Innowacje i współpraca niezbędne do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

29 stycznia 2019
C18.6758 KS Feature 3_1500x525 Website Banner
Kingspan_Managing Director Pieter Snelder_092017_NL_NL_11

Pieter Snadler, Dyrektor Zarądzający Kingspan Płyty Warstwowe, Benelux

Podstawową zasadą gospodarki obiegu zamkniętego, zwanej również cyrkularną (ang. Circular Economy) jest to, że wartość dostępnych zasobów nigdy nie zniknie. W gospodarce tej wszystkie zasoby są wykorzystywane doputy, dopóki nie wydobędzie się z nich maksymalnej wartości, a następnie odzyska i zregeneruje materiały odpadowe po zakończeniu eksploatacji.
 
Ziemia jest w stanie kryzysu ekologicznego i jest coraz bardziej oczywiste, że przy obecnym poziomie ich pozyskiwania, ludzkość z czasem wyczerpie zasoby naturalne. Branże przemysłowe, w tym budowlana, odegrają ogromną rolę w tym procesie przez stworzenie i wprowadzanie alternatywnych rozwiązań i sposobów pracy. Nawet do 30% odpadów z UE pochodzi z odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co wymaga innego podejścia do tradycyjnych rozwiązań linearnych.

Raport "Circularity Gap Report 2019" opublikowany przez Circle Economy na Światowym Forum Ekonomicznym ujawnia, że ​​firmy aspirujące do oparcia działań o gospodarkę obiegu zamkniętego muszą wykorzystywać pełny potencjał produktów - maksymalizować ich wykorzystanie, przedłużać żywotność produktu, zwiększać recykling, zmniejszać zużycie materiałów i stosować rozwiązania o niższej emisji związków węgla.

Mając na uwadze te kluczowe strategie, jako branża przemysłowa będziemy musieli zmieniać obecny skład istniejących produktów, znaleźć alternatywne zasoby i opracować nowe, aby osiągnąć wspólny cel, którym jest bardziej zrównoważona przyszłość. Zasada ta musi leżeć u podstaw wszelkiej innowacji w zakresie produktów, od 100% nadających się do recyklingu lub zbudowanych ze składników pozyskanych z odpadów, do wytwarzania produktu, transportu i wycofywania z eksploatacji.

Przejście na gospodarkę cyrkularną będzie również wymagało innowacyjnych modeli biznesowych, które zmienią lub zastąpią istniejące, albo stworzą nowe możliwości. W miarę, jak firmy zaczynają odnawiać swoje obecne systemy i procesy, współpraca będzie kluczem do sukcesu. Możemy obserwować zmiany zachodzących w innych sektorach gospodarki, od rewolucji cyfrowej lub usług finansowych, po glony i grzyby, które są wykorzystywane do ekscytujących nowych zastosowań w sektorze biotechnologii.

Ewolucja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego jest bez cienia wątpliwości niezbędna. Zgodnie z raportem Circularity Gap 2019, globalna gospodarka jest obecnie tylko w 9% oparta o ten model. Globalne zużycie materiałów zwiększyło się ponad trzykrotnie od 1970 r., bez podjęcia żadnych działań może się podwoić do 2050 r. Biorąc pod uwagę fakt, że środowisko zbudowane przez człowieka wytwarza jedną piątą globalnych emisji, praktyki budowlane muszą minimalizować zużycie surowców. Aby powstrzymać ów ciągle przyspieszający proces, wzywa się rządy poszczególnych państw do wdrażania tej linii politycznej i wyznaczania konkretnych celów.

Podsumowując, Ziemia jest systemem cyrkularnym. Jako ludzkość wpływamy na środowisko naturalne, a jako społeczeństwo doświadczamy związek z planetą poprzez zmieniające się wydarzenia klimatyczne. Model gospodarki o obiegu zamkniętym wykorzystuje tę podstawową zasadę związku i współpracy i przenosi ją do świata konsumpcji i produkcji.

Podobne wpisy