KIL_K5_muc_FirstLineSchwabing_NB_20191012_1N4V3725

Doskonała ochrona przeciwpożarowa oraz inne korzyści konstrukcyjno – fizyczne

Najlepsza klasa ochrony przeciwpożarowej wśród materiałów izolacyjnych stosowanych w systemach ETICS.

KIL_K5_muc_FirstLineSchwabing_NB_20191012_1N4V3725
Sztywna pianka rezolowa zastosowana w Kooltherm K5 składa się z usieciowanych, a zatem wyjątkowo stabilnych cząsteczek. Dzięki temu jest znacznie bardziej ognioodporna niż pianka PUR, EPS czy XPS, nie kapie pod wpływem otwartego ognia i prawie nie wytwarza dymu.
W klasie Euroclass C-s2, d0 osiąga najlepszą klasę ochrony przeciwpożarowej wśród ognioodpornych materiałów izolacyjnych stosowanych w zewnętrznych systemach termoizolacyjnych. Daje to decydujące korzyści przy planowaniu, montażu i logistyce na placu budowy, ponieważ - w przeciwieństwie do systemów z izolacją EPS - nie ma potrzeby stosowania taśmy przeciwpożarowej.
Kolejną zaletą jest zintegrowana bariera przeciwpożarowa: ETICS z Kooltherm K5 nie wymaga dodatkowych barier przeciwpożarowych.

Izolacja termiczna i komfortowy klimat w pomieszczeniu

Wysokowydajna izolacja ETICS Kooltherm K5 to także gorąca wskazówka dla projektantów i architektów. Sztywna pianka rezolowa ma wysoką gęstość 35 kg / m³, co jest kluczowym czynnikiem. Gwarantuje długie przesunięcie fazy termicznej w cieplejszych miesiącach roku. Wysoka paroprzepuszczalność Kooltherm K5 pomaga również stworzyć optymalny klimat w pomieszczeniu.

Brak mostków termicznych powodujących utratę ciepła i kondensacji

KIN_K5_DE_Isotherm-curve_200317
Zastosowanie rezolu zapewnia, że temperatura wewnętrznych powierzchni ścian zewnętrznych jest zawsze wyższa od temperatury krytycznej, w której może tworzyć się kondensacja (13 stopni C przy wilgotności względnej 50%). Gwarantuje to cyrkulację wilgoci wewnątrz pomieszczeń i nie powoduje kondensacji na mostkach termicznych czy zimniejszych odcinkach ściany.

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław