ekologicznej produkcji i użytkowania.

SignPost_QuadCore_CEER

Budownictwo zrównoważone


QuadCoreTM nie zawiera związków CFC / HCFC i innych składników, które przyczyniają się do rozwoju globalnego ocieplenia. Produkty QuadCoreTM są doceniane za realizację strategii zerowego odpadu i niestosowania fluorowców ograniczających palność materiału, przez jednostki przyznające certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Zastosowanie technologii QuadCoreTM  to ważny atut w procesie certyfikacji przez takie instytucje, jak LEED, BREEAM, DGNB lub GreenStar
QuadCore_Recycling Graphic PL

Gwarancja

QuadCore_40 Building_Cover_Small_CO
Efektywność energetyczna, trwałość i wytrzymałość to tylko niektóre z kluczowych kwestii związanych z okładziną konstrukcji budynku. Jednak przede wszystkim produkt ten musi zapewniać komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Gwarantujemy Państwu, że właściwości termoizolacyjne płyt z rdzeniem QuadCoreTM nie ulegną zmianie przez okres 40 lat i będą takie same, jak w momencie ich montażu, bez względu na zmiany otoczenia i środowiska naturalnego.

Produkty z technologią QuadCore

Potrzebujesz pomocy z projektu ...

... lub porada, które panel lub akcesoria izolacyjne najlepiej nadaje się do projektu? Nasz zespół zrobi wszystko, aby upewnić się, że projekt był co najmniej skomplikowany i wybrano materiały dokładnie do swoich potrzeb.

Kontakt z nami

Znajdź nas na Mediach Społecznościowych

Na stronie internetowej www.kingspan.com korzystamy z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas typach plików cookies lub zmienić preferencje tych plików, np. cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką i kontrolą plików cookies.

Aby zgodzić się na korzystanie z plików cookies na stronie, prosimy o kliknięcie „Akceptuj i zamknij”. Jeżeli opcja „Akceptuj i zamknij” nie zostanie wybrana, a będą Państwo nadal korzystać ze strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies firmy Kingspan i osób trzecich w celu ulepszania wydajności, funkcjonalności serwisu i badań widowni internetowej zgodnie z zasadami Polityki plików cookies i kontroli; niniejszym przyjmuje się że Państwo zapoznali się i zgadzają z Polityką plików cookies i kontroli.

Polityka Plików Cookies oraz Informacja o Prywatności na stronie zostały zaktualizowane 13 sierpnia 2018.