Wyniki finansowe Grupy Kingspan pierwszy kwartał 2019

20 maja 2019
Kingspan_Superbrands_2019_T_1024x512px_V3

Kingspan Group Plc, światowy lider w dziedzinie wysokowydajnych płyt warstwowych, materiałów izolacyjnych oraz budowlanych, prezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019.


Grupa doświadczyła pozytywny początek 2019, który jest odzwierciedleniem dużej ilości zamówień na przełomie roku. Sprzedaż we wszystkich dywizjach Grupy, w tym Płyt Warstwowych, osiągnęła wysokość 1,06 mld EUR w okresie do 31 marca i była o 18% wyższa niż w poprzednim roku.  Wzrost sprzedaży odzwierciedla silną pozycję na rynkach kluczowych dla Grupy, częściowo wyrównany deflacyjnym efektem niższych cen surowców.


Płyty warstwowe. Globalna sprzedaż wzrosła o 22%. Wielka Brytania, mimo że osiągnęła dobre wyniki sprzedaży, doświadczyła łagodnego zwolnienia tempa zamówień w ciągu pierwszego kwartału. W Europie zarówno sprzedaż jak i nowe zamówienia były pozytywne, do czego przyczyniło się obecność Grupy w Europie Południowej i Wschodniej. Sprzedaż w Ameryce Północnej była również silna w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku i chociaż liczba zamówień w tym okresie spadła w stosunku do ubiegłego roku, poprawiła się w ostatnich tygodniach.


Zadłużenie bankowe Grupy na 31 marca było zbliżone do poziomu z końca ubiegłego roku. Ponadto z dniem 1 stycznia 2019 Grupa przyjęła nowy standard rachunkowości, MSSF 16, który w wyniku kapitalizacji zobowiązań leasingowych zwiększa raportowane zadłużenie o około 140 mln EUR. Jednak, ponieważ w wyniku tego samego standardu EBITDA Grupy wzrasta o około 28 mln EUR rocznie, nie ma to wpływu na dochód po opodatkowaniu.


Ilość zamówień w całej Grupie była generalnie pozytywna i większa niż w ubiegłym roku. Mimo, że przewidujemy pozytywną dynamikę sprzedaży w drugim kwartale, wzmocnioną rosnącym zasięgiem geograficznym Grupy, nie zapominamy również o niekorzystnej retoryce dotyczącej kierunku globalnej gospodarki i wpływu, jaki może mieć na Kingspan. Jednakże jesteśmy przekonani, że ukierunkowanie się na energooszczędne technologie powinno zapewnić Grupie Kingspan długofalowo silną pozycję na rynku.


Kingspan opublikuje półroczne sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 czerwca 2019 r. w piątek 23 sierpnia.


Pełna wersja wyników finansowych na https://www.kingspan.com/group/news/news/kingspan-trading-update-may-2019

Podobne wpisy

Bądź na bieżąco!

Newsletter Kingspan

Zapisz się