Projektowanie ma znaczenie

30 kwietnia 2020 Kingspan Insulation Polska

Wyzwaniem każdego architekta jest dziś projektowanie modernizacji zabytkowych budynków tak, aby zachować jednocześnie charakter i unikatowość historycznych obiektów, godząc je z aktualnymi normami bezpieczeństwa, przepisami prawnymi i wymogami budowlanymi. Na szczęście, z pomocą przychodzą dziś nowoczesne technologie Kingspan, które z powodzeniem wykorzystywane są już w wielu tego typu specjalistycznych realizacjach w Polsce i na świecie.
 

Przywracamy użytkowość, ratujemy zabytki

Wyobraźmy sobie niewielkie XIV-wieczne miasto na Warmii z unikalnym układem przestrzennym i niełatwą przeszłością, które niezależnie od historii, wpływów, pożarów i powodzi, mimo wszystko rozwijało się przez wieki, po każdej z epok pozostawiając widoczny ślad w jego architekturze. Chociaż właściwe nie trzeba sobie wyobrażać, bo takie miasto istnieje, co więcej, jest jednym z klasycznych przykładów kompleksowej modernizacji oraz rewitalizacji z poszanowaniem współczesnych aspektów architektonicznych i prawnych.
Biskupiec na Pojezierzu Olsztyńskim, bo o nim mowa, wielokrotnie rujnowany i odbudowywany szczyci się dziś dziesiątkami odnowionych budynków, których pierwotne piękno zostało zachowane lub przywrócone. Co więcej, służą one mieszkańcom, często jako obiekty użyteczności publicznej. Część z nich udało się uratować i przywrócić do społecznego funkcjonowania dzięki produktom naszej firmy.
 

Przestrzeń, koszty, środowisko – co jeszcze ma dla nas ma znaczenie?

Kooltherm® K17 do izolacji wewnętrznej zabytków
Z pomocą projektantom i wykonawcom remontu wielu budynków przyszła technologia Kingspan, a w szczególności płyta Kooltherm K17 do izolacji wewnętrznej zabytków, która była jednym z kluczowych produktów użytych w projekcie „Termomodernizacji obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”. Nasze rozwiązanie zostało wykorzystane w kilku wyjątkowych, historycznych obiektach. Jednym z nich był ceglany budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego, z początku XX wieku.  Zastosowanie płyt termoizolacyjnych Kooltherm K17 ułatwiło tam realizację głównego celu projektu – zmniejszenie energochłonności izolowanego budynku, obniżenie kosztów eksploatacji, a przy tym zmniejszenia emisji CO2.
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu
W budynku Urzędu Miejskiego, w którym konieczne było utrzymanie jego stałej funkcjonalności i zapobieżenie naturalnej degradacji wykonano ocieplenia stropodachów i ścian, natomiast w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu, które również izolowano od wewnątrz za pomocą płyt Kingspan Kooltherm K17 osiągnięto nie tylko efekt komfortu cieplnego i ograniczenia strat energetycznych, ale również pogodzono wymogi konserwatorskie z wprowadzeniem zupełnie nowych funkcji obiektu. Pozwoliło to również zachować oryginalny charakter obu historycznych budynków. Stało się to możliwe dzięki właściwościom tej płyty, która łączy w sobie trzy cechy: doskonałą pod względem bezpieczeństwa ogniowego izolację cieplną, paroizolację i wykończenie ścian płytami gipsowo-kartonowymi. Warto też dodać, że niski współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda)  to jeden z parametrów wyróżniających Kooltherm K17 spośród pozostałych materiałów izolacyjnych, co pozwala nam projektować ultracienkie materiały izolacyjne. Produkując nasze płyty mamy na względzie nie tylko jakość, ale i ekonomię – oszczędzanie przestrzeni, czasu pracy i łatwość montażu.

Czym dokładnie jest Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna?

Czym dokładnie jest Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna?

Kooltherm K17  jest płytą z rdzeniem ze sztywnej pianki rezolowej, która z jednej strony jest zespolona z płytą kartonowo - gipsową (12,5 mm), a z drugiej strony posiada okładzinę z białego welonu szklanego. Między pianą rezolową a płytą kartonowo - gipsową znajduje się warstwa folii aluminiowej pełniąca funkcję paroizolacji.  Wspomniana już powyżej wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD dla płyty Kooltherm K17 wynosi tylko 0,020 W/(m·K), co istotnie odróżnia nasz produkt od pozostałych twardych płyt izolacyjnych. Dzięki niemu wykonawcy i zleceniodawcy mogą uzyskać maksymalny rezultat izolacji przy minimalnej grubości ocieplenia, a dzięki zespoleniu izolatora z płytą otrzymać termoizolację oraz wykończenie pomieszczenia w jedynym produkcie. Montaż tych lekkich płyt jest łatwy, szybki i czysty a zamontowaną już płytę wystarczy jedynie zagipsować i pomalować. Wszystko to wpływa korzystnie na wysokość budżetu i czas inwestycji.

Kooltherm K17 jest rozwiązaniem mogącym znaleźć swoje zastosowanie zarówno w budynkach nowych, jak i remontowanych. W szczególności płyta zalecana jest do termoizolacji obiektów zabytkowych, co potwierdza m.in. rekomendacja Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Warto zaznaczyć, że izolacja ta jest w 100% wolna od FCKW i H-FCKW, co oznacza, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym nie przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu.
 

Projektowanie a bezpieczeństwo

Przy projektowaniu modernizacji zabytkowych budynków trzeba pamiętać, że poza niewątpliwie ważnym zachowaniem bezcennej spuścizny architektonicznej i kulturowej w jak najlepszej kondycji, Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna gwarantuje inwestorom minimalnie możliwą ingerencję w oryginalną tkankę budynku. Zapewnia równocześnie: pozostawienie jak największej przestrzeni wewnątrz, doskonałą izolację cieplną, ale także bezpieczeństwo ogniowe oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe.
Klasa reakcji na ogień tego produktu to B-s1, d0. Zgodnie z przepisami, w przypadku warstwy termoizolacji jako elementu warstwowego powinna ona mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E, aby przy klasie B-s1,d0 reakcji na ogień całego wyrobu, spełniał on wymóg nierozprzestrzeniania ognia. W naszym przypadku termoizolacja, będąca jedną z części płyty, ma klasę reakcji na ogień C-s1, d0, co oznacza, że jest o wiele lepsza od wymaganej.
Architekci, inwestorzy i wykonawcy muszą jednak brać pod uwagę fakt, że przy stosowaniu izolacji od wewnątrz, nie tylko płyty termoizolacyjne, ale wszystkie elementy budynku, z którego jest lub będzie wykonany obiekt , powinny być kwalifikowane jako nierozprzestrzeniające ognia.
 

Na kłopoty? Kooltherm K17!

Z drugiej strony, w zabytkowych budynkach mogą pojawiać się wątpliwości dotyczące odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Dlatego przed każdym projektowaniem Kingspan zaleca przede wszystkim zbadanie stanu faktycznego konkretnego obiektu. Drugim krokiem jest wykonanie przez nas wstępnej kalkulacji cieplno-wilgociowej, a następnym - dobór odpowiedniej izolacji. Wszystko to, wraz z odpowiednim montażem, gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie murów, także przed wilgocią.
Wykorzystanie Kooltherm K17 w licznych inwestycjach w Polsce i na świecie dało satysfakcjonujące wszystkie strony inwestycji efekty, dlatego tak ważne jest kompleksowe myślenie o realizacjach przy współudziale architektów, już na etapie projektu.

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław