Flatroof Tool

 

Program obliczeniowy: Współczynnik przenikania ciepła U, ciężar, wysokości, dostawy i czas

Jaką korzyść biznesową w szerszej perspektywie niż cena na metr kwadratowy może przynieść izolacja o wysokiej skuteczności?


W ciągu ostatnich lat nasze dachy o niskim kącie nachylenia dołączyły do powierzchni planowanych jako część budynku. Dachy budowane są jako przestrzeń, na której znajdują się obszary zieleni, tarasy i panele słoneczne. Stawia to nowe wymagania dotyczące materiałów stosowanych w budownictwie.

Odnotowaliśmy również rosnące wymagania energetyczne, które wiążą się ze zwiększeniem grubości warstw izolujących. Dzięki materiałom izolacyjnym firmy Kingspan o wysokiej efektywności jesteśmy w stanie spełnić wymagania dla cieńszych warstw izolacyjnych. 

Klienci, którzy skorzystali z naszego programu w łatwy sposób obliczyli, o ile mogli zmniejszyć grubość, wagę i ilość warstwy izolacyjnej oraz dostaw, aby zrealizować swój projekt.

Podaj swoje dane i dołącz do programu.

Podane kalkulacje opierają się na rzeczywistych projektach i mogą wskazać, w jaki sposób dany projekt mógłby wyglądać. Rezultat rzeczywisty a podany przez nasze urządzenia może się różnić.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz na ewentualny kontakt ze strony firmy Kingspan.

Wszystkie Fakty - #TheFactsMatter

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław