Płyta dachowa KS1000 X-Dek

Pobieranie
Kingspan KS1000 X-dek XM render
Previous
Next

KS1000 X-dek™

 • system charakteryzuje się dużą nośnością i wytrzymałością na uginanie
 • nasze warstwowe płyty izolacyjne są atrakcyjnie wizualnie, bez widocznych elementów mocowania po wewnętrznej stronie
 • montaż przebiega bardzo szybko - aż 600 m² dziennie
 • płyty są niezwykle szczelne i chakrakteryzuja się  dobrą izolacyjnoscią cieplną (wartość współczynnika nawet na poziomie 0,13 W/m2K)
 • znakomita ognioodporność zarówno okładzin zewnętrznych jak i rdzenia izolacyjnego
 • certyfikat FM Global 
Wysokiej jakości system płyt na płaskie dachy KS1000 X-DEK IPN z profilowaniem trapezowym jest przeznaczony do montażu na wszystkich typach budynków, których połać dachu ma kąt nachylenia nie mniejszy niż 0,5°. Dostępne są różne warianty systemu w zalezności od rodzaju powłoki zewnętrzxnej jaka jest odpowiednia w danym przypadku.
Kingspan_KS1000_X_dek_Porownanie_do_systemu_skladanego_okladka

Kingspan KS1000 X-dek Porównanie do systemu składanego

Informacje techniczne

Zastosowanie
Wymiary i ciężar
Materiały
Charakterystyka
Pakowanie i dostawa
Rozładunek, magazynowanie i montaż
Jakość i gwarancja
Przekrój płyty
KS1000 X-dek™ to kompozytowa płyta dachowa o dużej rozpiętości, która pod kątem nośności, trwałości i grubości spełnia wymogi izolacji cieplnej. W zależności od typu płyty zewnętrzna warstwa hydroizolacyjna (pokrycie) jest mocowana na budowie lub w trakcie produkcji (typ XM).
 • minimalny kąt nachylenia połaci dachowej to 0,5° (1 %)
 • grubość wewnętrznej blachy nośnej to 0,9 lub 1,1 mm
 • rozpiętość konstrukcji nośnej do 7,5 m, w zależności od obciążenia, wariantu płyty i grubości blachy
 • możliwość zastosowania do tzw. zielonych dachów
 • pod kątem statyki płyty mogą być traktowane jako element usztywniający konstrukcję dachową

Ciężar płyty

 

Grubość rdzenia - d [mm]

Grubość blachy
wewnętrznej
[mm]

Grubość całkowita - D [mm]

Ciężar płyty

[kg/m²]

    typ XD typ XM typ XB typ XG
80 0,9 188 19,95 15,87 14,86 14,76
1,1 22,26 18,17 17,16 17,06
100 0,9 208 20,75 16,67 15,56 15,55
1,1 23,05 18,97 17,86 17,85
140 0,9 248 22,35 18,27 17,25 17,15
1,1 24,65 20,57 19,55 19,45

Dostępne długości płyt

Standardowe długości płyt wynoszą od 3,0 do 13,5 m. Płyty krótsze niż 3,0 m skracane są na budowie. Maksymalna dostępna długość na zamówienie to 15 m (transport ponadgabarytowy na miejsce budowy). W sprawie możliwości dostawy dłuższych płyt prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta naszej firmy.


Podcięcie płyty (Cut Back)

Wszystkie płyty X-dek produkowane są z fabrycznym podcięciem na wewnętrznej blasze trapezowej. Standardowa długość podcięcia wynosi 50 mm, maksymalna 630 mm.
Przy zamawianiu płyty zawsze należy zaznaczyć, z której strony płyty ma być podcięcie w sensie ułożenia na konstrukcji dachowej.

Powłoka wewnętrzna

Blacha stalowa powlekana cynkiem, klasa S350GD + Z180 lub na życzenie klienta S350 + Z275. Podłoże dla powłok ochronnych typu: Podłoże dla powłok ochronnych typu Poliester, PVDF SpectrumTM. Standardowa grubość stali to 0,9 mm, na życzenie 1,1 mm.


Warianty powłoki zewnętrznej według typu płyty KS1000 X-DEKTM

 • XD - blacha powlekana cynkiem' klasda minimum S220GD + Z275 o grunbości 0,7 mm z profilowaniem I (minibox).
 • XM - hydroizolacyjna folia PCV o standardowej grubości 1,2 mm lub 1,5 mm na osnowie z włókniny. Standardowy kolor jasno-szary.
 • XB - impregnowany masą bitumiczną podkład TR20 z włókna szklanego, odpowiedni do zgrzewania pokrycia bitumicznego dachu.
 • XG - podkład TR27 z włókna szklanego odpowiedni do montażu pokrycia dachowego z PCV lub EPDM (mocowanie mechaniczne do blachy wewnętrznej lub klejenie na całej powierzchni)


Rdzeń izolacyjny

Rdzeń izolacyjny ze sztywnej pianki IPN o zamkniętych komórkach. Pianka izolacyjna jest bezpieczna dla zdrowia, posiada zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (Zero Ozone Depletion Potential) i nie zawiera CFC / HCFC (twardych i miękkich freonów).


Uszczelnienie

Uszczelnienie podłużnego złącza jest aplikowane fabrycznie. Wszystkie złącza mają fabryczną taśmę antykondensacyjną z pianki PE.
Przy montażu należy do podłużnej wolnej fałdy zamocować uszczelniającą taśmę butylową a do podcięcia płyty w złączu poprzecznym paroszczelny uszczelniacz.
 
Właściwości izolacyjne
 
Rdzeń izolacyjny IPN
Grubość rdzenia
[mm]
Współ. przenikania ciepła U
[W/m²K]
  XD XB XG XM
80 0,22 0,24 0,25
100 0,18 0,20
140 0,13 0,14


Czynniki biologiczne
Odporność ogniowa
Z dachów pokrytych płytami warstwowymi Kingspan KS1000 X-DEKTM z rdzeniem izolacyjnym IPN i standardową powłoką, podczas wystawienia na działanie otwartego ognia, nie opadają palące się lub niepalące cząstki lub krople.
 
  Odporność ogniowa zgodnie z PN-EN 13501-2 
Grubość rdzenia płyty [mm] XD XM XB XG
80 BROOF(t1)
REI15
100 BROOF(t1)
REI30
BROOF(t1)
REI20
140 BROOF(t1)
REI 30

Właściwości akustyczne
 
Typ płyty Parametry zgodne z normą PN-EN ISO 717-1
  RW [dB] RA1 [dB] RA2 [dB]
XB 24 23 21
XG 23 22 20
XM
XD 26 25 22
 
 • Rw - wskaźnik izolacyjności akustycznej

Certyfikaty i świadectwa
Płyty Kingspan są certyfikowane według różnych wymogów (budowlanych, przeciwpożarowych, cieplnych, mechanicznych, statycznych, akustycznych itp.) i w różnych warunkach stosowania. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Kingspan.
 

Pakowanie

 • standardowe pakowanie – transport drogowy
 • Płyty KS1000 X-DEK są układane w stosy okładzinami wewnętrznymi do siebie (aby zmniejszyć wysokość pakietu). Góra, dół, boki oraz końce poszczególnych pakietów są zabezpieczone styropianowymi przekładkami, a cały pakiet jest owinięty folią polietylenową. Liczba płyt w pakiecie zależy od ich grubości i długości (może być mniejsza w przypadku transportu bardzo długich płyt) 

Liczba płyt w paczce jest podana w tabeli poniżej. Standardowa wysokość paczki wynosi max 1 100 m
 
Grubość rdzenia izolacyjnego (mm) 80 100 140
Liczba płyt w paczce (max.) 8 6 4


Dostawa

Wszystkie dostawy realizujemy za pośrednictwem transportu drogowego na miejsce budowy, chyba że ustalono inaczej.
Za rozładunek odpowiada odbiorca/klient. Szczegółowe informacje dotyczące transportu, rozładunku i magazynowania płyt przy dostawie na budowę mogą Państwo uzyskać w  Dziale Technicznym firmy Kingspan.
 

Rozładunek

 • Odbiorca dostawy musi zapewnić należyty wyładunek zgodnie ze wskazówkami podanymi na paczkach. Obowiązkiem przewoźnika jest wpisanie do dokumentu dostawy informacji o sposobie rozładunku.
 • W trakcie rozładunku paczek z płytami należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami magazynowania i manipulowania, które znajdują się przy każdej paczce.
 • W celu zapewnienia bezpiecznego rozładunku paczek z płytami należy stosować odpowiednie mechanizmy i środki (szczególnie w zależności od długości płyt), deski rozporowe, pasy zabezpieczające itp.


Magazynowanie

Podczas magazynowania należy unikać gromadzenia się wody między płytami, nadmiernego ich obciążenia oraz chronić płyty przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu i kurzu.


Montaż płyt

Procedury i wskazówki dotyczące montażu płyt są dostępne w Dziale Technicznym naszej firmy,
tel.: +48 48 378 31 00,
e-mail: tech@kingspan.pl.
Dział Techniczny oferuje również możliwość uzgodnienia specjalistycznych szkoleń dla pracowników montażowych.
Szczegółowe informacje dotyczące rozładunku, magazynowania, sposobu przenoszenia i montażu naszych płyt znajdują się w Dziale Technicznym firmy Kingspan oraz w odpowiednich kataogach i broszurach.


Wymogi i zasady konstrukcyjne

 • Konstrukcja nośna, na której są montowane płyty X-dek, musi spełniać wymagania dotyczące dokładności i ugięcia zgodnie z normą PN EN 1090-2 +A1 („Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”). Chociaż norma ta dotyczy konstrukcji stalowych, wymagamy, aby również inne rodzaje konstrukcji nośnych (np. betonowe, drewniane), na których są montowane płyty KS1000 X-dek, wykonywane były z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zgodne ujętych w tej normie.
 • Przy montażu płyt KS1000 X-dek XD (wariant z blachami po obu stronach rdzenia izolacyjnego) wartość ugięcia konstrukcji nośnej musi wynosić min. L/600, gdzie L oznacza odległość pomiędzy wspornikami.
 • W przypadku, gdy projekt zakłada montaż płyt KS1000 X-dek XD, ale konstrukcja nie spełnia wskazanych wyżej wymagań, zalecamy zastosować płyty jako dźwigar konstrukcji nośnej z jednym polem z profilowaniem zewnętrznej blachy MiniBox (I).

Jakość

Izolacyjne płyty warstwowe Kingspan produkujemy z materiałów najwyższej jakości przy zastosowaniu najnowszych technologii produkcyjnych. Spełniają one rygorystyczne wymagania kontroli jakości, odpowiadają standardom ISO 9001:2015 i gwarantują długą żywotność i niezawodność.


Gwarancja

Firma Kingspan udziela gwarancji na każdy projekt indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim warunki srodowiskowe w jakich płyta będzie zastosowana oraz wybrany typ powłoki.


Uwagi do treści

Chociaż informacje podane przez firmę Kingspan na jej stronach internetowych publikujemy z przekonaniem, że są prawdziwe, pełne i nie wprowadzają w błąd, nie powinny być podstawą do podejmowania decyzji w szczególnych okolicznościach. Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są na tych stronach z zastrzeżeniem, że firma Kingspan, jej pracownicy i autorzy stron internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych na tychże stronach.

Ustawy, rozporządzenia, normy, rozporządzenia rządowe, wydane certyfikaty i protokoły lub inne przepisy i rozporządzenia mogą z czasem ulec zmianie. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych i aktualnych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym firmy Kingspan.
 

Dane produktu

Izolacyjna płyta dachowa KS1000 X-DEK zwraca uwagę swoim niskim ciężarem i wyjątkowymi właściwościami termoizolacyjnymi. Dodajmy do tego przemyślaną ofertę różnych opcji i otrzymujemy system idealny. Świetne właściwości cieplne gwarantują wysoką efektywność energetyczną budynku. Niski ciężar płyt KS1000 X-DEK, wynoszący od 14,8 do 23 kg/m² i jej doskonałe parametry statyczne pozwalaja na oszczędność materiału niezbednego do wzniesieniao konstrukcji nośnej.

 
Uszczelnienie na stronie zewnętrznej jest dostępne w trzech wariantach:
 • Typ XB - impregnowane masą bitumiczną okleinowanie nietkanym materiałem tekstylnym TR 20, opcja odpowiednia dla uszczelniających pasów z masy bitumicznej
 • Typ XG - okleinowanie nietkanym materiałem tekstylnym z włókna szklanego TR 27, odpowiednie do uszczelnień PCV i EPDM
 • Typ XM - termoplastyczna taśma uszczelniająca PCV-P, z fabrycznym oklejeniem

Płyty X-DEK

Katalog_KS_1000_X_dek

Kingspan Płyta dachowa Xdek - Katalog

05/2019

KS1000 X-DEK typ XD – płyta warstwowa z blaszaną okładziną po obu stronach rdzenia izolacyjnego. Hydroizolacyjna folia PCV jest mechaniczne mocowana do blachy zewnętrznej o grubości 0,7 mm (w trakcie montażu). Jest to rodzaj płyty X-DEK o najlepszej nośności.
KS1000_X-DEK_XD_render_cut_CZ


KS1000 X-DEK typ XM - płyta warstwowa z blachą nośną na wewnętrznej stronie płyty. W procesie produkcji na zewnętrzną powłokę rdzenia izolacyjnego jest aplikowana folia PCV, która tworzy ostateczną warstwę pokrycia wodoszczelnego (z fabryczną zakładką folii 100 mm prostopadle do długości płyty). Poprzeczne szczeliny należy w trakcie montażu zawsze zakryć taśmą PCV (nie jest elementem płyty).
KS1000_X-DEK_XM_render_cut_CZ


KS1000 X-DEK typ XB - płyta warstwowa z blachą nośną na wewnętrznej stronie płyty. W procesie produkcji na zewnętrzną powłokę rdzenia izolacyjnego nanoszona jest warstwa impregnowana masą bitumiczną, która służy jako podkład do zgrzewania pokrycia bitumicznego dachu (w trakcie montażu).KS1000 X-DEK typ XG - płyta warstwowa z blachą nośną na wewnętrznej stronie płyty. W procesie produkcji na zewnętrzną powłokę rdzenia izolacyjnego nanoszona jest warstwa podkładu pod aplikację hydroizolacyjnej membrany PCV (w trakcie montażu). Folia PCV jest mocowana mechanicznie do wewnętrznej okładziny płyty, ewentualnie może być przyklejona na całą powierzchnię.

KS1000_X-DEK_XB_XG_render_cut_CZ

Zapisz się na Newsletter

Aby zawsze być na bieżąco z nowościami Kingspan, już dziś zapisz się na nasz newsletter.

Zapisz się

Do pobrania

Katalog_KS_1000_X_dek

Kingspan Płyta dachowa Xdek - Katalog

05/2019

Kingspan_Karta_Produktowa_KS1000_X-dek_(XD)_IPN_PL_cover

Kingspan Płyta dachowa KS1000 X-dek XD (IPN) - Karta produktu

09/2019

Kingspan_Karta_Produktowa_KS1000_X-dek_PCV_(XM)_IPN_PL_cover

Kingspan Płyta dachowa KS1000 X-dek XM (IPN) - Karta produktu

09/2019

Kingspan_Karta_Produktowa_KS1000_X-dek_TR27_(XG)_IPN_PL_cover

Kingspan Płyta dachowa KS1000 X-dek XG (IPN) - Karta produktu

09/2019

Kingspan_Karta_Produktowa_KS1000_X-dek_TR20_(XB)_IPN_PL_cover

Kingspan Płyta dachowa KS1000 X-dek XB (IPN) - Karta produktu

09/2019

Kingspan KS1000 X-dek (XD - stal wewnętrzna 1,1 mm) - Tablice Obciążeń

08/2019

Kingspan KS1000 X-dek (XD - stal wewnętrzna 0,9 mm) - Tablice Obciążeń

08/2019

Kingspan KS1000 X-dek (XM, XG, XB - stal wewnętrzna 1,1 mm) - Tabela rozpiętości

Kingspan KS1000 X-dek (XM, XG, XB - stal wewnętrzna 0,9 mm) - Tablice Obciążeń

08/2019

Powiązane produkty

Zobacz także inne nasze produkty

Kingspan Płyta dachowa Xdek - Katalog

05/2019

Potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

... lub porady, które płyty izolacyjne lub akcesoria będą najlepiej pasować do Państwa projektu? Nasi eksperci postarają się, aby wspólna realizacja była jak najmniej skomplikowana a materiały zostały dobrane odpowiednio do potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Na stronie internetowej www.kingspan.com korzystamy z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas typach plików cookies lub zmienić preferencje tych plików, np. cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką i kontrolą plików cookies.

Aby zgodzić się na korzystanie z plików cookies na stronie, prosimy o kliknięcie „Akceptuj i zamknij”. Jeżeli opcja „Akceptuj i zamknij” nie zostanie wybrana, a będą Państwo nadal korzystać ze strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies firmy Kingspan i osób trzecich w celu ulepszania wydajności, funkcjonalności serwisu i badań widowni internetowej zgodnie z zasadami Polityki plików cookies i kontroli; niniejszym przyjmuje się że Państwo zapoznali się i zgadzają z Polityką plików cookies i kontroli.

Polityka Plików Cookies oraz Informacja o Prywatności na stronie zostały zaktualizowane 13 sierpnia 2018.