Krotoszyński Ośrodek Kultury

Krotoszyński Dom Kultury

Termoizolacja od wewnątrz, Kooltherm, budynek referncyjny

KOK Krotoszyn

Obiekt, w którym znajduje się dziś Krotoszyński Ośrodek Kultury (KOK) wybudowano w roku  1900 na potrzeby wojsk zaboru pruskiego. Przez prawie wiek pełnił on różnorodne funkcje związane ze stacjonowaniem wojsk. W okresie międzywojennym krotoszyńskie koszary były siedzibą 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

W 1996 roku teren wojskowy przekazany został miastu i poszczególne budynki zmieniły swoje przeznaczenie. Część przekształcono na mieszkania, w części swoje siedziby mają podmioty gospodarcze, natomiast co do opisywanego obiektu podjęto decyzję aby pełnił on funkcję krotoszyńskiego centrum działalności kulturalnej. 

Miejsce:
Krotoszyn
Produkt:
Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna
Data rozpoczęcia budowy:
2014
Data zakończenia budyowy:
2015
Prace remontowe przeprowadzone w tamtych latach miały na celu zaadoptowanie pomieszczeń do potrzeb organizacyjnych, nie brano natomiast pod uwagę polepszenia komfortu cieplnego wewnątrz budynku.
W 2014 roku dyrekcja Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury zgłosiła obiekt do udziału w programie na zasadach konkursu, zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska „Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej”. Ku radości Krotoszynian budynek KOK został jednym ze zwycięzców konkursu nagrodzonym dofinansowaniem inwestycji.
Projekt wykonany został przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe KLIMAS, firma ta również nadzorowała przeprowadzenie modernizacji. Ze względu na to, że budynek znajduje się pod ochrona konserwatorską projekt powstawał w ścisłej współpracy projektanta z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu- Delegatura w Kaliszu. Elewacja budynku zdobiona jest cegłą, ze względu na co możliwe było ocieplenie ścian tylko od strony wewnętrznej. Architekt postanowił zastosować produkt firmy  Kingspan Insulation, płytę Kooltherm K17 Izolacja Wewnętrzna  oferującą najbardziej skuteczną izolację przy minimalnym zmniejszeniu powierzchni użytkowej pomieszczeń. Produkt ten jako technologia uznawana przez środowisko konserwatorskie dodatkowo posiada pozytywna opinię Zakładu Badań Ogniowych ITB do stosowania nawet na drogach ewakuacyjnych. Doradca  techniczny Kingspan Insulation wspierał realizację projektu już od etapu projektowania dostarczając niezbędne analizy i kalkulacje . Kingspan nadzorował także montaż płyt , który z założenia wykonywany był na ruszcie gwarantując bezpieczeństwo rozwiązania z punktu widzenia fizyki budowli. Generalnym wykonawcą obiektu była firma BUDOWNICTWO KUBIAK, która zakończyła prace  w 2015 roku. Obecnie w  budynku mieszczą się pomieszczenia biurowe, sala koncertowa, oraz pomieszczenia  organizowanych tu warsztatów kulturalnych.
 
Pobieranie
Krotoszyński Ośrodek Kultury
Previous
Next

Skontaktuj się z nami

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław