Przedstawiamy Planet Passionate - nową wizję zrównoważonego rozwoju firmy Kingspan do roku 2030

31 marca 2020
 
  • 12 zobowiązań „Planet Passionate” by zmniejszyć obciążenie dla środowiska do 2030 r.
  • Rozwój inicjatyw Net Zero Energy oraz programu oczyszczania oceanów 
  • Kingspan został również ogłoszony nowym członkiem sieci Circular Economy 100 (CE100) 

3 grudnia 2019 r .: Kingspan uruchomił dziś ważną 10-letnią strategię, która ma przyczynić się do zmniejszenia światowej emisji CO2 o 45% do 2030 r., zgodnie z treścią Porozumienia Paryskiego. Dzięki temu przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 

Strategia „Planet Passionate” składa się z 12 ambitnych celów, odnoszących się do wpływu działalności biznesowej i produkcji Kingspan na cztery kluczowe obszary: energia, emisja CO2, zrównoważony rozwój oraz woda. Zobowiązanie obejmuje realizację w terminie do 2030 r. następujących założeń:

  • Energia: zasilanie 60% wszystkich działań Kingspan energią pochodząca z odnawialnych źródeł energii, przy czym minimum 20% tej energii będzie wytwarzane w naszych zakładach produkcyjnych (wzrost z obecnych 5,9%),
  • Emisja CO2: osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla w naszych zakładach produkcyjnych oraz zmniejszenie o 50% emisji CO2 wśród głównych dostawców,
  • Zrównoważony rozwój: recykling 1 miliarda butelek PET rocznie i przetworzenie półproduktów na potrzeby produktów izolacyjnych, oraz zero odpadów firmowych na wysypiskach we wszystkich lokalizacjach,
  • Woda:  pozyskanie 100 milionów litrów wody deszczowej na potrzeby Kingspan,

W uznaniu za swoje ciągłe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, Kingspan ogłosił także członkostwo w Ellen MacArthur Foundation Circular Economy 100 (CE100), wiodącej na świecie sieci przedsiębiorstw skupionych wokół dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Przemysł budowlany jest jednym z największych czynników przyczyniających się do emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Budownictwo i budynki łącznie odpowiadają obecnie za 39% wszystkich emisji CO2 na świecie. Światowa Rada Budownictwa Ekologicznego szacuje, że węgiel całkowity - węgiel wykorzystywany do produkcji, budowy i unieszkodliwiania materiałów budowlanych - będzie odpowiadał za połowę całego śladu węglowego nowej konstrukcji do 2050 r. Według szacunków przemysł budowlany jest również odpowiedzialny za ok. 30% wszystkich odpadów na wysypiskach na całym świecie.

Cele programu „Planet Passionate” Kingspan zostały opracowane tak, aby przyczynić się do wzrostu roli światowej energetyki odnawialnej, zmniejszyć emisję CO2, ograniczyć ilość odpadów wysyłanych na wysypisk śmieci, oszczędzać wodę, zapewnić rozwiązania w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz pomóc w oczyszczeniu oceanów na świecie i ochronie różnorodności biologicznej. 

Gene Murtagh, CEO Kingspan: „Zmiany klimatu są najważniejszą kwestią, przed którą stoi dziś świat, i naszym najpilniejszym priorytetem. W Kingspan w odpowiedzi na te problemy, jesteśmy zaangażowani w bardziej zrównoważone podejście do naszej działalności. Oszczędne gospodarowanie energią zawsze było podstawą podczas wytwarzania produktów i sposobu prowadzenia naszej działalności. Dzięki „Planet Passionate” ograniczymy emisję CO2 i zużycie energii w naszych procesach produkcyjnych. Dzięki wyraźnym celom zaplanowanym do 2030 r., będziemy kontynuować naszą nieustającą pogoń za budynkami o niskiej emisji CO2, które zapewniają większą wydajność energetyczną i wartość gospodarczą.”
W połączeniu z działaniami badawczymi w prowadzonymi w IKON - nowym globalnym centrum innowacji Kingspan, program „Planet Passionate” zagwarantuje, że nasze produkty umożliwią przejście do budownictwa zeroemisyjnego, które przyczynią się do bezpieczniejszego, zdrowszego i lepszego świata. 
Bianca Wong, Global Head of Sustainability Kingspan“Aby chronić naszą planetę, emisja CO2 musi spaść o 45% do 2030 r., a do zera netto do 2050 r. - Jesteśmy jednak na dobrej drodze, aby osiągnąć ten cel przynajmniej pięciokrotnie. W Kingspan uznajemy potrzebę podjęcia przez wszystkie firmy pilnych działań. Wiemy również, że bardziej zrównoważone produkty budowlane, w połączeniu z wysokowydajnymi projektami budowlanymi, mogą potencjalnie zaoszczędzić ogromne ilości energii i węgla. Współpracując z przemysłem i dążąc do tego, by być pasjonatami planety we wszystkim, co robimy, jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć cele, które wyznaczyliśmy naszej firmie, i pozwolić nam i naszym klientom przyczynić się do globalnej walki ze zmianami klimatu” 
Joe Murphy, CE100 Lead for the Ellen MacArthur Foundation“"Z przyjemnością witamy grupę Kingspan w CE100 - wiodącej na świecie sieci gospodarek o obiegu zamkniętym. CE100 łączy liderów i innowatorów z całego świata, aby odblokować nowe możliwości rozwoju. Jest to współpraca między naszą różnorodną i dynamiczną społecznością, która umożliwia członkom poruszanie się szybciej i z większym sukcesem. Kingspan zapewnia wyjątkową wiedzę i szczególne możliwości dla wzmocnienia naszej inicjatywy.” 
Kingspan_Planet Passionate Launch_Image_122019_Global_EN

„Planet Passionate” nie tylko wpłynie na ślad ekologiczny działalności firmy Kingspan, ale ma również na celu poprawę efektywności środowiskowej swoich produktów poprzez zmniejszenie emisji węgla i zwiększenie znaczenia obiegu zamkniętego. Dzięki temu budynki, w których używane są nasze produkty, będą również bardziej zrównoważone. 

W 2011 r. Kingspan ogłosił program „Net Zero Energy” z celem na 2020 r., zakładajacym dopasowanie 100% zużycia energii operacyjnej do energii odnawialnej. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. W ramach tego programu Kingspan przyłączył się również do inicjatywy Science Based Targets, ustalając cel 10% redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i 3. Był to znaczący pierwszy krok w podróży Kingspan w kierunku zmniejszenia śladu węglowego, a „Planet Passionate” to kolejny jej etap. 

Ponadto Kingspan poddał recyklingowi 256 milionów butelek PET wykorzystując odzyskany surowiec do produkcji swojej izolacji w 2018 r. Wcześniej w tym samym roku zobowiązał się do recyklingu miliarda plastikowych butelek PET rocznie do roku 2025. Ponadto Kingspan zawarł trzyletnią współpracę z Fundacją EcoAlf w celu wsparcia i poszerzają swojego projektu, który usuwa 150 ton odpadów plastikowych z Morza Śródziemnego każdego roku, z czego około 10% to PET. Oceaniczny PET odzyskany z projektu EcoAlf jest dodawany do innych butelek PET poddanych recyklingowi i wykorzystywany do wykonania izolacji Kingspan. Kingspan planuje teraz wesprzeć cztery kolejne projekty oczyszczania oceanów do 2025 roku poprzez „Planet Passionate”.

Podobne wpisy