Przyszłość energooszczędnych budynków

6 października 2020
ks_blogartikel_energieeffizienz_20180522

Zmiany klimatyczne to niezwykle ważny temat w wielu branżach. Obecnie około 30% gazów cieplarnianych emitowanych na całym świecie można przypisać jako skutek działalności człowieka.  Branża budowlana stawia czoła temu wyzwaniu i czyni znaczące postępy w kierunku redykcji swojego wpływu nasrodowisko. Nie chodzi tylko o to, aby budynki były energooszczędne, ale także o to, aby same wytwarzały pozostałą energię, której potrzebują do funkcjonowania. Ale co się stanie, gdy ten cel zostanie osiągnięty?

Brent Trenga, dyrektor ds. Technologii budowlanych w Kingspan Insulated Panels w Ameryce Północnej uważa, że ​​nowoczesne budownictwo opiera się na budynkach „pozytywnych energetycznie”. Uważa, że ​​należy skupić się nie tylko na osiągnięciu zerowej energii. Chodzi o niezależne wytwarzanie wystarczającej ilości energii za pomocą systemów słonecznych lub wiatrowych lub innych technologii odnawialnych źródeł energii, aby pokryć zapotrzebowanie energetyczne budynku. Ale co się stanie, gdy zostanie to osiągnięte?

Brent komentuje:

„Od zerowej energii do plus energii - jak właściwie możemy to wdrożyć? Liczba zero w rzeczywistości oznacza coś negatywnego w każdym kontekście. Kiedy mówię, że suma czegoś wynosi zero, zazwyczaj nie jest to uważane za dobre, może z wyjątkiem podatków. Dążymy do pytania, w jaki sposób możemy osiągnąć pozytywną wartość, dzięki której, zwłaszcza w odniesieniu do energii, więcej wytwarza się niż zużywa ”.
Budynki o dodatnim bilansie energetycznym generują więcej energii, niż jest zużywane przez cały okres ich użytkowania. W projektowaniu należy uwzględnić każdy etap budowy: od transportu materiałów przez maszynę budowlaną po budowę, a nawet późniejszą rozbiórkę. Zdaniem Brenta Trengi w branży czasami pojawiają się nieporozumienia co do trudności w budowaniu budynków pozytywnych energetycznie.
„Czasami mamy tendencję do patrzenia na zwykły budynek, jako na budowle o ogromnym zapotrzebowaniu na energię, i myślimy: jak możemy kiedykolwiek skompensować to zużycie energii? Zamiast tego powinniśmy jednak poświęcić naszą uwagę zoptymalizowanym budynkom o ultra wysokiej wydajności, w których zużycie energii jest zminimalizowane poprzez takie środki, jak naturalna wentylacja i wykorzystanie światła dziennego. Jeśli odnawialne źródła energii są następnie konsekwentnie wykorzystywane na miejscu, możemy osiągnąć dodatni bilans energetyczny. To jest dokładnie to, do czego powinniśmy dążyć, jeśli to możliwe ”.
Ale musimy realistycznie przyjrzeć się budynkom pozytywnym energetycznie. Na przykład ograniczone, miejskie środowiska mogą nie oferować wystarczającej ilości miejsca na komponenty, które są obecnie używane w budynkach pozytywnych energetycznie. Brent Trenga zgadza się i mówi, że musimy być praktyczni w naszym podejściu do tej nowej wersji.
„Typologia niektórych typów budynków ogranicza możliwości. Na przykład szpitale są najtrudniejszym scenariuszem, jeśli chodzi o budynki energetyczne, ponieważ mają ogromne zapotrzebowanie na energię. Im niższa intensywność zużycia energii (EUI), tym dalej zbliżamy się do zerowej energii. Jeśli możliwe jest tworzenie niezwykle wydajnych systemów i obsługiwanie budynków o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zbliżymy się do możliwości pozytywnych energetycznie ”.
Nawet jeśli budowa pozytywnych energetycznie budynków wydaje się w tej chwili wyzwaniem, cele w branży są stawiane wysoko na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o budowanie budynków, które są tak energooszczędne, jak to tylko możliwe, z myślą o budynkach pozytywnych energetycznie. Brent Trenga uważa, że ​​podążamy w dobrym kierunku, gdy stajemy przed wyzwaniem, jakim jest budowanie energetycznie pozytywne.
„Obecnie coraz więcej osób podejmuje niezbędne kroki, aby to osiągnąć. Jestemy gotowi do podjęcia wyzwania. Nawet jeśli pójdzie źle, istnieją wielkie możliwości. Chybienie celu jest nadal o wiele lepsze niż nie stawienie czoła wyzwaniu lub nawet nie pójście tą drogą ”.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

Recepcja: +48 48 378 31 00

Kingspan Sp. z o. o.
Ul. Przemysłowa 20
Lipsko

Kontakt z nami