Studia przypadków pożarowych

W przypadku pożaru najważniejszą funkcją materiału jest przeciwdziałać ogniu i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Wiodącą rolę odgrywa czas, w którym materiał zachowuje swoją funkcję - odporność ogniową i przeciwpożarową. Nasze systemy dachowe i ścienne Kingspan spełniają wszystkie wymogi przeciwpożarowe a nawet je przewyższają.

Presov fire case study_IPN wall_SK

Szybki powrót do użytkowania

Skutki pożaru marketu ograniczyły się do niewielkiego zadymienia spowodowanego dymem przenikającym
przez łączenia między płytami Kingspan IPN, w obszarze bezpośredniego oddziaływania słupa ognia. Ogień nie rozprzestrzenił się do wnętrza sklepu. Skutki pożaru były na tyle małe, że możliwe było ponowne otwarcie sklepu po około 3,5 godzinach od ugaszenia pożaru.
Audi Dealership_IPN wall_BE

Placówka dealerska, Belgia

Płyty warstwowe z rdzeniem IPN poddane były działaniu ognia, który prawdopodobnie trwał 15 minut od chwili wybuchu pożaru.  Poszycie narażone było na strumień promieniowania cieplnego o szczytowej wartości co najmniej 31,8 kW/m2 przez okres co najmniej 10 minut. Płyty warstwowe narażone na te warunki uległy uszkodzeniom polegającym na odwarstwieniu się stalowego poszycia płyt od rdzenia IPN, spaleniu powłoki malarskiej i pirolizie materiału rdzenia IPN do głębokości około 40 mm.  Nie stwierdzono propagacji ognia wewnątrz materiału rdzenia.
Spider transport fire case study_IPN wall_IE

Budynek firmy transportowej

Płomienie z ciężarówki omiatały elewację budynku, a w pewnym momencie doszło do eksplozji szczątków z boków i górnej części samochodu, w wyniku której powstała kula ognia, a płonące szczątki zostały wyrzucone w kierunku poszycia budynku.
Zachowana została integralność płyt izolacyjnych Kingspan, nawet bezpośrednio powyżej źródła pożaru i przy górnej krawędzi bramy, gdzie dolna część rdzenia izolacyjnego była bezpośrednio narażona na działanie płomieni, ulegając w wyniku tego znacznemu zwęgleniu. Nie stwierdzono żadnych śladów przenikania ciepła przez rdzenie płyt izolacyjnych Kingspan w żadnym miejscu w budynku, ani żadnych śladów rozprzestrzeniania się ognia w rdzeniach tych płyt.
Suffolk Food Hall_PIR foam_GB

Brak przenikania ognia wgłąb rdzenia

Certyfikowany rdzeń izolacyjny Kingspan IPN nie rozprzestrzenia ognia w przypadku pożaru i nie pozwala na jego przenikanie wgłąb.
UK fire case study_IPN wall_UK

Fabryka klejów do drerwna

Skutki pożaru wykazały, że ściana przeciwpożarowa spełniła swoje zadanie zapobiegając objęciu pożarem powierzchni sąsiedniej firmy, która po pożarze mogła kontynuować działalność.
W tym przypadku, izolacja płyt warstwowych z rdzeniem IPN w sposób ciągły przykrywała ściankę przeciwpożarową. Badanie łączenia płyt u zwieńczenia ściany wykazały, że rdzeń IPN zwęglił się tworząc stabilne i skuteczne uszczelnienie pomiędzy poszyciami stalowymi płyty warstwowej, zapobiegając przenoszeniu się ognia na chronioną przez ściankę przeciwpożarową część budynku.

 
Wharfedale hospital fire case study_IPN wall_UK

Budynek szpitala

Do wybuchu pożaru doszło podczas budowy szpitala. Budynek miał konstrukcję ramową stalową, z betonowymi stropami. Pierwsze i drugie piętra były obłożone płytami izolacyjnymi Kingspan z rdzeniem IPN.
Straż pożarna stwierdziła lekkie zadymienie na wyższych kondygnacjach budynku, nie stwierdzając rozprzestrzenienia się na nie ognia. Stwierdzono również, że pomimo iż połączenie stropu ze ścianami pierwszego piętra nie było zabezpieczone przed ogniem, nie doszło do rozprzestrzeniania się ognia w materiale rdzenia płyt izolacyjnych IPN.
Analizy prawdziwych pożarów - Broszura

Studia przypadków pożarowych

Więcej o realistycznego ognia przypadku badania można znaleźć tutaj

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

Recepcja: +48 48 378 31 00

Kingspan Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko
woj. mazowieckie

Kontakt z nami