Moisture Control Matters

 

Płyty Kooltherm w prefabrykowanych elementach betonowych

Kooltherm w prefabrykowanych elementach wielowarstwowych – proces wysychania różnych materiałów izolacyjnych i jego wpływ na zdrowe budownictwo

Niniejszy biuletyn informacyjny opiera się na wynikach badań symulujących wpływ materiałów termoizolacyjnych na zachowanie wilgoci w betonowych elementach warstwowych w zimnym klimacie skandynawskim. Klimat w Polsce jest obecnie dużo łagodniejszy, tak więc badania z łatwością można adaptować do rynku polskiego. Badanie analizowało cztery różne rodzaje materiału termoizolacyjnego, uwzględniając materiały od całkowicie otwartych na parę wodną do materiałów całkowicie paroszczelnych (wełna mineralna, płyta warstwowa betonowa, Kooltherm K20, styropian EPS i PIR).

Wszystkie Fakty - #TheFactsMatter

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław