Return on investment

 

Jak maksymalnie wykorzystać niewielką powierzchnię drogich działek budowlanych w centrach miast?

Dostępność działek w miastach stopniowo ulega wyczerpaniu. Z tego powodu każde rozwiązanie umożliwiające zwiększenie powierzchni użytkowej przy tej samej powierzchni użytkowej powinno być wzięte pod uwagę i dokładnie przeanalizowane pod względem kosztów oraz korzyści. W analizowanych przypadkach dzięki zastosowaniu pianki rezolowej o λ = 0,020 W/(m·K) można uzyskać zwiększenie powierzchni biurowej. Rozwiązania tego typu są uzasadnione ekonomicznie w sytuacji gdy powierzchnia zabudowy jest ograniczona. Czas zwrotu poniesionych zwiększonych nakładów na inwestycje nie przekracza 4 lat. Rentowność zainwestowanych środków wynosi około 25% rocznie, co w dzisiejszych warunkach jest bardzo rentowną inwestycją.

Oprócz opłacalności ważną z inżynierskiego punktu widzenia są zagadnienia związane z fizyką budowli oraz aspekty konstrukcyjne. Budowanie ścian w systemie ETICS o bardzo dużych grubościach (powyżej 20 cm) natrafia na trudności prawne. Stosowanie takich rozwiązań wymaga uzyskania niezbędnych badań, potwierdzonych przez jednostki notyfikacyjne.

W ścianach z wentylowaną warstwą osłonową o dużym ciężarze wymagać będzie dość rozbudowanych konstrukcji wsporczych, a te mają wpływ na coraz większy udział mostków termicznych w izolacyjności ściany.

Przeczytaj opracowanie aby dowiedzieć się jak izolować ściany zewnętrzne aby uzyskać maksymalny rezultat izolacji jednocześnie uzyskując większy zysk z inwestycji:

Więcej informacji o płycie Kooltherm K5 Izolacja ścian & Kooltherm K15 Izolacja fasad wentylowanych znajdziesz tutaj:

Wszystkie Fakty - #TheFactsMatter

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław