Monitor zasobów - Sensor SmartServ

Monitor zasobów - Sensor SmartServ

Szczegóły produktów

Nasze inteligentne systemy monitorowania zasobów to najkorzystniejsze cenowo rozwiązania przeznaczone do użytku w systemach ścieków, ale mogą być także wykorzystane w wielu innych zastosowaniach. Pomagają zarządzać zawartością zbiorników, umożliwiając uzyskanie kontroli nad ich poziomami.

Dokumenty do pobrania

Rozwiązania w zakresie pomiarów i monitoringu

Smart Monitoring - katalog produktów

Korzyści rozwiązania Sensor SmartServ
Rodzaje zasobów
Informacje na temat poziomu i alarmu

Oszczędza pieniądze

 • Centralizuj i konsoliduj zaopatrzenie – opróżniaj i napełniaj zbiorniki wtedy, kiedy jest to konieczne – nie w ramach planu
 • Rzadziej opróżniaj i napełniaj zbiorniki
 • Mniej nagłych opróżnień lub kosztownych sytuacji wyczerpania się płynu

Unikaj kosztownych nadmiarów

 • Unikaj kar agencji środowiska i szkód dla reputacji
 • Ograniczone utrudnienia w pracy firmy

Przejmij kontrolę nad swoimi zasobami

 • Określaj poziomy
 • Zarządzaj zasobami, aby radzić sobie z marnotrawstwem, np. związanym z sezonowością/konkretną lokalizacją.
 • Dostępne poziomy marnotrawstwa i zużycia
 • Monitorowane rozwiązania 24x7

Zgodność

 • Brak konieczności kontroli personelu w zakresie zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zachowaj spokój ducha i zgodność z przepisami
 • Separator na podjeździe
 • Komora przepełnienia
 • Szambo / zbiornik szlamu
 • Zbiornik oleju
 • Zbiornik AdBlue
 • Zbiornik osadu
 • Separator dla myjni
 • Zbiornik smaru
 • Alarm zbiornik pusty / alarm wyzwalacza: informacja o poziomie lub alarm w celu opróżnienia lub napełnienia wszystkich zbiorników
 • Awaria produktu – wynikła z wycieków/utraty cieczy w separatorach oleju, benzyny, oczyszczalni ścieków, stacji pomp
 • Bieżące dane dotyczące poziomów/zużycia w zbiornikach położonych nad gruntem
 • Stan alarmu wskazujący wymagania dotyczące opróżniania we wszystkich zbiornikach na ścieki

Porozmawiaj z nami

Nasz ekspert i lokalny zespół są do dyspozycji, aby udzielić profesjonalnych porad na temat projektu dotyczącego monitoringu i telemetrii.

Zadaj nam pytanie