Render Kooltherm K5-102019

Silna ogólna równowaga ekologiczna od produkcji po skuteczność izolacji

Izolacja zmniejszająca zużycie energii i emisję CO2

Produkty izolacyjne o wysokiej wydajności, takie jak Kooltherm K5, przyczyniają się znacznie do zmniejszenia emisji CO2 z budynków. Jednakże ekologiczna przewaga tego produktu nad wyrobami z wełny mineralnej lub skalnej rozpoczyna się wcześniej - już w trakcie procesu produkcyjnego. Dzieje się tak dlatego, że sztywna pianka rezolowa stosowana w Kooltherm K5 jest wytwarzana jako wynik reakcji egzotermicznej, a wygenerowane ciepło odpadowe jest używane do suszenia gotowych płyt.

Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD)

KIN_Nachhaltigkeitsicons_EPD-02-FC
Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD) podaje ocenę oddziaływania na środowisko produktu podczas całego okresu jego eksploatacji, w odniesieniu do poszczególnych wyrobów lub materiałów budowlanych. Dzięki temu można ocenić trwałość budynków i podać wyniki ważne dla certyfikacji właściwości określanych przez wszystkie popularne systemami certyfikacji.

Sztywna pianka rezolowa: odporna na zimno, wysoką temperaturę i wilgoć

Podstawowym składnikiem sztywnej pianki rezolowej jest żywica fenolowa. Jest to syntetyczna żywica, będąca produktem polikondensacji fenoli (powstających podczas rafinacji ropy naftowej) i aldehydów. Produkcja płyt izolacyjnych Kooltherm K5 polega na spienianiu tej żywicy syntetycznej za pomocą środka porotwórczego, a następnie laminowaniu obu stron płyty włókniną szklaną, która jest otwarta na dyfuzję. W wyniku tego powstaje materiał izolacyjny o gęstości 35 kg/m3 i strukturze składającej się w 90% z małych komórek zamkniętych. Dzięki wzmacniającemu właściwości izolacyjne wpływowi środka porotwórczego zamkniętego w komórkach, rezolowe sztywne płyty piankowe stają się barierą nie do pokonania przez ciepło i chłód. Ponadto, współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wynoszący 35 μ, sprawia że pianka rezolowa ma lepsze właściwości dyfuzyjne niż wiele innych materiałów izolacyjnych.
KIN_K5_DE_Production-process-resol_200309

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław