Grupa Kingspan dołącza do Science Based Target Initiative w celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych

7 stycznia 2019
C18.6758 KS Feature 3_1500x525 Website Banner

Grupa Kingspan dołączyła do ponad 370 organizacji, takich jak Coca-Cola, Dell, Glaxo SmithKline i Tesco, które w ramach Science Based Target Initiative zadeklarowały się do globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Inicjatywa ta, będąca wynikiem partnerstwa pomiędzy Światowym Instytutem Zasobów Naturalnych (WRI), Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), CDP (znane wcześniej jako Carbon Disclosure Project) i the United Nations Global Compact, wspiera zrzeszone w niej organizacje w zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych przez określenie poziomu koniecznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Dla Groupy Kingspan oznacza to zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do roku 2025 o 10% w porównaniu z rokiem bazowym, za który przyjęto 2017. Kingspan zobowiązuje się również do zredukowania absolutnej emisji powstałej przez zakupione towary i usługi, podróże slużbowe, transport i sieć dystrybucji, jak również do zwiększenia wycofania z eksploatacji już sprzedanych produktów o 10%.
 
SBTi dostarcza uczestniczącym w niej organizacjom jasno zdefiniowanej ścieżki służącej zabezpieczeniu ich rozwoju przez określenie ilości i tempa redukcji gazów cieplarnianych. Te założenia, konieczne do utrzymania wzrostu globalnej temepratury poniżej 2 stopni Celciusza, zbiegają się z Porozumieniem Klimatycznym podpisanym w 2015 przez 195 kraje podczas Konferencji Klimatycznej w Paryżu.
 
Gene Murtagh, CEO Grupy Kingspan, powiedział:

Kingspan jest oranizacją, która stosuje zrównoważone praktyki biznesowe, począwszy od naszych produktów, skończywszy na procesach operacyjnych i naszych pracownikach. Dlatego jesteśmy zachwyceni możliwością podpisania Science Based Targets Initiative. To daje nam mierzalne wyznaczniki celów, jakie nasza firma chce osiagnąć i upewnia, że będziemy dotrzymywać słowa w ich realizacji

Obecność w ponad 100 lokalizacjach,  z ponad 13,000 pracownikami w skali globalnej powoduje, że Grupa Kingspan nie może nie docenić wpływu, jakie wywiera na środowisko naturalne. STBi jest kolejną ważną inicjatywą umożliwiającą działania firmy w tak zrównowazony sposób, jak jest to możliwe.
W 2017 69% całej energii używanej przez Grupę pochodziła ze źródeł odnawialnych, Kingspan jest również na dobrej drodze aby osiągnąć status Net Zero Energy (NZE) do roku 2020.
W ramach starań o osiągnięcie statusu NZE, Groupa zredukowala o 77% natężenie węgla, korzysta również z 34,5 GWh energii tworzonej na własnym terenie. Kingspan bedzie kontywuował zwiększenie wydajności energetycznej, zwiększy zużycie energii odnawialnych i rozszerzy zasieg programu redukcji gazów cieplarnianch na cały łańcuch dostawczy.
 
Kingspan jest również jedną z 114 firm w skali światowej, które znalazły się na „Liście A” stworzonej przez CDP w 2017 i 2016 roku. Klasyfikacja ta rozpoznaje postęp poczyniony w rozwiazywaniu problemów ekologicznych. CDP, zwana poprzednio the Carbon Disclosure Project, jest organizacją non-for-profit, kierowaną przez miedzynarodowych inwestorów, która mierzy globalny wpływ firm na środowisko naturalne.

Podobne wpisy

Bądź na bieżąco!

Newsletter Kingspan

Zapisz się