Jak zapewnić odpowiednią jakość i wydajność w branży budowlanej?

18 czerwca 2021
KS_Blog_Weniger_Befestiger_IMG_DE

W ostatnich latach coraz bardziej zwraca się uwagę na produktywność w branży budowlanej. Podczas gdy przemysł wytwórczy był w stanie osiągnąć znaczną poprawę realnej wartości dodanej brutto w ciągu ostatnich 25 lat, głównie dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym, postęp w sektorze budowlanym był raczej powściągliwy. W tym samym czasie, gdy sektor budowlany w niektórych częściach Europy boryka się ze wzrostem niedoboru wykwalifikowanych pracowników, standardy wydajności budynków stają się coraz bardziej rygorystyczne. Sytuacja ta zwiększa wymagania stawiane zespołom projektowym. W związku z tymi wyzwaniami planiści i deweloperzy coraz częściej poszukują alternatywnego podejścia do branży budowlanej i zlecają swoją pracę na zewnątrz.

Najnowsze innowacje w dziedzinie systemów produkcyjnych, dla zapewnienie odpowiedniej szybkości, przewidywalności i precyzji działań, dążą do maksymalnego wykorzystania tych postaw.  Izolacyjne płyty warstwowe QuadCore® są doskonałym przykładem korzyści, jakie niesie ze sobą takie podejście do prefabrykacji. Znacznie ulepszone właściwości materiałowe i uproszczony montaż przy szerokiej gamie opcji estetycznych to odpowiedź Kingspan na potrzeby płynące z rynku..

Dlaczego w kwestii produktywności, budownictwo pozostaje w tyle za innymi sektorami gospodarki?

Największym wyzwaniem stojącym przed branżą budowlaną przy rosnącej produkcji jest przesuwanie granic placów budowy. Każdy plac budowy stwarza inne wyzwania, takie jak dostępność przestrzeni, rodzaj gleby i lokalne ograniczenia. Ponadto aktualne realizacje często są rozsiane po wiekzym obszarze co wymaga dodatkowego wysiłku w zakresie koordynacji działań.

Zróżnicowanie w zakresie ilości fachowców koniecznych  na placu budowy niesie ze sobą dalsze problemy. Na jednej budowie w dowolnym momencie może czekać na realizację kilkanaście różnych transakcji. Może to powodować poważne wyzwania logistyczne, ponieważ opóźnienia w jednym punkcie mogą wpływać na pozostałe. Co gorsza, wykonawcy mogą pracować na wielu budowach w ciągu tygodnia, więc problemy na jednej budowie mają konsekwencje również dla wielu projektów.

Budowy są również bardzo podatne na opóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi. Na przykład silne wiatry mogą uniemożliwić pracę na dużych wysokościach, podczas gdy deszcz i śnieg wymagają dłuższych okresów suszenia w przypadku prac mokrych lub mogą zamienić place budowy w teren zbyt grząski. Wiele transakcji wewnątrz budynków nie może rozpocząć się, dopóki budynki nie będą odporne na warunki atmosferyczne. 

Ponadto projekty budowlane podlegają obecnie znacznie surowszym przepisom niż w przeszłości. Te zasady służą ważnemu celowi. Pomagają w poprawie bezpieczeństwa na placach budowy oraz poprawie efektywności energetycznej i jakości ich wykonania. Stawiają jednak również dodatkowe zadania i wymagania dla dostawców materiałów oraz wykonawców poszczególnych etapów, którzy nie tylko montują izolację termiczną i sprawdzają szczegóły łączeń, ale także muszą zadbać m.in. o ekologiczną utylizację odpadów. Wyniki z całej Europy pokazują również, że niedokładności podczas procesu budowy powodują, że wiele obiektów nie spełnia założonego zapotrzebowania na energię.
Inną kwestią są problemy wynikające z ciągłego niedoboru wykwalifikowanych pracowników w niektórych częściach Europy.