Jak branża budowlana może oddziaływać na logistykę i transport drogowy?

5 października 2021
Kingspan Blog Logistyka Transpor_IMG_PL

Rozwój technologiczny w transporcie i budownictwie zawsze był ściśle skorelowany. Nic jednak w rozwoju wzajemnej zależności pomiędzy tymi dwiema gałęziami gospodarki nie było tak znaczące jak gwałtowny wzrost ruchu towarowego na drogach w XX wieku. Szybki rozwój sieci drogowych i rozwój technologiczny pojazdów przyczyniły się do większej niż kiedykolwiek wcześniej wydajności w transporcie materiałów budowlanych. Jednakże ze względu na pogłębiający się problem klimatyczny, rosnące zanieczyszczenie powietrza i zatłoczenie dróg w Europie, branża budowlana musi pilnie podjąć działania w celu zmniejszenia zasięgu i wpływu transportu drogowego na nasze otoczenie.
 
W ramach publicznego zobowiązania "Planet Passionate" Kingspan  zobowiązał się do zajęcia stanowiska w rozwiązywaniu tego złożonego problemu. Poprzez wdrażanie szeroko zakrojonych działań takich jak zmniejszenie ilości emitowanego CO2 przez zakłady i flotę Kingspan, obniżenie śladu węglowego nowopowstałych budynków i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Mając na uwadze powyższy cel pracujemy w specjalnych zespołach projektowych dażąc m.in bardziej efektywnym wykorzystaniem i kontrolą drogowego ruchu towarowego. Nasz cel to maksymalne zoptymalizowanie procesu dostaw na place budowy. Opieramy się głównie na innowacjach, takich jak nasze płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym QuadCore®. Naszym zdnaiem podjęte działania mogą wnieść znaczący wkład w poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Jednocześnie korzystamy z nowych, przyjaznych dla środowiska tras transportowych, aby zmniejszyć emisje spalin z pojazdów transportowych.

Jaki wpływ ma transport drogowy na nasz klimat i środowisko?

Przemysł transportowy jest jedynym znaczącym sektorem gospodarki w UE, którego emisje gazów cieplarnianych nawet wzrosły w ciągu ostatnich 30 lat, z 793 200,421 kt ekwiwalentu CO2 w 1990 r. do 945.871,55 kt ekwiwalentu CO2 w 2017 r. Pod względem emisji odpowiada to 48 420 lotom z Londyn do Perth rocznie lub około 13,5 miliarda kilometrów dodatkowych podróży samochodowych..

Sam transport drogowy odpowiada obecnie za 25% całkowitej emisji CO2 w UE, przy czym około jedna czwarta emisji pochodzi z pojazdów ciężarowych (w tym ciężarówek, autobusów i autokarów).
 
Nadmierny rozwój tradycyjnego transportu kołowego przyczynia się również do zanieczyszcza powietrze, którym oddychamy. Europejska Agencja Środowiska uznaje zanieczyszczenie powietrza za jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia ludzkiego, powodujące około pół miliona przedwczesnych zgonów każdego roku w Europie. Szczególnie narażone na oddziaływanie tego czynnika w naszych społecznościach są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Pomimo tych wyraźnych zagrożeń dla zdrowia poziomy pyłu zawieszonego nadal przekraczają limity UE i wytyczne dotyczące jakości powietrza ustalone przez Światową Organizację Zdrowia dla dużej części kontynentu.
 
Drogowy transport towarowy jest jednym z największych zanieczyszczeń, zwłaszcza w miastach, gdzie szacuje się, że odpowiada za do 30% drobnego pyłu zawieszonego. Problem ten jest pogłębiany na obszarach miejskich przez rosnące zatłoczenie infrastruktury drogowej.

Istnieje pilna potrzeba działania, ale nie jest to łatwe dla branży budowlanej. Niektóre formy transportu drogowego będą zawsze konieczne, aby dostarczyć materiały i robociznę na place budowy oraz usunąć odpady. Dzięki zastosowaniu nowych technologii budowlanych możliwe jest jednak zmniejszenie natężenia ruchu i jednocześnie uzyskanie efektów efektywności na budowach. Dobrym tego przykładem jest system płyt warstwowych Kingspan QuadCore®.

W jaki sposób płyty warstwowe QuadCore® mogą pomóc w ograniczeniu transportu drogowego?

BIM for the baffled part 6 Kingspan insulation and level 2 BIM
Główną zaletą płyt warstwowych Kingspan QuadCore® jest ich wyjątkowo niska przewodność cieplna (0,018 W/mK). Im niższa przewodność cieplna materiału, tym skuteczniej zapobiega utracie ciepła. W praktyce oznacza to, że mniejsza grubość jest wystarczająca, aby osiągnąć pożądaną izolacyjność cieplną całego panelu (mierzoną jako współczynnik U).
 
Ponieważ izolowane panele warstwowe QuadCore® mogą być cieńsze, są bardziej zasobooszczędne w produkcji. Umożliwia to wyprodukowanie większej liczby paneli przy mniejszym wysiłku transportowym. Aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, odpady produkcyjne są ponownie wprowadzane do procesu produkcyjnego. Aby jeszcze bardziej ograniczyć transport drogowy, staramy się pozyskiwać materiały z okolicy oraz wykorzystywać środki transportu o mniejszej emisji CO2, takie jak kolej i transport morski.

Dzięki mniejszym wymiarom paneli możliwe jest również lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, co przekłada się na zmniejszenie ilości dostaw na place budowy. Przemawia za tym jednoskładnikowa konstrukcja izolowanych płyt warstwowych. Rozwiązanie to skutkuje zmniejszeniem ilości wymaganego materiału opakowaniowego w porównaniu np. z systemami składanymi. Kingspan dostarcza szeroką gamę akcesoriów i innych technologii przegród budowlanych, takich jak mocowania, obrzeża, systemy bezpieczeństwa i rozwiązania oświetleniowe. Dzięki dostawie z jednego źródła, różne technologie mogą być dostarczane bardzo wydajnie, a liczba dostaw wymaganych na plac budowy może zostać jeszcze bardziej ograniczona.

Ponadto technologie takie jak BIM (Building Integrated Modeling) umożliwiają precyzyjną produkcję fabryczną elementów Kingspan QuadCore® oraz dokładniejsze wstępne wymiarowanie, co również zmniejsza ilość odpadów na placu budowy. Aktywnie pracujemy również nad dalszym rozwojem naszego systemu zbiórki odpadów w całej Europie. Celem jest wykorzystanie podróży powrotnych do zbierania ścinków z pobliskich placów budowy, aby można je było ponownie wykorzystać ich składniki do produkcji. Dzięki temu skutecznie ograniczane są zarówno odpady na wysypiskach, jak i transport drogowy. Dzięki ogromnym wysiłkom w tym zakresie cieszymy się, że nasza firma osiągnęła już cel zero odpadów na wysypiskach w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Co jeszcze robi Kingspan, aby zmniejszyć emisję CO2 z transportu drogowego?

Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Header
Oprócz środków wymienionych powyżej, Kingspan aktywnie podejmuje kroki w celu dalszego zmniejszenia wpływu naszej działalności w zakresie transportu drogowego.
Współpracujemy z naszymi spedytorami i zespołami budowlanymi w celu usprawnienia naszych dostaw poprzez określenie najbardziej efektywnych tras do i z placów budowy oraz opracowujemy system zarządzania transportem (TMS), który ma wykorzystywać dane w czasie rzeczywistym do ciągłej oceny i poprawy naszej wydajności.

Przyglądamy się również pojazdom i ich sposobowi ich prowadzenia. Dążymy do wyeliminowania praktyk, które mogą prowadzić do zwiększenia emisji, takich jak nagłe hamowanie i uruchamianie silników. Ponadto obecnie unowocześniamy naszą flotę logistyczną o bardziej aerodynamiczne pojazdy, które są wyposażone w wydajniejsze silniki diesla zgodne z normą EURO 6.

W nadchodzącej dekadzie chcemy dalej poprawiać nasze wyniki jako firmy, stosując szereg środków w ramach naszego globalnego programu Planet Passionate. Obejmują one:
  • Konwersja na bezemisyjne pojazdy firmowe do 2025 roku;
  • Zmniejszenie intensywności emisji CO2 w produktach naszych głównych dostawców o 50% do 2030 roku; oraz
  • Osiągnięcie celu zerowego składowania odpadów do początku następnej dekady. 
Planet_Passionate_JPG
Dzięki licznym działaniom, które wdrożyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, Kingspan był w stanie znacznie zmniejszyć wpływ naszej działalności transportowej. Na przykład w latach 2016-2017 zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy na m² paneli dostarczonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii o ponad jedną trzecią z 0,38 kg / CO2 na kilometr do zaledwie 0,22 kg / CO2 na kilometr.

Jak pokazują nasze zobowiązania w ramach programu Planet Passionate, jest to proces ciągły. Nieustannie pracujemy nad identyfikacją nowych obszarów z potencjałem do poprawy, niezależnie od tego, czy będą to innowacje produktowe, zwiększone wykorzystanie kolei i statków, czy przejście na pojazdy spełniające najnowsze normy, takie jak nowa norma emisji EURO 7 dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

Mając na uwadze te ambitne cele, wierzymy, że możliwe jest ulepszenie procesów budowlanych, zwiększenie efektywności energetycznej i stworzenie zdrowszej przestrzeni życiowej dla wszystkich. 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

Recepcja: +48 48 378 31 00

Kingspan Sp. z o. o.
Ul. Przemysłowa 20
Lipsko

Kontakt z nami