Termorenowacja wnęk balkonowych i loggii – jak robić to skutecznie, bezpiecznie i nie tracąc przestrzeni?

11 października 2020 Kingspan Insulation Polska

Jako Kingspan przykładamy ogromną uwagę do tego, abyście Państwo otrzymywali rzetelne informacje o naszych produktach. Tym razem omówimy kwestie związane z termoizolacją wnęk balkonowych z wykorzystaniem płyt Kooltherm. Ich właściwe zastosowanie gwarantuje skuteczne rozwiązanie lub uniknięcie wielu innych problemów, takich jak potrzeba wymiany barierki balkonowej, wilgoć i grzyb w mieszkaniach na styku balkonu ze ścianą zewnętrzną.  Ponadto płyty Kooltherm znacznie przyczyniają się do osiągnięcia dodatkowych korzyści, jak oszczędność kosztów ogrzewania, oświetlenia czy zdecydowanie krótszy czas prowadzonych remontów.
Bardzo często niewłaściwy dobór materiałów oraz niewłaściwy sposób montażu, skutkują wieloma i dokuczliwymi kosztownymi konsekwencjami. Poznaj nasze #TheFactsMatter!

#MoistureControlMatters – Skuteczna termoizolacja rozwiązuje problem wilgoci (czyli powstawania pleśni) w mieszkaniu.

Parametry fizykalne ścian; opracowanie: dr. Pawlowski

Zwykle, główną przyczyną zawilgocenia jest to, że w narożnikach, na styku ściany zewnętrznej ze stropem, którego przedłużeniem jest źle zaizolowana płyta balkonowa, posadzka tarasu lub loggii, mogą pojawiać się zawilgocenia. Takie sytuacje często mają miejsce a dodatkowo intensyfikują ją: słaba wentylacja oraz duża ilość generowanej w mieszkaniu pary wodnej.

Starsze budynki, z reguły,  nie posiadają balkonów izolowanych przy wykorzystaniu termoizolacyjnych elementów wspornikowych płyt balkonowych. Izotermy na rysunku obok (opracowanie pt.: Parametry fizykalne ścian zewnętrznych i ich złączy w świetle nowych wymagań, dr. inż. Krzysztof Pawłowski) przedstawiają straty ciepła na mostku termicznym jakim jest typowe - nieizolowane złącze płyty balkonowej ze stropem.

 

Izolacja wnek okiennych-porownanie
W sytuacji kiedy zewnętrzne ościeża okienne posiadają bardzo cienką i mało efektywną izolację termiczną, także może dochodzić do podobnej sytuacji. Dzieje się tak za sprawą powstającego dookoła okien mostka termicznego który sprawia, że temperatura ościeży po stronie wewnętrznej okna może spadać do temperatury punktu rosy. W ocieplonych budynkach wielorodzinnych, przy gęsto rozmieszczonych otworach okiennych fakt ten sprawia że nawet gruba warstwa ocieplenia ścian traci swoja skuteczność. 

Przykłady termogramów okien przed i po zastosowaniu termoizolacji idealnie obrazują omawiany problem.

Aby uniknąć takich sytuacji należy stosować wysokoefektywne płyty termoizolacyjne, które pomimo niewielkiej grubości zapewniają wystarczającą izolacyjność. Stosując płyty Kooltherm może się okazać, że grubość zaledwie 2 - 3 cm będzie odpowiednia. Wynika to ze współczynnika przewodzenia ciepła lambda, który dla płyt Kooltherm wynosi 0,020 - 0,021 W(m‧K).
 

#ValueMatters – Czyli jak cienka termoizolacja pomaga zyskać przestrzeń oraz oszczędzić pieniądze.

Większa przestrzeń na balkonie

Skuteczna termorenowacja oznacza jednocześnie znaczne obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań zimą i ich chłodzenia latem.

Na poniższych schematach przedstawiono porównanie grubości ścian z zastosowaniem tradycyjnych materiałów izolacyjnych (styropian) z pianką rezolową Kooltherm K5.

Z rysunku łatwo wyczytać, że stosowanie płyt Kooltherm jako termoizolacji zyskujemy więcej miejsca na balkonie – a ten jest nieodzownym miejscem relaksu mieszkańców bloków.
 

#FireControlMatters – Czyli bezpieczeństwo ogniowe jest jednym z najważniejszych argumentów branych pod uwagę przy wyborze produktów.

 
Kooltherm K5 to termoizolacja skuteczna jak również przebadana pod kątem bezpieczeństwa ogniowego. Płyty instalowane na fasadzie z użyciem przebadanego systemu posiadają klasyfikację NRO (nierozprzestrzenianie ognia) oraz, objęte są gwarancją dostawcy systemu. Naturalnie zgodność z obowiązujacymi przepisami pod kątem bezpieczeństwa ogniowego powinna być przeanalizowana dla każdego przypadku z osobna.

#HealthMatters – Czyli im cieńsza ściana, tym jaśniejsze pomieszczenia.

katwidzenia-balkon

A jasne, słoneczne pomieszczenie poprawia nam nastrój, pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. To również oszczędność – więcej naturalnego światła to mniej światła sztucznego – czyli niższe rachunki za prąd.

Ponadto  często zachodzi sytuacja, że izolacji ścian nie towarzyszy wymiana okien i drzwi. Jeżeli wymiary stolarki pozostają takie same pojawia się problem estetycznego wykończenia połączenia izolowanej ściany i stolarki okienno-drzwiowej. Problem ten potęguje grubość stosowanego materiału izolacyjnego co przedstawia poniższy rysunek.

Skutecznym rozwiązaniem tych problemów jest stosowanie cienkiej płyty termoizolacyjnyj Kooltherm K5 – nie zasłania ona światła okiennego, co powoduje, że do pomieszczeń wpada więcej światła, niż w przypadku ścian izolowanych tradycjnymi metodami.
 

#SpeedMatters - czyli właściwy montaż, nawet w starszych budynkach, pomaga unikąć powstawania poważnych problemów - a to zdecydowania skraca czas prowadzonych prac. 

Termomodernizacja balkonów powinna obejmować także izolację powierzchni płyty balkonowej od góry i od spodu. Wybiegając do przodu, po zaizolowaniu posadzki a następnie wylaniu warstwy płyty betonowej i położeniu np. płytek ceramicznych może się okazać że wysokość balustrady niestety nie jest wystarczająca. Zgodnie z Warunkami Technicznymi jak podano w tabeli z §298  wysokość ta musi wynosić co najmniej:
 
Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe) Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy (m)
1 2
Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych 0,9
Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej* 1,1
Inne budynki 1,1


Więcj informacji udzielą nasi pracownicy!

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław